Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sözlü tarih çalışması yapan Berat aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgi edinemez?

A
Köy yaşamı
B
Gelecek yıllar
C
Düğünler
D
Askerlik yılları
Soru 2
Milli sınırlarımız hangi belge ile belirlenmiştir?

A
Misakımillî
B
Samsun Bildirgesi
C
Havza Genelgesi
D
Amasya Genelgesi
Soru 3
“Türk tiyatrosunda gölge oyunu olarak adlandırılır. Gölge oyunu Türklerin Orta Asya’dan beri oynadıkları oyunlardan biridir. Deri üzerine çizilmiş figürler, çubuklara tutturulmuş olarak beyaz perde arkasında oynatılır.” Anlatımda aşağıdaki oyunlardan hangisi anlatılmaktadır?

A
Sessiz sinema
B
Karagöz ile Hacivat
C
Meddah
D
Kukla
Soru 4
Hangi Antlaşma ile sınırlarımız bugünkü şeklini aldı ve Türkiye’nin bağımsız bir devlet olduğu kabul edildi?

A
Sevr Barış Antlaşması
B
Mondros Ateşkes Antlaşması
C
Mudanya Ateşkes Antlaşması
D
Lozan Barış Antlaşması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış eşyalardandır?

A
Cep telefonu
B
Bilgisayar
C
Laptop
D
Radyo
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Oyunların tamamında önce “ebe” seçilir.
B
Sadece çocuklar değil büyükler de oyun oynarlar.
C
Yurdumuzun farklı bölgelerinde farklı oyunlar da oynanmaktadır.
D
Oyunlar daha çok eğlence amaçlı olarak oynanmaktadır.
Soru 7
Doğuda Ermeni ve Rusları yenilgiye uğratan komutan hangisidir?

A
İsmet İnönü
B
Mustafa Kemal
C
Kâzım Karabekir
D
Fevzi Çakmak
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış bir oyun değildir?

A
Körebe
B
Yakan top
C
Mendil kapmaca
D
Meddah
Soru 9

I- Amasya Genelgesi’nin yayımlanması

II- Yurdumuzun işgal edilmesi

III- Sivas Kongresi’nin düzenlenmesi

IV- Erzurum Kongresi’nin toplanması

Yukarıda verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması nasıl olmalıdır?

A
II-I-IV-III
B
I-II-III-IV
C
IV-III-II-I
D
III- II- IV- I
Soru 10

I- Aile fotoğrafları

II- Eski eşyalar

III- Ailedeki en yaşlı kişi

Ailemizin tarihi hakkında araştırma yaparken hangilerinden yararlanırız?

A
I-III
B
I-II
C
II-III
D
I-II-III
Soru 11
Eskiden oynanan, bir kişinin topluluk önünde çeşitli hikâyeler anlatması, bu hikâyeleri anlatırken hikâyedeki kişileri taklit ederek canlandırması şeklinde gerçekleşen oyun hangisidir?

A
Orta oyunu
B
Hacivat ile Karagöz
C
Meddah
D
İbiş
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin başlangıcı sayılabilir?

A
Düzenli ordunun kurulması
B
Kongrelerin yapılması
C
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması
D
TBMM’nin açılması
Soru 13
Aile tarihimizi araştırırken aşağıdakilerden hangisinden alacağımız bilgi bizleri daha eski dönemlere götürür?

A
baba
B
anne
C
dede
D
hala
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi batı cephesinde Yunanlılara karşı yapılan savaşlardan birisi değildir?

A
I. İnönü, II. İnönü Savaşları
B
Sakarya Meydan Savaşı,
C
Başkomutanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz,
D
Trablusgarp Savaşı,
Soru 15
Milletin egemenliğin temelinin atıldığı TBMM ne zaman açılmıştır?

A
29 Ekim 1923
B
23 Nisan 1923
C
29 Ekim 1918
D
23 Nisan 1920
Soru 16
Hangi ülkeye karşı verdiği mücadeleler ile Antep “Gazi”, Maraş “Kahraman,” Urfa ise “Şanlı” unvanını aldı?

A
Fransızlar
B
Yunanlılar
C
İtalyanlar
D
Ruslar
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Mili Mücadele’nin amaçları arasında yer almaz?

A
Ulusal egemenliği gerçekleştirmek
B
Ülkeyi işgalden kurtarmak
C
Sınırları genişletmek
D
Ülkenin bağımsızlığını sağlama
Soru 18
Milli cemiyetler aşağıdakilerin hangisinde tek çatı altında toplanmıştır?

A
Sivas Kongresi
B
Erzurum Kongresi
C
Havza Genelgesi
D
Amasya Genelgesi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi milli oyunlarımızdan birisi değildir?

A
Körebe
B
Futbol
C
Cirit
D
Güreş
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimize ait bir bilgi verir?

A
Evimizin bölümleri
B
Okuduğumuz okul
C
Aile doktoru
D
Aile albümü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön