4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2.Yazılı Değerlendirme Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kültürel öğelerimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Türküler, destanlar dilden dile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır.
B
Bayramda büyüklerimizi ziyarete gider, ellerinden öperiz.
C
Cirit oyunu atın üzerinde değneklerle oynanan bir denge oyunudur.
D
Kültürel ögeler nesilden nesile hiç değişmeden gelmiştir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerden birisidir?    
A
Telefonlar meşgul edilmemeli, sadece acil durumlar için kullanılmalıdır.
B
Binalardan uzak ve açık bir alanda beklenmelidir.
C
Kibrit, çakmak gibi malzemeler kullanılmamalıdır.
D
Düşebilecek ev eşyaları duvara monte edilmelidir.
Soru 3
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?      
A
Kaptanlar ve pilotlar, pusula sayesinde yönlerini kolayca bulabilirler.
B
Pusula, Çinliler tarafından icat edilmiştir.
C
Bir yerin başka bir yere göre konumuna yön denir.
D
Ağaçların yosunlu kısımları güneyi gösterir.
Soru 4
Çevremize baktığımızda beşerî unsurların, doğal unsurlardan daha fazla olduğunu görürüz. Bunun nedenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?      
A
İnsan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve tüketimin artması,
B
Ağaçlandırma faaliyetleri ile ormanların sürekli artırılması,
C
Dünya nüfusunun hızla artması,
D
Sanayi üretimi ve teknolojik ürünlerin artması,
Soru 5
Aşağıdaki Millî Mücadele kahramanları ve bulundukları şehirler eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme doğru değildir?    
A
Hasan Tahsin- İzmir
B
Sütçü İmam- Maraş
C
Ali Saip Bey- Urfa
D
Şahin Bey - Erzurum
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    
A
Elektriğin keşfi teknolojinin daha az gelişmesini sağlamıştır.
B
Telefon, telgraftan daha önce kullanılmıştır.
C
Telefonu Alexander Graham Bell icat etmiştir.
D
Ulaşım araçlarındaki gelişim içten yanmalı motorun icadıyla başlamıştır.
Soru 7
Bir buluş yapmanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
İhtiyaç belirlemek
B
Fikir üretmek
C
Tasarım yapmak
D
Tanıtım yapmak
Soru 8
Teknolojik gelişmelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?          
A
Teknolojik aletlerin tümü bağımlılık yaparak sosyal ilişkileri zayıflatır.
B
Teknoloji zaman ilerledikçe gelişmektedir.
C
Teknolojik ürünler yaşamımızı kolaylaştırmıştır.
D
Bazı ülkeler teknoloji bakımından diğer ülkelere göre daha gelişmiştir.
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?      
A
Teknolojik ürünler sayesinde hastalıkların tedavisi kolaylaşmıştır.
B
Teknolojik ürünlerden uzak durmak insan yaşamını kolaylaştırır.
C
Gece ders çalışırken ışık, yüzümüze vuracak şekilde karşıdan gelmelidir.
D
Öğrenciler hayal güçlerini geliştirmek için sürekli televizyon izlemelidir.
Soru 10
Yönlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Pusulanın renkli ucu daima kuzeyi gösterir.
B
Kutup Yıldızı, daima kuzeyi gösterir.
C
Dört tane ara yön bulunur.
D
Sol kolumuzu doğuya uzatırsak önümüz kuzey olur.
Soru 11
Doğal afetlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Jeoloji, yer hareketlerini ve tabakalarını inceleyen bilim dalıdır.
B
Heyelanı önlemek için dere kenarlarına ev yapılmamalıdır.
C
Çığı önlemek amacıyla yamaçlara yerleşim yapılmamalıdır.
D
Erozyonu önlemek amacıyla doğal bitki örtüsü korunmalı ve ağaç dikilmelidir.
Soru 12
Aşağıda deprem sırasında yapılması gerekenler verilmiştir hangisi doğru değildir?    
A
Merdiven ve asansör kullanılmamalıdır.
B
Elektrik, su ve gaz vanaları kapatılmalıdır.
C
Sarsıntı geçene kadar beklenmelidir.
D
Çök - kapan - tutun pozisyonu alınmalıdır.
Soru 13
Dağ, tepe, yol, köprü, çayır, ova gibi unsurların hepsi coğrafi özelliklerdir. Bu özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    
A
Nüfusun ve ihtiyaçların artması doğal unsurların artmasına neden olur.
B
Barajlar, köprüler, evler, kaleler beşerî unsurlardır.
C
İnsanlar tarafından oluşturulan unsurlara doğal unsurlar denir.
D
Doğal çevreyi korumak için tarım alanlarını azaltmalıyız.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerden birisi değildir?        
A
Bilgisayar
B
Faks
C
Mikroskop
D
Akıllı tahta
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?        
A
Krokilerde gerçek boyutları küçültme işlemi belli bir ölçeğe göre yapılır.
B
Ülkemizde birinci derece deprem bölgeleri vardır.
C
Deprem sırasında bina dışına çıkılırken asansör kullanılmalıdır.
D
Akdeniz’in kıyı kesiminde en fazla görülen doğal afetlerden biri de heyelandır.
Soru 16
Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Teknolojik aletler bilimsel çalışmalar sonucunda geliştirilir.
B
Gemi, uçak ve otomobil ulaşım alanında kullanılan teknolojik ürünlerdir.
C
Telefon ve faks makinesi eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerdir.
D
Yeni teknolojik ürünler bir önceki tasarıma göre daha geri düzeydedir.
Soru 17
Depremle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?  
A
Depremin şiddetini ölçen alete sismograf denir.
B
Depremden korunmak için deprem çantası hazırlanmalıdır.
C
Deprem en yıkıcı etkiye sahip afettir.
D
Deprem sırasında balkon ve pencerelerden uzak durulmalıdır.
Soru 18
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?      
A
Uçağın ve trenin kullanım alanları aynıdır.
B
Teknolojik icatlar tarih boyunca oluşan bilgi birikiminin sonucudur.
C
Tansiyon aleti sağlık alanında kullanılan teknolojik bir üründür.
D
Teknolojik ürünler tasarlayabilmek için mutlaka bilim insanı olmak gerekir.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Teknolojik gelişmeler giderek azalmaktadır.
B
Bir icadı gerçekleştiren kişiye mucit denir.
C
İcatlar ihtiyaçları karşılamak amacı ile yapılmaktadır.
D
Teknolojik aletler hayatımızı kolaylaştırır.
Soru 20
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    
A
Telefonu Alexander Graham Bell icat etmiştir.
B
Telefon, telgraftan daha önce kullanılmıştır.
C
Ulaşım araçlarındaki gelişim içten yanmalı motorun icadıyla başlamıştır.
D
Elektriğin keşfi teknolojinin daha az gelişmesini sağlamıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön