4.Sınıf Birey ve Toplum Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Hepimizin bazı ortak özellikleri olsa da aslında birçok yönden birbirimizden farklıyız.
B
Bireysel farklılıklara saygılı olmalıyız.
C
Farklılıklar toplum için zenginliktir.
D
Toplumda farklılıkları azaltmaya çalışmalıyız.
Soru 2
Bireyler arasındaki ............farklılıklarını kabul etmek.................olmanın gereğidir. Bu cümleyi anlamlı hale getirmek için boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerini getirmeliyiz?

A
düşünce / hoşgörülü
B
İhtiyaç / merhametli
C
yetenek / cesur
D
fikir / duyarlı
Soru 3
............zihinsel faaliyetler sonucunda ortaya çıkar. Bu cümle aşağıdaki kelimelerden hangisi ile tamamlanabilir?

A
His
B
Davranış
C
Duygu
D
Düşünce
Soru 4
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İnsanların benzerliklerinin yanında farklılıkları da vardır.
B
Farklılıklara saygı hoşgörülü davranmaktır.
C
Barınmak insanların ortak özelliklerindendir.
D
Toplumda, farklı bireyler yok denecek kadar azdır.
Soru 5
Düşündüklerimizi gerçek hayatta uyguladığımızda ............... ortaya çıkar. Bu cümleyi tamamlayan en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
duygularımız
B
düşüncelerimiz
C
davranışlarımız
D
hislerimiz
Soru 6
Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

A
Kendi hatamızı kabul etmek
B
Arkadaşlarımızın duygularını paylaşmak
C
Farklılıkları anlayışla karşılamak
D
Öfkelenmiş birine öfkeyle karşılık vermek
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Bireysel farklılıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar.
B
Tüm insanlar sevgi, saygı gibi ortak duygular taşır.
C
Hiç kimse başkalarının farklılıklarını kabul etmek zorunda değildir.
D
Duygu ve düşüncelerimiz zamanla değişir.
Soru 8
Bireyler, toplumun en önemli unsurlarındandır. Bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Tüm bireyler aynı özelliklere sahiptir.
B
Bireysiz toplum düşünülemez.
C
Toplum, bireylerden oluşur.
D
Bireyler arasında bazı farklılıklar vardır.
Soru 9
İnsanların tümünde rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir?

A
Futbol oynamaktan hoşlanma
B
Resim çizmekten hoşlanma
C
Beslenme ihtiyacı
D
İyi derecede piyano çalabilme
Soru 10

I. 1995 yılında doğdum.

II. 2002 yılında ilköğretime başladım.

III. 2004 yılında abla oldum.

Yukarıdaki olayların doğru kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
I-III-II
B
III-II-I
C
II-I-III
D
I-II-III
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir duygudur?

A
şaşkınlık
B
kıskançlık
C
Hoşgörü
D
sevinç
Soru 12
Bir insanın nüfus cüzdanına bakarak onun hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz?

A
Doğum yerini
B
Yaşını
C
İlgi alanlarını
D
Adını
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz?

A
Hatalı davranışlarda bulunan arkadaşlarımızı uyarmak
B
Başkalarının fikirlerine saygı göstermek
C
Hatalı davranışları görmemezlikten gelmek
D
Yapıcı eleştirileri kabul etmek
Soru 14
......................ifade etmek, bireyin........... becerisini geliştirir. İyi iletişim kurabilen bireyler de kendilerine güven duyarlar. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerini getirir-sek cümleyi anlamlı hale getirmiş oluruz?

A
davranışlarını / sportif
B
duygularını / iletişim
C
davranışlarını / iletişim
D
düşüncelerini / sportif
Soru 15
Başkalarının sevinç ve üzüntülerini; kısacası duygularını paylaşmak Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?

A
hoşgörüdür
B
iyimserliktir
C
duyarlılıktır
D
iyi niyettir
Soru 16
Eğer bir konuda bizden farklı düşünen arkadaşımıza saygı duyarsak, bu durum bizim,insanlara karşı........olduğumuzu gösterir. Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı hale getirebiliriz?

A
hoşgörülü
B
temkinli
C
duyarlı
D
duyarsız
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi bazı olaylar karşısında hissettiğimiz duygulara örnek olamaz?

A
Elektrikler kesildiğinde karanlıktan korkmak
B
Arkadaşlarımızın başarılarına sevinmek
C
Öğretmenin sorduğu soruya en doğru cevabı vermek
D
Muhtaç birini gördüğümüzde ona acımak
Soru 18
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bütün insanların ilgi alanları aynıdır.
B
Barınma ve beslenme, temel ihtiyaçlarımızdandır.
C
Bazı yönlerimizle birbirimize benzeriz.
D
Toplumu, bireyler meydana getirir.
Soru 19
Arkadaşımızın doğum gününde ona hediye almak, insanlara karşı.............olduğumuza bir örnektir. Bu cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanabilir?

A
duyarlı
B
saygılı
C
soğuk kanlı
D
hoşgörülü
Soru 20
Bir olay karşısında bizden farklı tepki gösteren insanlar olabilir. Bu durumda onları doğal karşılamak, ...............olmanın gereğidir. Bu metin, aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanabilir?

A
duygulu
B
hoşgörülü
C
merhametli
D
duyarlı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön