TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aldığımız ürünlerde sorun yaşadığımızda öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A
Karşılaştığımız sorunu ürünü aldığımız yere bildirmek.
B
Ürünü atıp yensin satın almak.
C
Ürünü tamir etmek.
D
Karşılaştığımız sorunu arkadaşlarımızla çözmek.
Soru 2
Alış-verişten sonra aşağıdakilerden hangisin almayız?

A
Liste
B
Garanti belgesi
C
Fiş
D
Fatura
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi farklı kalitede ve fiyatta mal ile hizmetlerin tüketiciye sunulması, haksız uygulamalara karşı korunması ile ilgilidir?

A
Tazmin edilme (zararın karşılanması) hakkı
B
Ürün seçebilme hakkı
C
Bilgilendirilme hakkı
D
Eğitilme hakkı
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre; beslenme, barınma, temel sağlık koşul ve hizmetlerinden yararlanabilme, ısınma, aydınlanma, ulaşım, haberleşme gibi haklar hangi hakları oluşturur?

A
Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı.
B
Ürün seçebilme hakkı.
C
Ürün seçebilme hakkı.
D
Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı.
Soru 5
İade etmek istediğimiz bir ürünü satıcı geriye almazsa aşağıdakilerden hangisini yaparız?

A
Mahkemeye
B
Hayvanları Koruma Derneğine
C
Tüketici Koruma Derneğine
D
İnsan Hakları Derneğine
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisini bilinçli bir tüketici yapmaz?

A
Resmi kurumlardan yardım istemek.
B
Tüketici Haklarını Koruma Derneklerine başvurmak.
C
Ürünü atarak başka yerden yenisini almak.
D
Satıcıya ürünü götürerek değiştirmek.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi satın alınan ürünlerin bozuk, eksik veya hatalı çıkması durumunda zararın ödenmesini sağlayan tüketici haklarındandır?

A
Ürün seçebilme hakkı
B
Tazmin edilme (zararın karşılanması) hakkı
C
Eğitilme hakkı
D
Bilgilendirilme hakkı
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Yapılan şikâyet satıcıya zor kullanarak kabul ettirilmelidir.
B
Ürünü satın aldıktan sonra tüketici haklarımızı kaybederiz.
C
Yasal tüketici haklarımızı kullanmalıyız .
D
Satıcı şikâyetimizi dinlemezse yenisini almamız gerekir.
Soru 9
Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre; aşağıdakilerden hangisi her türlü mal ve hizmet güvenilir olmalı, sağlık açı­sından tüketicileri korumalıdır. Mal ve hizmetlerin, kullanılmaları esnasında insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi gerekir ifadeleri ile ilgilidir?

A
Ürün seçebilme hakkı
B
Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı
C
Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı
D
Ürün seçebilme hakkı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı tüketim ürünleri aldığımızda mutlaka almamız gereken belgelerdendir?

A
Kullanma Kılavuzu
B
Fatura
C
Garanti Belgesi
D
Fiyat Etiketi
Soru 11
Bilinçli tüketici olmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aldığımız bir ürünle ilgili bir sorunla karşılaşırsak hemen TÜKODER’e başvurmalıyız.
B
Tüketici olarak haklarımız, Anayasa’mızda da güvence altına alınmıştır.
C
Dayanıklı tüketim ürünleri aldığımızda satıcıdan garanti belgesi istemeliyiz.
D
Alışveriştin sonra mutlaka fiş ya da fatura almalıyız.
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tüketicilerin Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin aldığı karara itiraz etme hakkı yoktur.
B
Tüketici Hakları Mahkemesine başvurmak için aldığımız ürünün fiyatı önemli değildir.
C
Tüketici olarak haklarımızı aramak için mahkemelere başvururuz.
D
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti gerekli incelemeleri yaptıktan sonra da en geç üç ay içerisinde bir karar verir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön