4.Sınıf 6.Sınıf Hep Birlikte Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hangisi çocuğun okulda katılabileceği faaliyetlerdendir?

A
Yardım faaliyetleri
B
Çalışma grubu
C
Okul kulüpleri
D
Oyun grubu
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A
Müzik grubu
B
Çalışma grubu
C
Kızılay
D
Oyun grubu
Soru 3
Hangisi, sosyal yardımlaşma amacı ile kurulmamıştır?

A
Okullar
B
Öğrenci yurtları
C
Çocuk yurtları
D
Aşevleri
Soru 4
İnsanlar bütün ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamazlar. Bir insan hem doktor, hem fırıncı, hem mühendis olamaz. Bu durum toplumda aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?

A
İş bölümü ve dayanışmayı.
B
İhtiyacımız olan şeyleri başka ülkelerden almayı.
C
Başkalarının işine karışmamayı.
D
Çok sayıda okul bitirmeyi.
Soru 5
Grup ya da kurumların bir amaç doğrultusunda düzenledikleri faaliyetlere ne ad verilir?

A
Oyun
B
Spor faaliyeti
C
Yarışma
D
Sosyal etkinlik
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma örgütlerinin özelliklerinden değildir?

A
Çatışma
B
İş bölümü
C
Ortak amaç
D
Grup bilinci
Soru 7
Kamuoyu oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A
Halkın ortak düşüncesi
B
Toplumun sorunları
C
İnsanların kişisel çıkarları
D
Fikirleri aynı olanların ortak görüşü
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A
Sınavlarda başarılı olmam için çalışmam gerekli
B
Oyun oynadım
C
Eve gidiyorum
D
Maça gidiyorum
Soru 9
Kamuoyunun yerel yönetimler üzerine etkisi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Belediye başkanlarını görevden alır.
B
Vermiş oldukları oylarla yönetimi belirler.
C
Kamu görevlilerini denetler, yanlışları denetler.
D
Yerel yöneticilerin vermiş olduğu görevleri yaparlar.
Soru 10
Toplumun en önemli kurumlarından biri olan aile için yardımlaşma, iş bölümü ve sevginin önemi aşağıdaki ifadelerden hangisinde anlatılmaktadır?

A
Ailenin zenginleşmesini sağlar.
B
Ailenin bir arada kalmasını sağlar.
C
Ailenin mutlu olmasını sağlamaz.
D
Ailenin fakirleşmesini sağlar.
Soru 11
  • Sınıfınızda resim kulübünde bulunan arkadaşlarınız aralarında iş bölümü yaparak yıl sonunda açacakları sergi için çalışıyorlar.
Bu çalışmayı yapan arkadaşlarınızın oluşturduğu topluluk için aşağıdakilerden hangisini söylemeniz doğru olur?

A
Kurum
B
Kuruluş
C
Grup
D
Örgüt
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi savaşlarda, doğal afetlerde insanların yardımına koşar?

A
Tema vakfı
B
Çocuk Esirgeme Kurumu
C
Kızılay
D
Akut
Soru 13
İletişim ve yayın organlarının bütününe ne ad verilir?

A
İleti
B
Medya
C
Örgüt
D
Halk
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmak için kullanılan bir yoldur?

A
Hükümeti eleştirmek.
B
Toplantı ve gösteri yapmak.
C
Seçimlerde oy kullanmak.
D
Yöneticilerle iyi geçinmek.
Soru 15
Hangisi, okullarımızda katılabileceğimiz eğitsel kollar çalışmalarından biri değildir?

A
Sivil savunma
B
Trafik
C
Yeşilay
D
Sigortacılık
Soru 16
Aşağıdaki durumlardan hangisi toplumsal yardımlaşmaya örnek olarak gösterilebilir?

A
Kötü alışkanlıklardan uzak durmak.
B
Çevreyi ağaçlandırmak.
C
Maddi durumu yetersizlere gıda yardımı yapmak.
D
Çevreyi temiz tutmak.
Soru 17
Gönüllü kişiler tarafından kurulan guruplara ne ad verilir?

A
Resmi kurum
B
Sivil toplum örgütü
C
Devlet kurumu
D
Grup
Soru 18
Hasta olan bir kişi hangi kurumla etkileşimde bulunur?

A
Sağlık
B
Kültür
C
Emniyet
D
Eğitim
Soru 19
Hangisi kalıcı gruba örnek değildir?

A
Kızılay
B
Okul
C
Oyun grubu
D
Sağlık ocağı
Soru 20
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi toplumdaki birlik ve beraberliğin önemini anlatmaktadır?

A
Ne ekersen onu biçersin.
B
Sakla samanı gelir zamanı.
C
Parayı veren düdüğü çalar.
D
Birlikten kuvvet doğar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön