TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 8704 sayısının okunuşudur?

A
Sekiz bin yetmiş dört
B
Sekiz bin dört yüz yedi
C
Sekiz bin kırk yedi
D
Sekiz bin yedi yüz dört
Soru 2
“Üç yüz bin üç” sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
300 003
B
30 003
C
3003
D
300 033
Soru 3
Birler bölüğü: 32 ve binler bölüğü: 57 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
570 032
B
32 057
C
320 057
D
57 032
Soru 4
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
5014 = Beş bin on dört
B
6204 = Altmış iki bin dört
C
39 518 = Otuz dokuz bin beş yüz on sekiz
D
400 216= Dört yüz bin iki yüz on altı
Soru 5
“72 516” sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yedi yüz yirmi beş
B
Yedi bin beş yüz on altı
C
Yedi yüz yirmi beş bin on altı
D
Yetmiş iki bin beş yüz on altı
Soru 6
“6418 - 30 514 – 909 - 348 504”aşağıdakilerden hangisi yandaki sayılardan birinin okunuşu değildir?

A
Altmış dört bin on sekiz
B
Üç yüz kırk sekiz bin beş yüz dört
C
Otuz bin beş yüz on dört
D
Dokuz yüz dokuz
Soru 7
"608 302" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
altmış bin üç yüz iki
B
altı yüz bin üç yüz iki
C
altı yüz sekiz bin üç yüz iki
D
altı yüz sekiz bin yüz iki
Soru 8
Binler bölüğü: 208 ve birler bölüğü: 3 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
3 208
B
2083
C
208 300
D
208 003
Soru 9
"600 012" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
altı yüz bin on iki
B
altı yüz bin yüz iki
C
altı bin yüz on iki
D
altmış bin on iki
Soru 10
"54 087" sayısının binler basamağındaki rakamın basa­mak değeri ile onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ara­sındaki fark kaçtır?

A
3920
B
3900
C
4000
D
3990
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Beş basamaklı en küçük doğal sayı 10 000’dir
B
Beş basamaklı en büyük doğal sayı 99 999’dur.
C
Dört basamaklı en küçük doğal sayı 111’dir.
D
Altı basamaklı en küçük doğal sayı 100 000’dir.
Soru 12
"Yüz bin on bir" sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
101111
B
100 111
C
101 101
D
100 011
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön