4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2.Yazılı Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kültürel öğelerimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Türküler, destanlar dilden dile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır.
B
Bayramda büyüklerimizi ziyarete gider, ellerinden öperiz.
C
Cirit oyunu atın üzerinde değneklerle oynanan bir denge oyunudur.
D
Kültürel ögeler nesilden nesile hiç değişmeden gelmiştir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerden birisidir?    
A
Telefonlar meşgul edilmemeli, sadece acil durumlar için kullanılmalıdır.
B
Binalardan uzak ve açık bir alanda beklenmelidir.
C
Kibrit, çakmak gibi malzemeler kullanılmamalıdır.
D
Düşebilecek ev eşyaları duvara monte edilmelidir.
Soru 3
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?      
A
Kaptanlar ve pilotlar, pusula sayesinde yönlerini kolayca bulabilirler.
B
Pusula, Çinliler tarafından icat edilmiştir.
C
Bir yerin başka bir yere göre konumuna yön denir.
D
Ağaçların yosunlu kısımları güneyi gösterir.
Soru 4
Çevremize baktığımızda beşerî unsurların, doğal unsurlardan daha fazla olduğunu görürüz. Bunun nedenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?      
A
İnsan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve tüketimin artması,
B
Ağaçlandırma faaliyetleri ile ormanların sürekli artırılması,
C
Dünya nüfusunun hızla artması,
D
Sanayi üretimi ve teknolojik ürünlerin artması,
Soru 5
Aşağıdaki Millî Mücadele kahramanları ve bulundukları şehirler eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme doğru değildir?    
A
Hasan Tahsin- İzmir
B
Sütçü İmam- Maraş
C
Ali Saip Bey- Urfa
D
Şahin Bey - Erzurum
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    
A
Elektriğin keşfi teknolojinin daha az gelişmesini sağlamıştır.
B
Telefon, telgraftan daha önce kullanılmıştır.
C
Telefonu Alexander Graham Bell icat etmiştir.
D
Ulaşım araçlarındaki gelişim içten yanmalı motorun icadıyla başlamıştır.
Soru 7
Bir buluş yapmanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
İhtiyaç belirlemek
B
Fikir üretmek
C
Tasarım yapmak
D
Tanıtım yapmak
Soru 8
Teknolojik gelişmelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?          
A
Teknolojik aletlerin tümü bağımlılık yaparak sosyal ilişkileri zayıflatır.
B
Teknoloji zaman ilerledikçe gelişmektedir.
C
Teknolojik ürünler yaşamımızı kolaylaştırmıştır.
D
Bazı ülkeler teknoloji bakımından diğer ülkelere göre daha gelişmiştir.
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?      
A
Teknolojik ürünler sayesinde hastalıkların tedavisi kolaylaşmıştır.
B
Teknolojik ürünlerden uzak durmak insan yaşamını kolaylaştırır.
C
Gece ders çalışırken ışık, yüzümüze vuracak şekilde karşıdan gelmelidir.
D
Öğrenciler hayal güçlerini geliştirmek için sürekli televizyon izlemelidir.
Soru 10
Yönlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Pusulanın renkli ucu daima kuzeyi gösterir.
B
Kutup Yıldızı, daima kuzeyi gösterir.
C
Dört tane ara yön bulunur.
D
Sol kolumuzu doğuya uzatırsak önümüz kuzey olur.
Soru 11
Doğal afetlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Jeoloji, yer hareketlerini ve tabakalarını inceleyen bilim dalıdır.
B
Heyelanı önlemek için dere kenarlarına ev yapılmamalıdır.
C
Çığı önlemek amacıyla yamaçlara yerleşim yapılmamalıdır.
D
Erozyonu önlemek amacıyla doğal bitki örtüsü korunmalı ve ağaç dikilmelidir.
Soru 12
Aşağıda deprem sırasında yapılması gerekenler verilmiştir hangisi doğru değildir?    
A
Merdiven ve asansör kullanılmamalıdır.
B
Elektrik, su ve gaz vanaları kapatılmalıdır.
C
Sarsıntı geçene kadar beklenmelidir.
D
Çök - kapan - tutun pozisyonu alınmalıdır.
Soru 13
Dağ, tepe, yol, köprü, çayır, ova gibi unsurların hepsi coğrafi özelliklerdir. Bu özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    
A
Nüfusun ve ihtiyaçların artması doğal unsurların artmasına neden olur.
B
Barajlar, köprüler, evler, kaleler beşerî unsurlardır.
C
İnsanlar tarafından oluşturulan unsurlara doğal unsurlar denir.
D
Doğal çevreyi korumak için tarım alanlarını azaltmalıyız.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerden birisi değildir?        
A
Bilgisayar
B
Faks
C
Mikroskop
D
Akıllı tahta
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?        
A
Krokilerde gerçek boyutları küçültme işlemi belli bir ölçeğe göre yapılır.
B
Ülkemizde birinci derece deprem bölgeleri vardır.
C
Deprem sırasında bina dışına çıkılırken asansör kullanılmalıdır.
D
Akdeniz’in kıyı kesiminde en fazla görülen doğal afetlerden biri de heyelandır.
Soru 16
Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Teknolojik aletler bilimsel çalışmalar sonucunda geliştirilir.
B
Gemi, uçak ve otomobil ulaşım alanında kullanılan teknolojik ürünlerdir.
C
Telefon ve faks makinesi eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerdir.
D
Yeni teknolojik ürünler bir önceki tasarıma göre daha geri düzeydedir.
Soru 17
Depremle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?  
A
Depremin şiddetini ölçen alete sismograf denir.
B
Depremden korunmak için deprem çantası hazırlanmalıdır.
C
Deprem en yıkıcı etkiye sahip afettir.
D
Deprem sırasında balkon ve pencerelerden uzak durulmalıdır.
Soru 18
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?      
A
Uçağın ve trenin kullanım alanları aynıdır.
B
Teknolojik icatlar tarih boyunca oluşan bilgi birikiminin sonucudur.
C
Tansiyon aleti sağlık alanında kullanılan teknolojik bir üründür.
D
Teknolojik ürünler tasarlayabilmek için mutlaka bilim insanı olmak gerekir.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Teknolojik gelişmeler giderek azalmaktadır.
B
Bir icadı gerçekleştiren kişiye mucit denir.
C
İcatlar ihtiyaçları karşılamak amacı ile yapılmaktadır.
D
Teknolojik aletler hayatımızı kolaylaştırır.
Soru 20
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    
A
Telefonu Alexander Graham Bell icat etmiştir.
B
Telefon, telgraftan daha önce kullanılmıştır.
C
Ulaşım araçlarındaki gelişim içten yanmalı motorun icadıyla başlamıştır.
D
Elektriğin keşfi teknolojinin daha az gelişmesini sağlamıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön