4.Sınıf Kamuoyu Ve Yerel Yönetimler Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"Oy sandıklarının herkesin gözleri önünde açılarak hiçbir kuşkuya meydan vermeden sayılıp açıklanması.........ola­rak adlandırılır." cümlesini doğru tamam­layan sözcük grubu aşağıdakilerden hangi­sidir?

A
açık döküm
B
açık sayım
C
açık oy
D
gizli sayım
Soru 2
Aşağıdaki düşüncelerden hangisi, demokratik yaşamın temelini oluşturur?

A
toplum çıkarlarının korunmasının gereği
B
insanın saygın ve değerli bir varlık olması
C
güçlü olanın yanında olma isteği
D
insanların yönetilmeye ihtiyaç duyması
Soru 3
Aşağıdaki yönetimlerden hangisi verdikleri veya verecekleri hizmetlerde kamuoyunun ihtiyaç, istek ve şikâyetlerini dikkate alarak çalışmalar yapar?

A
Yerel yönetim
B
Meclis
C
Başbakanlık
D
Merkezi yönetim
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi belediyenin denetim birimlerinden biri değildir?

A
Çevre İşleri Müdürlüğü denetimleri.
B
İktisat İşleri Müdürlüğü denetimleri.
C
Emniyet İşleri Müdürlüğü denetimleri.
D
Veteriner İşleri Müdürlüğü denetimleri.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunun yerel yönetimlere etkisine örnek gösterilebilir?

A
muhtarların mahalleyi yönetmesi
B
çöplerin belediye tarafından toplanması
C
sıkça kaza olan bir yerde halkın isteğiyle üst geçit yapılması
D
belediye başkanının beş yılda bir seçilmesi
Soru 6
Halkın kamu çıkarını ilgilendiren bir konu hakkındaki genel kanaat ve düşüncelerine ne denir?

A
Kamuoyu
B
Yerel yönetim
C
Merkezi yönetim
D
Halkoyu
Soru 7
Zorunlu eğitimin 11 yıla çıkarılması için başlatılan bir kampanyanın, halk tara­fından benimsenerek bu konuda yoğun bir talebin oluşması, aşağıdakilerden han­gisiyle tanımlanır?

A
Kamu
B
beklenti
C
kampanya
D
kamuoyu
Soru 8
Yönetim birimlerinin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
köy - ilçe - il
B
il- - köy – ilçe
C
ilçe - il – köy
D
il - ilçe - köy
Soru 9
Yerel yönetimler hizmet verirken, aşağıdakilerden hangisini öncelikle dik­kate almak zorundadırlar?

A
kamuoyunun tepkisini
B
hizmetin süresini
C
hizmeti kimin yapacağını
D
hizmetin maliyetini
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturma yollarından biri değildir?

A
basın toplantısı yapma
B
imza kampanyası düzenleme
C
yasa çıkarma
D
yürüyüş yapma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön