Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Pusulanın renkli ucu her zaman ........................................... yönünü gösterir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
Batıyı
B
Güneyi
C
Doğuyu
D
Kuzeyi
Soru 2
“Kübra ve arkadaşları öğretmenleriyle coğrafya atlasındaki Türkiye haritasını incelediler. Harita üzerinde önce yaşadıkları yer olan Çarşamba ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun’u gösterdiler. Ardından da ayrıntılı bir harita bularak akıllı tahtada Çarşamba ilçesiyle birlikte Samsun’a bağlı diğer ilçelerin merkezlerini ve sınırlarını tespit ettiler. Çarşamba’nın doğuda Terme ve Salıpazarı, batıda Tekkeköy, güneyde Ayvacık ilçeleri, kuzeyde ise Karadeniz ile komşu olduğunu gördüler.” Kübra ve arkadaşlarının incelediği harita hangisidir?

A
Jeoloji Haritası
B
Siyasi Harita
C
Ticari Harita
D
Fiziki Harita
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Öğle vaktinde gölgemizin yönü kuzeyi gösterir.
B
Müslüman mezarlıklarında mezarın baş kısmı batıya bakar.
C
Karınca yuvalarının ağzı doğuya bakar.
D
Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Akdeniz’in kıyı kesiminde en fazla görülen doğal afetlerden biri de heyelandır.
B
Deprem sırasında bina dışına çıkılırken asansör kullanılmamalıdır.
C
Ülkemizde birinci derece deprem bölgeleri vardır.
D
Dik yamaçların teraslanması sel baskınlarına karşı alınan önlemlerden biridir.
Soru 5
” Gökyüzünün bulutsuz olduğu bir gecede ........................................ yardımıyla yönümüzü bulabiliriz.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
Ay
B
Ufuk çizgisi
C
Gezegenler
D
Kutup yıldızı
Soru 6
Hava gözlem grafiği incelenerek aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilemez?

A
Güneşli gün sayısı
B
Yeryüzü şekilleri
C
Bulutlu gün sayısı
D
Yağışların şekli
Soru 7
Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir?

A
Köpek
B
Baraj
C
Orman
D
Deniz
Soru 8
“Ha­va,­ at­mos­fe­ri­ mey­da­na­ ge­ti­ren­ ve­ için­de­ çe­şit­li­ gaz­la­rın bu­lun­du­ğu ­mad­ de­dir.­ Ha­vada­ meydana­ gelen­ ısın­ma,­so­ğu­ma,­rüz­gâr,­ya­ğış,­ sis gi­bi­ değişimlere …… denir. Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
iklim
B
meteoroloji
C
hava olayları
D
mevsim
Soru 9
Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

A
Kalem
B
Çikolata
C
Düdük
D
Islak mendil
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Fiziki haritalarda yeşil rengin tonları doğal bitki örtüsünü gösterir.
B
Kara yolları beşerî unsurlardandır.
C
Krokilerde gerçek boyutları küçültme işlemi belli bir ölçeğe göre yapılır.
D
Trafik kazaları önemli doğal afetlerden biridir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yön bulmak için kullanılan yöntemlerden değildir?

A
Bulutlara bakmak
B
Gölgeden yararlanmak
C
GPS cihazı kullanmak
D
Kutup Yıldızı’na bakmak
Soru 12
  1. “Ülkemizde hava tahminleri Devlet ............................... İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

 

A
Havacılık
B
Rasathane
C
Ulaştırma
D
Meteoroloji
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarını önlemeye yönelik uygulamalardan biridir?

A
Az katlı binalar yapmak
B
Barajlar inşa etmek
C
Enerji tasarrufu yapmak
D
Köprü yapmak
Soru 14
Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişimini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

A
Astroloji
B
Sismoloji
C
Meteoroloji
D
Arkeoloji
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi depremden korunmaya yönelik önlemlerden biri değildir?

A
Acil servisten yardım istemek
B
Deprem çantası hazırlamak
C
Binaları sağlam zeminler üzerine yapmak
D
Mobilyaları duvara sabitlemek
Soru 16
“Bu haritalar yeryüzündeki kabartı ve çukurlukları göstermekte kullanılır. Bu haritalarda yükseltiler koyu yeşilden kahverengiye, derinlikler ise açık maviden koyu maviye doğru değişen renk tonlarıyla ifade edilir. Bu haritalardaki renklerin kesin olarak hangi değere karşılık geldiği haritaların sağ alt köşesinde yer alan renk basamaklarına bakılarak bulunabilir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen harita hangisidir?

A
Siyasi Harita
B
Çevre Haritası
C
Fiziki Harita
D
Doğal Harita
Soru 17
“Denizler, göller, akarsular, hava, toprak, bitkiler ve hayvanlar çevremizdeki başlıca …… unsurlardır. Dağ, ova, plato, vadi, ada, yarımada, körfez ve burun gibi yeryüzü şekilleri de bu unsurlar arasında sayılabilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
insani
B
farklı
C
beşerî
D
doğal
Soru 18
“Evler, fabrikalar, yollar, oyun parkları, köprüler ve otomobiller yaşadığımız yerde görebileceğimiz başlıca …… unsurlardır.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
tabii
B
beşerî
C
doğal
D
farklı
Soru 19
“Hava sıcaklığı ........................................ ile ölçülür.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
Termometre
B
Kilometre
C
Barometre
D
Pusula
Soru 20
“Bir yerin ..................................... görünüşünün küçültülerek düzlem üzerine çizilmesine kroki denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
Kuşbakışı
B
Aydan
C
Gökyüzü
D
Kartal gözü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön