Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi millî kültürü yansıtan öğelerden değildir?

A
Yılbaşı kutlamaları
B
Oğuz Kağan Destanı
C
Nasrettin Hoca Fıkraları
D
Dede Korkut Masalları
Soru 2
Ece, cumhuriyetin ilânı ile ilgili araştırma yaparken ansiklopedide cephede mermi taşıyan kadınlar görmüştür. Bu resim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Türk halkının düşmanlara esir düştüğü
B
Tüm halkın özverili olduğu
C
Türk halkının vatansever olduğu
D
Cumhuriyetin zor kazanıldığı
Soru 3
“Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.” ifadesinden verilen sonuçların hangisine ulaşılamaz?

A
Türk halkının kahramanlık gösterdiği
B
Cumhuriyet’e kavuşmanın uzun zaman aldığı
C
Cumhuriyet’in Atatürk önderliğinde kurulduğu
D
Cumhuriyet’e Türk halkı ve Atatürk ile kavuşulduğu
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerin değiştiğine örnek gösterilebilir?

A
Giyeceklerin zamanla değişmesi
B
Misafirlere Türk kahvesi ikram edilmesi
C
Televizyon izlemek yerine sinemaya gidilmesi
D
Eski kitapların okunmaması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi tarihte Türklerin oynadığı oyunların bazıları günümüzde de oynandığını gösterir?

A
Güreş müsabakalarının düzenlenmesi
B
Tarihî kitaplarda bu oyunları anlatılması
C
Oyunların tanıtımının yapılması
D
Büyüklerin oyunlarla ilgili anılarını anlatması
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde millî kültürü yansıtan bir öğe vardır?

A
Depreme dayanıklı tek bina bu.
B
Balkondan bakınca seni gördüm.
C
Evimiz bu büfenin solundadır.
D
Şadırvanda elimizi yüzümüzü yıkadık.
Soru 7
“Eskiden bayramlar daha coşkulu kutlanırdı.” ifadesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A
Yeni neslin bayramları bilmediğini
B
Kültür öğelerinin kolay değişmediğini
C
Bayram kutlamalarının artık yapılmadığını
D
Kültür öğelerinin zamanla değiştiğini
Soru 8
Sözlü tarih çalışması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Yazılı kaynaklardaki bilgileri kapsar.
B
Eski eserler hakkında bilgi verir.
C
İnsan belleğine ve anlatımına dayanır.
D
Bir asırlık zaman dilimini kapsar.
Soru 9
Turistik otellerde, Karagöz oyununun oynatılması bu oyunların hangi özelliğinden kaynaklanır?

A
Yeni neslin öğrenmesi
B
Güncel konuşmalar içermesi
C
Ekonomik olması
D
Geleneksel olması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze aktarılan kültür öğesidir?

A
Tatillerde deniz kıyılarına gidilmesi
B
Gelinlere kına gecesi yapılması
C
Otobüs duraklarında sırada durulması
D
Kışlık yiyeceklerin yazın kurutularak saklanması
Soru 11
Ailemizin geçmişi ile ilgili bir araştırma yaparken aşağıdakilerden hangisinden yararlanmayız?

A
Aile bireylerine ait oyuncak ve eşyalar
B
Gazete makaleleri
C
Aile albümü
D
Aile büyüklerinden
Soru 12
At üstünde iki kişinin sopalarla birbirine vurarak puan topladıkları oyunun adı nedir?

A
Güreş
B
At yarışı
C
Cirit
D
Avcılık
Soru 13
Aşağıdaki özelliklerinden hangisi milli mücadelenin kazanılmasında etkili olmamıştır?

A
Şüphecilik
B
İleri görüşlülük
C
Akılcılık
D
Vatanseverlik
Soru 14
Ailemizin geçmişi ile ilgili araştırma yaparken aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

A
Aile büyüklerinin yaşadığı yerlere
B
Aile büyüklerinin giydiği giysilere
C
Aile bireylerinin fiziksel özelliklerine
D
Aile bireylerinin yaptığı iş ve mesleklere
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi tarihte Türklerin oynadığı oyunlardan değildir?

A
Okçuluk
B
Boks
C
Cirit
D
Güreş
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi millî kültürü yansıtmaz?

A
Gezilen yerler
B
Eski köprüler
C
Konuşulan dil
D
Tarihî binalar
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi aile tarihi oluşturmak için kullanılan yöntemlerdendir?

A
İnternetten araştırma yapmak
B
Kütüphanede kitaplardan araştırma yapmak
C
Tarihi mekânları ve müzeleri gezmek
D
Aile büyükleri ile görüşmek
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi millî kültürü yansıtan öğelerden birisi değildir?

A
Atlı karınca
B
Leğen ile ibrik
C
Kahve değirmeni
D
Bulgur dibeği
Soru 19
  • I-Atatürk’ün Samsun’a çıkması
  • II-Erzurum Kongresi
  • III-Sakarya Meydan Savaşı
  • IV-İstanbul’daki meclisin dağıtılması
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
II, IV, III, I
B
IV, II, I, IV
C
IV, I, II, III
D
I, II, IV, III
Soru 20
“Türkler işgallere şiddetle karşı çıkıyorlar, bu durumu protesto ediyorlardı.” ifadesi hangi dönemi anlatmaktadır?

A
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu
B
Millî Mücadele Dönemi
C
Dünya Savaşı öncesi
D
Cumhuriyet’in ilânı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön