Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir olay karşısında bizden farklı tepki gösteren insanlar olabilir. Bu durumda onları doğal karşılamak, ...............olmanın gereğidir. Bu metin, aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanabilir?

A
duyarlı
B
merhametli
C
hoşgörülü
D
duygulu
Soru 2
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İnsanların benzerliklerinin yanında farklılıkları da vardır.
B
Farklılıklara saygı hoşgörülü davranmaktır.
C
Barınmak insanların ortak özelliklerindendir.
D
Toplumda, farklı bireyler yok denecek kadar azdır.
Soru 3
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Hepimizin bazı ortak özellikleri olsa da aslında birçok yönden birbirimizden farklıyız.
B
Bireysel farklılıklara saygılı olmalıyız.
C
Toplumda farklılıkları azaltmaya çalışmalıyız.
D
Farklılıklar toplum için zenginliktir.
Soru 4
Arkadaşımızın doğum gününde ona hediye almak, insanlara karşı.............olduğumuza bir örnektir. Bu cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanabilir?

A
saygılı
B
duyarlı
C
hoşgörülü
D
soğuk kanlı
Soru 5
Bir insanın nüfus cüzdanına bakarak onun hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz?

A
Doğum yerini
B
İlgi alanlarını
C
Adını
D
Yaşını
Soru 6
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Barınma ve beslenme, temel ihtiyaçlarımızdandır.
B
Bazı yönlerimizle birbirimize benzeriz.
C
Bütün insanların ilgi alanları aynıdır.
D
Toplumu, bireyler meydana getirir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Tüm insanlar sevgi, saygı gibi ortak duygular taşır.
B
Duygu ve düşüncelerimiz zamanla değişir.
C
Bireysel farklılıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar.
D
Hiç kimse başkalarının farklılıklarını kabul etmek zorunda değildir.
Soru 8
Bireyler arasındaki ............farklılıklarını kabul etmek.................olmanın gereğidir. Bu cümleyi anlamlı hale getirmek için boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerini getirmeliyiz?

A
yetenek / cesur
B
düşünce / hoşgörülü
C
fikir / duyarlı
D
İhtiyaç / merhametli
Soru 9
............zihinsel faaliyetler sonucunda ortaya çıkar. Bu cümle aşağıdaki kelimelerden hangisi ile tamamlanabilir?

A
Düşünce
B
Davranış
C
His
D
Duygu
Soru 10
Düşündüklerimizi gerçek hayatta uyguladığımızda ............... ortaya çıkar. Bu cümleyi tamamlayan en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
davranışlarımız
B
hislerimiz
C
duygularımız
D
düşüncelerimiz
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir duygudur?

A
şaşkınlık
B
sevinç
C
kıskançlık
D
Hoşgörü
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz?

A
Başkalarının fikirlerine saygı göstermek
B
Hatalı davranışlarda bulunan arkadaşlarımızı uyarmak
C
Hatalı davranışları görmemezlikten gelmek
D
Yapıcı eleştirileri kabul etmek
Soru 13
Başkalarının sevinç ve üzüntülerini; kısacası duygularını paylaşmak Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?

A
iyi niyettir
B
hoşgörüdür
C
duyarlılıktır
D
iyimserliktir
Soru 14
Bireyler, toplumun en önemli unsurlarındandır. Bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Toplum, bireylerden oluşur.
B
Bireysiz toplum düşünülemez.
C
Tüm bireyler aynı özelliklere sahiptir.
D
Bireyler arasında bazı farklılıklar vardır.
Soru 15
Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

A
Öfkelenmiş birine öfkeyle karşılık vermek
B
Arkadaşlarımızın duygularını paylaşmak
C
Farklılıkları anlayışla karşılamak
D
Kendi hatamızı kabul etmek
Soru 16
Eğer bir konuda bizden farklı düşünen arkadaşımıza saygı duyarsak, bu durum bizim,insanlara karşı........olduğumuzu gösterir. Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı hale getirebiliriz?

A
temkinli
B
hoşgörülü
C
duyarsız
D
duyarlı
Soru 17
İnsanların tümünde rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir?

A
Resim çizmekten hoşlanma
B
İyi derecede piyano çalabilme
C
Futbol oynamaktan hoşlanma
D
Beslenme ihtiyacı
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi bazı olaylar karşısında hissettiğimiz duygulara örnek olamaz?

A
Öğretmenin sorduğu soruya en doğru cevabı vermek
B
Muhtaç birini gördüğümüzde ona acımak
C
Elektrikler kesildiğinde karanlıktan korkmak
D
Arkadaşlarımızın başarılarına sevinmek
Soru 19

I. 1995 yılında doğdum.

II. 2002 yılında ilköğretime başladım.

III. 2004 yılında abla oldum.

Yukarıdaki olayların doğru kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
I-II-III
B
I-III-II
C
II-I-III
D
III-II-I
Soru 20
......................ifade etmek, bireyin........... becerisini geliştirir. İyi iletişim kurabilen bireyler de kendilerine güven duyarlar. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerini getirir-sek cümleyi anlamlı hale getirmiş oluruz?

A
davranışlarını / sportif
B
düşüncelerini / sportif
C
duygularını / iletişim
D
davranışlarını / iletişim
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön