Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimize ait bir bilgi verir?    
A
Aile albümü
B
Okuduğumuz okul
C
Aile doktoru
D
Evimizin bölümleri
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış bir oyun değildir?    
A
Mendil kapmaca
B
Yakan top
C
Körebe
D
Meddah
Soru 3
Eskiden oynanan, bir kişinin topluluk önünde çeşitli hikâyeler anlatması, bu hikâyeleri anlatırken hikâyedeki kişileri taklit ederek canlandırması şeklinde gerçekleşen oyun hangisidir?  
A
Meddah
B
İbiş
C
Orta oyunu
D
Hacivat ile Karagöz
Soru 4
I- Aile fotoğrafları II- Eski eşyalar III- Ailedeki en yaşlı kişi Ailemizin tarihi hakkında araştırma yaparken hangilerinden yararlanırız?    
A
I-III
B
I-II-III
C
II-III
D
I-II
Soru 5
Aile tarihimizi araştırırken aşağıdakilerden hangisinden alacağımız bilgi bizleri daha eski dönemlere götürür?    
A
dede
B
hala
C
anne
D
baba
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Yurdumuzun farklı bölgelerinde farklı oyunlar da oynanmaktadır.
B
Oyunların tamamında önce “ebe” seçilir.
C
Oyunlar daha çok eğlence amaçlı olarak oynanmaktadır.
D
Sadece çocuklar değil büyükler de oyun oynarlar.
Soru 7
Bir insanın nüfus cüzdanına bakarak onun hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz?    
A
İlgi alanlarını
B
Doğum yerini
C
Yaşını
D
Adını
Soru 8

I- Amasya Genelgesi’nin yayımlanması II- Yurdumuzun işgal edilmesi III- Sivas Kongresi’nin düzenlenmesi IV- Erzurum Kongresi’nin toplanması

Yukarıda verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması nasıl olmalıdır?  
A
II-I-IV-III
B
IV-III-II-I
C
I-II-III-IV
D
III- II- IV- I
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış eşyalardandır?      
A
Cep telefonu
B
Radyo
C
Laptop
D
Bilgisayar
Soru 10
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A
Bazı yönlerimizle birbirimize benzeriz.
B
Bütün insanların ilgi alanları aynıdır.
C
Barınma ve beslenme, temel ihtiyaçlarımızdandır.
D
Toplumu, bireyler meydana getirir.
Soru 11
“Türk tiyatrosunda gölge oyunu olarak adlandırılır. Gölge oyunu Türklerin Orta Asya’dan beri oynadıkları oyunlardan biridir. Deri üzerine çizilmiş figürler, çubuklara tutturulmuş olarak beyaz perde arkasında oynatılır.” Anlatımda aşağıdaki oyunlardan hangisi anlatılmaktadır?    
A
Karagöz ile Hacivat
B
Sessiz sinema
C
Meddah
D
Kukla
Soru 12
İnsanların tümünde rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir?    
A
Beslenme ihtiyacı
B
Resim çizmekten hoşlanma
C
Futbol oynamaktan hoşlanma
D
İyi derecede piyano çalabilme
Soru 13
Sözlü tarih çalışması yapan Berat aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgi edinemez?    
A
Gelecek yıllar
B
Askerlik yılları
C
Köy yaşamı
D
Düğünler
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir duygudur?    
A
şaşkınlık
B
kıskançlık
C
sevinç
D
Hoşgörü
Soru 15
Başkalarının sevinç ve üzüntülerini; kısacası duygularını paylaşmak Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?  
A
iyimserliktir
B
duyarlılıktır
C
iyi niyettir
D
hoşgörüdür
Soru 16
Arkadaşımızın doğum gününde ona hediye almak, insanlara karşı.............olduğumuza bir örnektir. Bu cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanabilir?    
A
hoşgörülü
B
soğuk kanlı
C
saygılı
D
duyarlı
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz?    
A
Yapıcı eleştirileri kabul etmek
B
Başkalarının fikirlerine saygı göstermek
C
Hatalı davranışları görmemezlikten gelmek
D
Hatalı davranışlarda bulunan arkadaşlarımızı uyarmak
Soru 18
Eğer bir konuda bizden farklı düşünen arkadaşımıza saygı duyarsak, bu durum bizim,insanlara karşı........olduğumuzu gösterir. Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı hale getirebiliriz?    
A
duyarlı
B
hoşgörülü
C
duyarsız
D
temkinli
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Tüm insanlar sevgi, saygı gibi ortak duygular taşır.
B
Bireysel farklılıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar.
C
Hiç kimse başkalarının farklılıklarını kabul etmek zorunda değildir.
D
Duygu ve düşüncelerimiz zamanla değişir.
Soru 20
Bireyler, toplumun en önemli unsurlarındandır. Bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
Toplum, bireylerden oluşur.
B
Tüm bireyler aynı özelliklere sahiptir.
C
Bireysiz toplum düşünülemez.
D
Bireyler arasında bazı farklılıklar vardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön