4.Sınıf Kültür ve Miras Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hangi ülkeye karşı verdiği mücadeleler ile Antep “Gazi”, Maraş “Kahraman,” Urfa ise “Şanlı” unvanını aldı?

A
İtalyanlar
B
Yunanlılar
C
Fransızlar
D
Ruslar
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Oyunlar daha çok eğlence amaçlı olarak oynanmaktadır.
B
Sadece çocuklar değil büyükler de oyun oynarlar.
C
Yurdumuzun farklı bölgelerinde farklı oyunlar da oynanmaktadır.
D
Oyunların tamamında önce “ebe” seçilir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi batı cephesinde Yunanlılara karşı yapılan savaşlardan birisi değildir?

A
Trablusgarp Savaşı,
B
I. İnönü, II. İnönü Savaşları
C
Başkomutanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz,
D
Sakarya Meydan Savaşı,
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimize ait bir bilgi verir?

A
Aile albümü
B
Evimizin bölümleri
C
Okuduğumuz okul
D
Aile doktoru
Soru 5
Hangi Antlaşma ile sınırlarımız bugünkü şeklini aldı ve Türkiye’nin bağımsız bir devlet olduğu kabul edildi?

A
Sevr Barış Antlaşması
B
Mondros Ateşkes Antlaşması
C
Mudanya Ateşkes Antlaşması
D
Lozan Barış Antlaşması
Soru 6
Milletin egemenliğin temelinin atıldığı TBMM ne zaman açılmıştır?

A
23 Nisan 1920
B
23 Nisan 1923
C
29 Ekim 1918
D
29 Ekim 1923
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış eşyalardandır?

A
Cep telefonu
B
Radyo
C
Bilgisayar
D
Laptop
Soru 8

I- Amasya Genelgesi’nin yayımlanması

II- Yurdumuzun işgal edilmesi

III- Sivas Kongresi’nin düzenlenmesi

IV- Erzurum Kongresi’nin toplanması

Yukarıda verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması nasıl olmalıdır?

A
III- II- IV- I
B
II-I-IV-III
C
I-II-III-IV
D
IV-III-II-I
Soru 9
Milli cemiyetler aşağıdakilerin hangisinde tek çatı altında toplanmıştır?

A
Erzurum Kongresi
B
Amasya Genelgesi
C
Havza Genelgesi
D
Sivas Kongresi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış bir oyun değildir?

A
Körebe
B
Mendil kapmaca
C
Yakan top
D
Meddah
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin başlangıcı sayılabilir?

A
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması
B
Düzenli ordunun kurulması
C
TBMM’nin açılması
D
Kongrelerin yapılması
Soru 12
“Türk tiyatrosunda gölge oyunu olarak adlandırılır. Gölge oyunu Türklerin Orta Asya’dan beri oynadıkları oyunlardan biridir. Deri üzerine çizilmiş figürler, çubuklara tutturulmuş olarak beyaz perde arkasında oynatılır.” Anlatımda aşağıdaki oyunlardan hangisi anlatılmaktadır?

A
Karagöz ile Hacivat
B
Sessiz sinema
C
Meddah
D
Kukla
Soru 13
Eskiden oynanan, bir kişinin topluluk önünde çeşitli hikâyeler anlatması, bu hikâyeleri anlatırken hikâyedeki kişileri taklit ederek canlandırması şeklinde gerçekleşen oyun hangisidir?

A
Orta oyunu
B
Hacivat ile Karagöz
C
İbiş
D
Meddah
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi milli oyunlarımızdan birisi değildir?

A
Körebe
B
Güreş
C
Cirit
D
Futbol
Soru 15
Doğuda Ermeni ve Rusları yenilgiye uğratan komutan hangisidir?

A
Fevzi Çakmak
B
Kâzım Karabekir
C
İsmet İnönü
D
Mustafa Kemal
Soru 16

I- Aile fotoğrafları

II- Eski eşyalar

III- Ailedeki en yaşlı kişi

Ailemizin tarihi hakkında araştırma yaparken hangilerinden yararlanırız?

A
I-III
B
I-II
C
I-II-III
D
II-III
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Mili Mücadele’nin amaçları arasında yer almaz?

A
Ülkeyi işgalden kurtarmak
B
Ulusal egemenliği gerçekleştirmek
C
Sınırları genişletmek
D
Ülkenin bağımsızlığını sağlama
Soru 18
Aile tarihimizi araştırırken aşağıdakilerden hangisinden alacağımız bilgi bizleri daha eski dönemlere götürür?

A
dede
B
hala
C
anne
D
baba
Soru 19
Sözlü tarih çalışması yapan Berat aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgi edinemez?

A
Düğünler
B
Gelecek yıllar
C
Köy yaşamı
D
Askerlik yılları
Soru 20
Milli sınırlarımız hangi belge ile belirlenmiştir?

A
Havza Genelgesi
B
Samsun Bildirgesi
C
Amasya Genelgesi
D
Misakımillî
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön