TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hava gözlem grafiği incelenerek aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilemez?

A
Bulutlu gün sayısı
B
Yeryüzü şekilleri
C
Güneşli gün sayısı
D
Yağışların şekli
Soru 2
“Ha­va,­ at­mos­fe­ri­ mey­da­na­ ge­ti­ren­ ve­ için­de­ çe­şit­li­ gaz­la­rın bu­lun­du­ğu ­mad­ de­dir.­ Ha­vada­ meydana­ gelen­ ısın­ma,­so­ğu­ma,­rüz­gâr,­ya­ğış,­ sis gi­bi­ değişimlere …… denir” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
meteoroloji
B
hava olayları
C
mevsim
D
iklim
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Fiziki haritalarda yeşil rengin tonları doğal bitki örtüsünü gösterir.
B
Trafik kazaları önemli doğal afetlerden biridir.
C
Kara yolları beşerî unsurlardandır.
D
Krokilerde gerçek boyutları küçültme işlemi belli bir ölçeğe göre yapılır.
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Deprem sırasında bina dışına çıkılırken asansör kullanılmamalıdır.
B
Ülkemizde birinci derece deprem bölgeleri vardır.
C
Akdeniz’in kıyı kesiminde en fazla görülen doğal afetlerden biri de heyelandır.
D
Dik yamaçların teraslanması sel baskınlarına karşı alınan önlemlerden biridir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarını önlemeye yönelik uygulamalardan biridir?

A
Köprü yapmak
B
Barajlar inşa etmek
C
Az katlı binalar yapmak
D
Enerji tasarrufu yapmak
Soru 6
“Kübra ve arkadaşları öğretmenleriyle coğrafya atlasındaki Türkiye haritasını incelediler. Harita üzerinde önce yaşadıkları yer olan Çarşamba ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun’u gösterdiler. Ardından da ayrıntılı bir harita bularak akıllı tahtada Çarşamba ilçesiyle birlikte Samsun’a bağlı diğer ilçelerin merkezlerini ve sınırlarını tespit ettiler. Çarşamba’nın doğuda Terme ve Salıpazarı, batıda Tekkeköy, güneyde Ayvacık ilçeleri, kuzeyde ise Karadeniz ile komşu olduğunu gördüler.” Kübra ve arkadaşlarının incelediği harita hangisidir?

A
Jeoloji Haritası
B
Fiziki Harita
C
Ticari Harita
D
Siyasi Harita
Soru 7
“Pusulanın renkli ucu her zaman ........................................... yönünü gösterir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
Kuzeyi
B
Doğuyu
C
Batıyı
D
Güneyi
Soru 8
“Bir yerin ..................................... görünüşünün küçültülerek düzlem üzerine çizilmesine kroki denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
Gökyüzü
B
Kartal gözü
C
Kuşbakışı
D
Aydan
Soru 9
“Bu haritalar yeryüzündeki kabartı ve çukurlukları göstermekte kullanılır. Bu haritalarda yükseltiler koyu yeşilden kahverengiye, derinlikler ise açık maviden koyu maviye doğru değişen renk tonlarıyla ifade edilir. Bu haritalardaki renklerin kesin olarak hangi değere karşılık geldiği haritaların sağ alt köşesinde yer alan renk basamaklarına bakılarak bulunabilir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen harita hangisidir?

A
Siyasi Harita
B
Doğal Harita
C
Çevre Haritası
D
Fiziki Harita
Soru 10
Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişimini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

A
Astroloji
B
Meteoroloji
C
Sismoloji
D
Arkeoloji
Soru 11
” Gökyüzünün bulutsuz olduğu bir gecede ........................................ yardımıyla yönümüzü bulabiliriz.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
Gezegenler
B
Ay
C
Ufuk çizgisi
D
Kutup yıldızı
Soru 12
“Hava sıcaklığı ........................................ ile ölçülür.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
Pusula
B
Kilometre
C
Barometre
D
Termometre
Soru 13
“Ülkemizde hava tahminleri Devlet ............................... İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
Havacılık
B
Ulaştırma
C
Rasathane
D
Meteoroloji
Soru 14
“Denizler, göller, akarsular, hava, toprak, bitkiler ve hayvanlar çevremizdeki başlıca …… unsurlardır. Dağ, ova, plato, vadi, ada, yarımada, körfez ve burun gibi yeryüzü şekilleri de bu unsurlar arasında sayılabilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
farklı
B
insani
C
beşerî
D
doğal
Soru 15
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Karınca yuvalarının ağzı doğuya bakar.
B
Öğle vaktinde gölgemizin yönü kuzeyi gösterir.
C
Müslüman mezarlıklarında mezarın baş kısmı batıya bakar.
D
Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi depremden korunmaya yönelik önlemlerden biri değildir?

A
Deprem çantası hazırlamak
B
Mobilyaları duvara sabitlemek
C
Binaları sağlam zeminler üzerine yapmak
D
Acil servisten yardım istemek
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi yön bulmak için kullanılan yöntemlerden değildir?

A
Gölgeden yararlanmak
B
Kutup Yıldızı’na bakmak
C
GPS cihazı kullanmak
D
Bulutlara bakmak
Soru 18
Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir?

A
Baraj
B
Orman
C
Köpek
D
Deniz
Soru 19
“Evler, fabrikalar, yollar, oyun parkları, köprüler ve otomobiller yaşadığımız yerde görebileceğimiz başlıca …… unsurlardır.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
tabii
B
doğal
C
farklı
D
beşerî
Soru 20
Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

A
Çikolata
B
Düdük
C
Islak mendil
D
Kalem
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön