Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hangi seçenekte büyükten küçüğe doğru sıralama yapılmıştır?

 

A
52 00 > 54000 > 53002 > 51790
B
51790 > 52 00 > 53002 > 54000
C
54000 > 53002 > 51 790 > 52 00
D
54000 > 53002 > 52 00 > 51790
Soru 2
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

 

A
10 001 < 20 002 < 30 003
B
6006 > 6016 > 6116
C
3333 < 3334 < 3332
D
4444 < 555 < 666
Soru 3
“12 965 > 12 654 > A > 12 423 > 10 127” sıralamasının doğru olabilmesi için “A” yerine hangi sayı yazılabilir?

 

A
12 146
B
12 525
C
12 757
D
12 853
Soru 4

7008 < 7019 < …………... < 7025

Yukarıdaki sıralamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

 

A
7020
B
7018
C
7024
D
7022
Soru 5
“3105 > 3096 >A > 3009” sıralamasında “A” yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılamaz?

 

A
3085
B
3002
C
3010
D
3079
Soru 6
“703 841 > 703 799 > 703 794 > 703 796 > 703 609” Yukarıdaki sıralamada hangi iki sayı yer değiştirdiğinde sıralama doğru olur?

 

A
703 796 - 703 794
B
703 799 - 703 796
C
703 794 - 703 609
D
703 609 - 703 796
Soru 7
58 713 <........... < 59 137 sıralamasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelemez?

 

A
59 317
B
58 826
C
59 038
D
59 130
Soru 8

3504 - 1232 > ..............

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için noktalı yere yazılabilecek en büyük sayı kaçtır?

 

A
2273
B
2271
C
2270
D
2274
Soru 9
Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğrudur?

 

A
300 905 < 310 029 < 300 876 < 310 844
B
300 876 < 300 905 < 310 844 < 310 029
C
300 876 < 300 905 < 310 029 < 310 844
D
310 029 < 310 844 < 300 905 < 300 876
Soru 10
“714 - 25 198 2567 - 15 468” sayılarının sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 

A
714 < 25 198 < 2567 < 15 468
B
714 < 2567 < 25 198 < 15 468
C
714 < 2567 < 15 468 < 25 198
D
714 < 2567< 25 198 < 15 468
Soru 11
“514 615 - 478 643 - 510 999 - 482 000 - 506 847” doğal sayılarını küçükten büyüğe sıraladığımızda baştan 3. sayı hangisi olur?

 

A
506 847
B
482 000
C
510 999
D
514 615
Soru 12
111 001>.......... > 110 001 sıralamasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelemez?

A
101 001
B
111 000
C
110 101
D
110 100
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön