4.Sınıf İnsanlar Yerler ve Çevreler Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Şehir temizliğini yapmak. II. İkametgah belgesi vermek. III. Şehirler arası yolları yapmak. Yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri belediyenin görevlerindendir?

A
yalnız I
B
I – II
C
I – II – III
D
I – III
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevi değildir?

A
İş yeri ve binalara ruhsat vermek.
B
Şehir içinde ulaşımı sağlamak.
C
Şehirlerarası yolları onarmak.
D
Park, bahçe ve oyun alanları yapmak.
Soru 3
Şehir içinde yol yapımı, oyun parkları, temizlik işleri ile ilgilenen yerel yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İl Özel İdaresi
B
Muhtarlık
C
Valilik
D
Belediye
Soru 4
Belediyelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Belediye başkanını belediye meclisi seçer.
B
Belediyeyle ilgili kararları belediye meclisi alır.
C
Belediye başkanı kararları tek başına alır.
D
Belediye başkanını hükümet atar.
Soru 5
Şehir içinde merdiven, geçit ve çeşitli alt yapı hizmetleri belediyenin hangi hizmet birimince yürütülür?

A
Temizlik İşleri Müdürlüğü
B
Fen İşleri Müdürlüğü
C
Sağlık işleri Müdürlüğü
D
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevlerinden değildir?

A
Seçmen kağıtlarını sahiplerine ulaştırmak.
B
Pazarların denetimlerini yapmak.
C
Şehirlerin temizliğini sağlamak.
D
Şehirlerin alt yapısını hazırlamak.
Soru 7
Belediyenin çalışma programını yapmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A
Belediye Başkanı
B
Belediye Meclisi
C
Belediye İmar Müdürlüğü
D
Belediye Encümeni
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi belediye meclisinin görevlerinden değildir?

A
Belediye başkanını seçmek.
B
Belediyenin bütçesini kabul etmek.
C
Belediye sınırları içinde yapıyla ilgili ruhsatları onaylamak.
D
Belediye çalışma programını yapmak.
Soru 9
Belediyelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Belediye başkanları genel seçimlerde belli olur.
B
Belediye başkanı olmak için bir partiden aday olmak şarttır.
C
Belediye başkanı 7 yılda bir yapılan seçimlerle belli olur.
D
Belediyelerde bir belediye meclisi bulunur.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi belediyenin gelirlerinden biri değildir?

A
çevre temizlik vergisi
B
binalardan alman emlâk vergisi
C
ilan, reklâm vergisi
D
taşıtlardan alman taşıt vergisi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön