4.Sınıf 2.ünite Geçmişimi öğreniyorum Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaştır?

A
Trablusgarp Savaşı
B
Büyük Taarruz
C
Sakarya Meydan Savaşı
D
Çanakkale Savaşı
Soru 2
Aile tarihini araştıran Emre, ailesiyle ilgili olarak; I. geçmişi II. yaşadığı yer III. meslekler bilgilerinden hangisi ya da hangilerine ulaşabilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 3
“Ülkemin kültürünü yansıtan her nesne benim için çok değerlidir. Bunları gelecek kuşaklara taşımalıyız.” sözü hangi değerle ilgili değildir?

A
Duyarlılık
B
Sorumluluk
C
Vatanseverlik
D
Yardımseverlik
Soru 4
Mustafa Kemal illerde bulunan asker ve sivil idarecilere gönderdiği Havza Genelgesi’nde onlardan bulundukları bölgelerde işgaller konusunda halkı bilgilendirmelerini istedi. Mustafa Kemal bu genelgeyle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?

A
Millî bilinç oluşturmayı
B
Yeni bir devlet kurmayı
C
Düzenli ordu kurmayı
D
Ulusal egemenliği sağlamayı
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi milletlerin kültürünü yansıtan bir özelliktir?

A
Giyim tarzı
B
Doğal kaynaklar
C
Teknolojik gelişmeler
D
Ekonomik unsurlar
Soru 6
Millî kültür öğeleri değişerek geleceğe taşınır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

A
Geleneksel çocuk oyunlarının yerini bilgisayar oyunlarının almaya başlaması
B
Lale desenli seramik eşyaların cam eşyalardan daha fazla ilgi görmesi
C
Tarihî eserlerin tavanlarında görülen süslemelerin evlerde de kullanılması
D
Eskiden mendil olarak kullanılan çevrelerin sehpa örtüsü olarak kullanılması
Soru 7
Millî kültür öğeleri toplumun ortak değerleridir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak verilemez?

A
Doğal kaynaklar
B
Halk oyunları
C
Mimari eserler
D
Müzik eserleri
Soru 8
Bir araştırmacı millî kültür öğelerinden biri olan nazar boncuğunun geçmişten günümüze değişerek taşındığını kanıtlamaya çalışmaktadır. Bu araştırmacı hangi sorunun cevabını bilmelidir?

A
Öğenin şeklinin nasıl olduğunu
B
İlk olarak kim tarafından kullanıldığını
C
Geçmişte hangi malzemeden yapıldığını
D
Geçmişten günümüze kullanım amacının ne olduğunu
Soru 9
“Bizim kültürümüzde küçükler büyüklerin elini öper.” diyen bir kişi hangi millî kültür öğesine örnek vermektedir?

A
Millî bayramlar
B
Seyirlik oyunlar
C
Gelenekler
D
Festivaller
Soru 10
Aile tarihi araştırılırken aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

A
Gazeteleri inceleme
B
Aile büyükleriyle görüşme
C
Ansiklopedileri tarama
D
Okul kütüphanesinde araştırma
Soru 11
Sözlü tarih çalışması sonucu aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgi edinilemez?

A
Evlenme gelenekleri
B
Göçlerin nasıl gerçekleştiği
C
Ailelerin genişliği
D
Gelecekte neler yapılacağı
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden değildir?

A
Asker uğurlaması
B
Sünnet düğünü
C
Kına gecesi
D
Cumhuriyet Bayramı
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi kültür öğesi değildir?

A
dil
B
destan
C
kıyafet
D
yaşanan yer
Soru 14
“Edebiyat eserleri millî kültür öğelerindendir.” Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz?

A
Halk hikâyeleri
B
Yunus Emre şiirleri
C
Millî bayramlar
D
Nasrettin Hoca fıkraları
Soru 15
Aile tarihini araştıran bir kişi için aşağıdaki nesnelerden hangisi önemlidir?

A
Gazete
B
Ansiklopedi
C
Bilgisayar
D
Aile albümü
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih araştırmasında kullanılmaz?

A
kamera
B
uydu
C
fotoğraf makinesi
D
ses kayıt cihazı
Soru 17
“Her ülke kendine ait bir yemek kültürüne sahiptir.” Bu açıklama doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi ülkemiz mutfağına ait bir yemek değildir?

A
Yaprak sarması
B
Mantı
C
Gözleme
D
Hamburger
Soru 18
“ ……………………………………………, tarihte Türklerin oynadığı oyunlardandır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

A
basketbol
B
gülle
C
cirit
D
tenis
Soru 19
Millî Mücadele döneminde egemenlik kavramına ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir?

A
Amasya Genelgesi
B
Meclisin açılması
C
Erzurum Kongresi
D
Sivas Kongresi
Soru 20
Sözlü tarih çalışması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Anlatımlara dayanır.
B
Mekânlar hakkında bilgi verir.
C
Asırlık zamanlar için geçerlidir.
D
Yazılı kaynaklardan yararlanılır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön