4.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Amasya genelgesinde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. ” sözü ile aşağıdakilerden hangisinin varlığını savunmuştur?

A
halifeliğin
B
milli egemenliğin
C
saltanatın
D
işgallerin
Soru 2
Kurtuluş Savaşı sırasında yaptığımız savaşların kronolojik sıralaması yapıldığında 2. sırada hangisi yer alır?

A
I.İnönü Savaşı
B
II.İnönü Savaşı
C
Sakarya Savaşı
D
Başkomutanlık Meydan Savaşı
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşlarından değildir?

A
Büyük Taarruz
B
Sakarya Savaşı
C
II. İnönü Savaşı
D
Trablusgarp
Soru 4
I. Dünya Savaşı bitmiş ve Osmanlı Devleti yenilmiştir. Düşmanlar yurdumuzun pek çok yerini işgal etmeye başladılar. Aşağıdaki devletlerden hangisi yurdumuzu işgal eden İtilaf devletlerinden birisi değildir?

A
Almanya
B
Fransa
C
İtalya
D
Yunanistan
Soru 5
Türk ordusunun kurtuluş mücadelesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?

A
Sakarya Meydan Savaşı
B
Başkomutanlık Meydan Savaşı
C
I.İnönü Savaşı
D
II.İnönü Savaşı
Soru 6
Erkek kılığına girerek kurtuluş savaşına katılan kadın kahraman kimdir?

A
Halime Çavuş
B
Zübeyde Çavuş
C
Ayşe Çavuş
D
Fatma Çavuş
Soru 7
Savaştan sağ dönen kişilere ne ad verilir?

A
dede
B
asker
C
şehit
D
gazi
Soru 8
Kutup yıldızı her zaman bize hangi yönü gösterir?

 

A
Güney
B
Kuzey
C
Batı
D
Doğu
Soru 9
Milli cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde tek çatı altında toplanmıştır?

 

A
Erzurum Kongresi’nde
B
Sivas Kongresi’nde
C
Cumhuriyetin ilanı ile
D
Sakarya Savaşı'nda
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimiz arasında yer almaz?

 

A
yemeklerimiz
B
bayramlarımız
C
düğünlerimiz
D
ormanlarımız
Soru 11
Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın kazanılmasından sonra Yunanlılarla hangi antlaşma imzalanmıştır?

A
Mudanya Ateşkes Antlaşması
B
Mondros Antlaşması
C
Lozan Antlaşması
D
Ankara Antlaşması
Soru 12
1.Dünya Savaşı sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır?

A
Ankara Antlaşması
B
Lozan Antlaşması
C
Mondros Ateşkes Antlaşması
D
Moskova Antlaşması
Soru 13
Kurtuluş Savaşı'nda batı cephesinde kimle savaştık?

A
Rusya
B
İngiltere
C
Fransa
D
Yunanistan
Soru 14
Yönümüzü bulmaya yarayan aletin adı nedir?

 

A
Kalem
B
Pusula
C
Termometre
D
Sayaç
Soru 15
Bir milletin tarihsel gelişme süreci içinde meydana getirdiği maddi manevi değerlere ne denir?

 

A
Zaman
B
Değişim
C
Kültür
D
Değer
Soru 16
Aşağıdakilerin hangisi milli cemiyetlerin özellikleri arasında yer almaz?

A
Bölgesel niteliklidirler
B
Halk arasında milli bilinci uyandırdılar
C
Erzurum kongresi’nde birleştiler.
D
İşgalleri ve azınlıkların bölücü faaliyetlerini ön­lemeye çalıştılar
Soru 17
Türk Devleti’nin varlığını ve bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Lozan Antlaşması
B
Ankara Antlaşması
C
Moskova Antlaşması
D
Möntro Antlaşması
Soru 18
TBMM hangi tarihte açıldı?

 

A
23 Nisan 1923
B
23 Nisan 1920
C
20 Nisan 1920
D
21 Nisan 1920
Soru 19
Mondros Ateşkes Antlaşması'na Osmanlı Devlet'i ile çok ağır maddeler koymalarının asıl sebebi nedir?

 

A
Türk halkının üstünlüğünü herkes göstermek
B
Vatanımızı kolayca işgal etmek.
C
Türk halkına yardım etmek.
D
Türk halkına kaybettikleri yerleri geri vermek
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi gelenek ve göreneklerimizden değildir?

 

A
Dini bayramlarımızı kutlamak
B
Büyüklerin elini öpmek
C
Doğum günü kutlamak
D
Hasta ziyareti yapmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön