4.Sınıf Birey ve Toplum

TEBRİKLER.

4.Sınıf Birey ve Toplum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Arkadaşımızın doğum gününde ona hediye almak, insanlara karşı.............olduğumuza bir örnektir. Bu cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanabilir?
A
soğuk kanlı
B
saygılı
C
hoşgörülü
D
duyarlı
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Duygu ve düşüncelerimiz zamanla değişir.
B
Bireysel farklılıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar.
C
Tüm insanlar sevgi, saygı gibi ortak duygular taşır.
D
Hiç kimse başkalarının farklılıklarını kabul etmek zorunda değildir.
Soru 3
Başkalarının sevinç ve üzüntülerini; kısacası duygularını paylaşmak Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?
A
duyarlılıktır
B
iyimserliktir
C
iyi niyettir
D
hoşgörüdür
Soru 4
Bir olay karşısında bizden farklı tepki gösteren insanlar olabilir. Bu durumda onları doğal karşılamak, ...............olmanın gereğidir. Bu metin, aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanabilir?
A
duygulu
B
duyarlı
C
merhametli
D
hoşgörülü
Soru 5
Bireyler arasındaki ............farklılıklarını kabul etmek.................olmanın gereğidir. Bu cümleyi anlamlı hale getirmek için boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerini getirmeliyiz?
A
İhtiyaç / merhametli
B
yetenek / cesur
C
düşünce / hoşgörülü
D
fikir / duyarlı
Soru 6
......................ifade etmek, bireyin........... becerisini geliştirir. İyi iletişim kurabilen bireyler de kendilerine güven duyarlar. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerini getirir-sek cümleyi anlamlı hale getirmiş oluruz?
A
duygularını / iletişim
B
davranışlarını / sportif
C
davranışlarını / iletişim
D
düşüncelerini / sportif
Soru 7
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Toplumda, farklı bireyler yok denecek kadar azdır.
B
İnsanların benzerliklerinin yanında farklılıkları da vardır.
C
Farklılıklara saygı hoşgörülü davranmaktır.
D
Barınmak insanların ortak özelliklerindendir.
Soru 8

I. 1995 yılında doğdum.

II. 2002 yılında ilköğretime başladım.

III. 2004 yılında abla oldum.

Yukarıdaki olayların doğru kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
I-III-II
B
III-II-I
C
II-I-III
D
I-II-III
Soru 9
............zihinsel faaliyetler sonucunda ortaya çıkar. Bu cümle aşağıdaki kelimelerden hangisi ile tamamlanabilir?
A
Düşünce
B
His
C
Duygu
D
Davranış
Soru 10
Bireyler, toplumun en önemli unsurlarındandır. Bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Tüm bireyler aynı özelliklere sahiptir.
B
Toplum, bireylerden oluşur.
C
Bireysiz toplum düşünülemez.
D
Bireyler arasında bazı farklılıklar vardır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bazı olaylar karşısında hissettiğimiz duygulara örnek olamaz?
A
Muhtaç birini gördüğümüzde ona acımak
B
Öğretmenin sorduğu soruya en doğru cevabı vermek
C
Elektrikler kesildiğinde karanlıktan korkmak
D
Arkadaşlarımızın başarılarına sevinmek
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz?
A
Yapıcı eleştirileri kabul etmek
B
Hatalı davranışlarda bulunan arkadaşlarımızı uyarmak
C
Hatalı davranışları görmemezlikten gelmek
D
Başkalarının fikirlerine saygı göstermek
Soru 13
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Bireysel farklılıklara saygılı olmalıyız.
B
Farklılıklar toplum için zenginliktir.
C
Toplumda farklılıkları azaltmaya çalışmalıyız.
D
Hepimizin bazı ortak özellikleri olsa da aslında birçok yönden birbirimizden farklıyız.
Soru 14
Bir insanın nüfus cüzdanına bakarak onun hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz?
A
Yaşını
B
Doğum yerini
C
Adını
D
İlgi alanlarını
Soru 15
Eğer bir konuda bizden farklı düşünen arkadaşımıza saygı duyarsak, bu durum bizim,insanlara karşı........olduğumuzu gösterir. Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı hale getirebiliriz?
A
duyarsız
B
duyarlı
C
hoşgörülü
D
temkinli
Soru 16
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Toplumu, bireyler meydana getirir.
B
Bütün insanların ilgi alanları aynıdır.
C
Bazı yönlerimizle birbirimize benzeriz.
D
Barınma ve beslenme, temel ihtiyaçlarımızdandır.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir duygudur?
A
kıskançlık
B
şaşkınlık
C
Hoşgörü
D
sevinç
Soru 18
Düşündüklerimizi gerçek hayatta uyguladığımızda ............... ortaya çıkar. Bu cümleyi tamamlayan en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A
hislerimiz
B
davranışlarımız
C
duygularımız
D
düşüncelerimiz
Soru 19
Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
A
Farklılıkları anlayışla karşılamak
B
Arkadaşlarımızın duygularını paylaşmak
C
Öfkelenmiş birine öfkeyle karşılık vermek
D
Kendi hatamızı kabul etmek
Soru 20
İnsanların tümünde rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir?
A
Resim çizmekten hoşlanma
B
Futbol oynamaktan hoşlanma
C
İyi derecede piyano çalabilme
D
Beslenme ihtiyacı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön