Altı Basamaklı Doğal Sayılar Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
2 yüz binlik + 6 on binlik + 4 binlik + 7 yüzlük + 0 onluk + 5 birlik’ten oluşan sayı hangisidir?
A
204 675
B
246 705
C
264 750
D
206 750
Soru 2
“Üç yüz bin üç” sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?    
A
300 033
B
300 003
C
3003
D
30 003
Soru 3
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  
A
600 400 : Altı yüz bin dört yüz
B
554 829 : Beş yüz elli dört bin sekiz yüz yirmi dokuz
C
948 570 : Dokuz yüz kırk sekiz bin beş yüz yetmiş
D
780 253 : Yedi yüz sekiz bin iki yüz elli üç
Soru 4
"Yüz bin on bir" sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?      
A
101 101
B
100 011
C
100 111
D
101111
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinin okunuşu yanlıştır?      
A
104 401: yüz dört bin dört yüz bir
B
506 020: beş yüz altı bin iki yüz yirmi
C
303 300: üç yüz üç bin üç yüz
D
880 800: sekiz yüz seksen bin sekiz yüz
Soru 6
"600 012" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A
altmış bin on iki
B
altı yüz bin yüz iki
C
altı bin yüz on iki
D
altı yüz bin on iki
Soru 7
473 790 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?  
A
700 700
B
70 700
C
70 007
D
77 000
Soru 8
Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisinin okunuşu yanlıştır?  
A
103 215 : Yüz üç bin iki yüz on beş
B
329 631 : Üç yüz yirmi dokuz bin altı yüz otuz bir
C
809 014 : Sekiz yüz dokuz bin on dört
D
110 458 : Yüz bin dört yüz elli sekiz
Soru 9
Çözümlenişi 700 000 + 90 000 + 1000 + 200 + 0 + 5 olan doğal sayı hangisidir?    
A
Yedi yüz bir bin iki yüz doksan beş
B
Yedi yüz doksan bin iki yüz beş
C
Yedi yüz dokuz bin iki yüz on beş
D
Yedi yüz doksan bir bin iki yüz beş
Soru 10
“752 516” sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Yedi elli bin beş yüz yirmi beş
B
Yedi yüz elli iki bin beş yüz on altı
C
Yedi yüz elli iki beş bin on altı
D
Yedi elli bin beş yüz on altı
Soru 11
2 00 000 + 50 000 + 2000 + 800 + 30 + 4 şeklinde çözümlenen doğal sayı hangisidir?    
A
252 834
B
225 834
C
522 834
D
205 834
Soru 12
"608 302" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?      
A
altmış bin üç yüz iki
B
altı yüz sekiz bin yüz iki
C
altı yüz sekiz bin üç yüz iki
D
altı yüz bin üç yüz iki
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön