4. Sınıf Sosyal Bilgiler İsraf Etmeyelim Testi

TEBRİKLER.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler İsraf Etmeyelim Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yiyebileceğimizden fazla gıda almak, elbise ve ayakkabılarımızı çabuk eskitmek, aşırı su tüketmek, lambayı boş yere yakmak, suyu boş yere akıtmak gibi hareketlerimize ne denir?    
A
Harcama
B
Tasarruf
C
İsraf
D
Üretim
Soru 2
Elektrik israfı bazı kaynakların hızla tükenmesine neden olur. Aşağıda verilenlerden hangisi bu kaynaklardan birisi değildir?      
A
Kömür
B
Rüzgar
C
Petrol
D
Doğal gaz
Soru 3
Kağıt israfı aşağıdaki kaynaklardan hangisinin tükenmesine neden olur?      
A
Kömür
B
Petrol
C
Orman
D
Su
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kaynakların, ürünlerin, emeğin ve zamanın boş yere harcanmasıdır?    
A
İsraf
B
Tüketim
C
Harcama
D
Tasarruf
Soru 5
Beslenme ihtiyacımızın giderilmesinde aşağıdakilerden hangisinin israf edilmemesine özen göstermeliyiz?      
A
Elektrik
B
Zaman
C
Su
D
Ekmek
Soru 6
Ekmek israfını önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz?      
A
Paketli­ ekmeği­ derin­ dondurucuda ­6­ aya kadar­ saklayabiliriz.­
B
Ekmek­ israfını­ azaltmanın­ bir­ yolu­ paketli­ ekmek­ tüketimini yaygınlaştırmaktır.
C
Derin dondurucuda bekletilen ekmeği yemek­ istediğimizde­ de­ ısıtarak­ veya­ kendiliğinden­ çözülmesini­ bekleyerek­ tüketebiliriz.
D
Derin dondurucu ya da buzdolabında bekletilen ekmekleri tüketmek tehlikeli olabilir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Suyun bilinçsizce tüketilmesi hâlinde karşılaşabileceğimiz olumsuz durumlardan birisi olamaz?      
A
Sel ve su baskınları artar.
B
Sularda­ yaşayan ­canlı­ türlerinin ­nesli­ tükenir.
C
Tarımsal­ üretim­ azalır.
D
­Barajlardaki­ elektrik­ üretimi­ düşer.­
Soru 8
Ekmek israfını önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?      
A
Yiyeceğimiz kadar ekmek almalıyız.
B
Ekmeği çok tüketmeliyiz.
C
Ekmek yememeliyiz.
D
Bayat ekmek tüketmeliyiz.
Soru 9
Evlerimizde­ israf­ etmememiz­ gereken­ kaynaklardan biri­ de­ giysilerimizdir.­Giysi­ giderleri ailemizin­ bütçesinde­ önemli ­bir ­yer­ tutar. Giysi israfını önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz?      
A
Giysilerimizi­ ve­ ayakkabılarımızı­ kullanırken­ onların­ ömrünü­ uzatacak hareketlerden kaçınmalıyız.
B
İhtiyacımız­ yoksa giysi­ almamalıyız.
C
Kullanmadığı­mız­ giysilerimizi­ Türk ­Kızılay’ı­ gibi­ yardım­ kuruluşlarının giysi­ toplama­ kutularına bırakmalıyız.
D
Bize küçük gelen giysileri­ kardeşlerimizin­ veya ihtiyacı ­olan ­başka­ çocukların ­da ­kullanabilece­ğini­ düşünerek­ temiz ­tutmaya­ ve ­doğru­ koşullarda saklamaya ­dikkat­ etmeliyiz.
Soru 10
Su israfını önlemek için aşağıdakilerden hangisin yapmak doğru olmaz?      
A
Boşa akan muslukları kapatmalıyız, bozuk muslukları onarmalıyız.
B
Dişlerimizi­ fırçalarken­ veya­ ellerimizi­ sabunlarken musluğu­ açık­ bırakmalıyız.
C
Tuvaletimizdeki­ sifonu­ gereksiz­ yere kullanmamalıyız.
D
Duş­ süresini­ mümkün­ olduğunca­ kısa­ tutmalı,­ sebze­ ve­ meyvelerimizi­ yıkadığımız­ suyu­ biriktirerek­ busuyla­ çiçeklerimizi­ sulayıp­ balkonumuzu yıkamalıyız.
Soru 11
Elektrik tasarrufu yapmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir?      
A
Çamaşır ve bulaşık makinelerimizi ekonomik programda çalıştıralım.
B
Sıcak su için evimize güneş enerjisi ile ısıtma sağlayan sistemler kuralım.
C
Buzdolabımızı güneş ışığı görecek şekilde yerleştirelim.
D
Evimizi sıcak ve soğuktan korumak için gerekli yalıtım önlemlerini alalım.
Soru 12
En­ önemli­ israflardan ­biri ­de­ zamanın­ boşa harcanmasıdır.­ Aşağıda verilenlerden hangisi zaman israfını önlemede etkili olmaz?  
A
Oyun,­televizyon ­seyretmek,­ uyku ­ve­ yemek için gereğinden­ fazla­ zaman­ harcamamalıyız.
B
Zamanı planlamak ve bu planı uygulamak için zaman harcamamalıyız.
C
Zamanı­ verimli ­kullanma­ adına ­hayatımızı planlamalı ­ve­ işlerimizi­ bu ­plana­ uygun­ olarak yürütmeliyiz.­
D
Zamanın öncelikle sınırlı olduğu bilincinde olmak.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön