TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi reklamla tanıtımı yapılan bir ürünü almamız için gerekli olan şartlardan birisidir?

A
Güzel görünmesi.
B
İndirimde olması.
C
Çok tanınan bir marka olması.
D
İhtiyacımızı karşılıyor olması.
Soru 2
İsteklerimizin karşılanması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştı?

A
İstekler çok çeşitlidir ve bunların tamamının karşılanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır.
B
Bu nedenle karşılanması hâlinde elde edilecek fayda göz önünde bulundurularak istekler öncelikle karşılanmalıdır.
C
İhtiyaçlar karşılandıktan sonra bütçe durumu göz önünde bulundurularak isteklerin giderilmesine çalışılmalıdır.
D
İnsanların temel ihtiyaçlarını giderdikten sonra isteklerini karşılamaya çalışmaları son derece doğaldır.
Soru 3
Alınacak­ mal­ veya ­hizmetlerin ­ihtiyaçları­ karşılama­ özelli­ğine ne ad verilir?

A
İstek
B
Kar
C
Maliyet
D
Fayda
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İh­ti­yaç­la­rı­mız­ bir ­kez­ karşılandıktan­ sonra­ bir ­daha­ ortaya­ çıkmaz.
B
Ayak­ka­bı­mız­ yır­tıl­dı­ğın­da­ ye­ni­ bir­ ayak­ka­bı ­al­mak­ is­tek­tir.
C
­İsteklerimizi ­kar­şı­la­ya­maz­sak ­acı,­üzün­tü ­ve­ kay­gı­ duya­rız.
D
İsteklerin ­önem ­sı­ra­sı­ ki­şi­ye­ gö­re­ de­ği­şe­bi­lir.
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İsteklerimiz­ ihtiyaçlarımızdan ­daha ­önemlidir.
B
­İh­ti­yaç­la­r­ kişilere­ göre­ de­ği­şik­lik­ gös­ter­mez.
C
Ki­tap­ oku­mak,­ gez­mek,­ eğlen­mek ­isteklerimizden ­ba­zı­la­rı­dır.
D
İsteklerimizi­ kar­şı­la­ya­maz­sak­ yaşa­ya­ma­yız.
Soru 6
Alınacak­ mal­ veya ­hizmet için harcanan paraya ne denir?

A
İsraf
B
Maliyet
C
Masraf
D
Kar
Soru 7
Tiyatroya, sinemaya veya konsere gitmek; eğitim almak, oyun oynamak, kitap okumak, seyahate çıkmak, hobi sahibi olmak, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılmak gibi ihtiyaçlar hangi grupta yer alır?

A
Sosyal ihtiyaçlar.
B
Temel istekler.
C
Temel ihtiyaçlar.
D
Gereksiz ihtiyaçlar.
Soru 8
Aşağıdaki hangisi en temel ihtiyaçlarımız arasında yer alır?

A
Ekmek
B
Hikaye kitabı
C
Cep telefonu
D
Şapka
Soru 9
İnsanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan ve giderilmediğinde hayati sorunlara yol açan her şeye ne ad verilir?

A
Gereksiz
B
İhtiyaç
C
Arzu
D
İstek
Soru 10
Karşılanmadığında yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen ihtiyaçlara ne ad verilir?

A
İhtiyaç
B
Zaruret
C
Mecburiyet
D
İstek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlarımızdan çok isteklerimizle ilgilidir?

A
Okul eşyalarımızı taşımak için çanta.
B
Eski ayakkabı yerine yeni ayakkabı.
C
Soğuk havalarda giymek için kazak.
D
Tuttuğumu takımın forması.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi hayati öneme sahip olduğu için mutlaka karşılanması gerekir?

A
Oyun
B
Beslenme
C
Okuma
D
Gezme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön