Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Atatürk’e “Gazi” ünvanı ile “Mareşal” rütbesinin verildiği savaş hangisidir?

A
1.İnönü
B
Sakarya Meydan Muharebesi
C
2.İnönü
D
Büyük Taarruz
Soru 2
Aşağıdaki devletlerden hangisi yurdumuzu hiç savaşmadan terketmiştir?

A
Ermeniler
B
Ruslar
C
Yunanlılar
D
İtalyanlar
Soru 3
“Kurtuluş Savaşı sırasında; Antep ve çevresinde ………………………………… Fransızlara karşı, Urfa ve çevresinde ………………………… İngilizlere karşı, Maraş ve çevresinde ……………………… Fransız ve Ermenilere karşı kahramanca mücadele ederek Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük rol oynamışlardır.” Yukarıdaki boşluklara kahramanlarımız hangi sırayla yerleştirilmelidir?

A
Sütçü İmam – Ali Saip Bey – Şahin Bey
B
Şahin Bey – Ali Saip Bey – Sütçü İmam
C
Ali Saip Bey – Sütçü İmam – Şahin Bey
D
Şahin Bey – Sütçü İmam – Ali Saip Bey
Soru 4
Atatürk’ün, “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!” komutuyla askerlerin destan yazdığı ve Kurtuluş Savaşı’nı bitiren kahramanlık destanımız hangisidir?

A
1.İnönü
B
Sakarya Meydan Muharebesi
C
Büyük Taarruz
D
2.İnönü
Soru 5
Aşağıdaki savaşların kronolojik sıralaması nasıl olmalıdır?
  • I – Sakarya Meydan Muharebesi
  • II – 2.İnönü Savaşı
  • III – Kütahya – Eskişehir Savaşları
  • IV – Başkomutanlık Meydan Muharebesi
  • V – 1.İnönü Savaşı
 

 

A
V – I – II – IV – III
B
V – II – III – I – IV
C
I – V – II – III - IV
D
III – IV – I – III – II
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda yurdumuzu işgal eden devletlerden değildir?

A
Yunanlılar
B
Ermeniler
C
Ruslar
D
Almanlar
Soru 7
“30 Ağustos Zafer Bayramı”nı Kurtuluş Savaşı’nda kazandığımız hangi büyük zaferimizden dolayı kutlamaktayız?

A
1.İnönü Savaşı
B
2.İnönü Savaşı
C
Sakarya Meydan Muharebesi
D
Başkomutanlık Meydan Muharebesi
Soru 8
“Kurtuluş Savaşı sonrasında, savaş sırasında gösterdikleri başarılarından dolayı, TBMM tarafından bazı illerimize ünvanlar verilmiştir.” Aşağıdakilerden hangisi bu illerimizden biri değildir?  

 

A
Urfa
B
Antep
C
Diyarbakır
D
Maraş
Soru 9
Dünya devletleri hangi antlaşmayla Türkiye’yi kesin olarak tanımışlardır?  

 

A
Sevr Antlaşması
B
Mudanya Ateşkes Antlaşması
C
Lozan Barış Antlaşması
D
Mondros Ateşkes Antlaşması
Soru 10
Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı hangisidir?

A
I.İnönü Savaşı
B
Trablusgarp Savaşı
C
Sakarya Savaşı
D
Çanakkale Savaşı
Soru 11
Kurtuluş Savaşı’nda hangi savaşın kaybedilmesi sonucu, Atatürk’ün verdiği emirle ordunun daha da güçlendirilmesi sağlanmıştır?  

 

A
Büyük Taarruz
B
Sakarya Meydan Muharebesi
C
Kütahya – Eskişehir Savaşları
D
1.İnönü Savaşı
Soru 12
Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra olmuştur?

A
Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanması
B
Cumhuriyetin ilanı
C
Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
D
Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
Soru 13
Atatürk’ün ölümünden sonra cumhurbaşkanı olan, komutanımız hangisidir?

A
İsmet Paşa
B
Kazım Karabekir Paşa
C
Fevzi Paşa
D
Ali Fuat Paşa
Soru 14
Kurtuluş Savaşı sırasında Güney Cephesi’nde kimlerle savaşılmıştır?  

 

A
Yunanlılarla
B
İngilizlerle
C
İtalyanlarla
D
Fransızlarla
Soru 15
Kurtuluş Savaşı’nda mücadele edilen cephe ve düşman eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Doğu – Ermeniler
B
Kuzey –Ruslar
C
Batı – Yunanlılar
D
Güney – Fransızlar
Soru 16
Doğu cephesinde Ermenilerle kahramanca mücadele eden komutanımız hangisidir?

A
Ali Fuat Paşa
B
Fevzi Paşa
C
Kazım Karabekir Paşa
D
İsmet Paşa
Soru 17
Bağımsızlık ateşinin yakıldığı ilimiz hangisidir?  

 

A
İzmir
B
Samsun
C
Amasya
D
Şanlıurfa
Soru 18
Mustafa Kemal Samsun’dan sonra sırasıyla hangi illere gitmiştir?

A
Amasya – Ankara – Erzurum – Sivas
B
Amasya – Sivas – Erzurum – Ankara
C
Amasya – Erzurum – Sivas – Ankara
D
Amasya – Sivas – Ankara – İstanbul
Soru 19
Batı Cephesinde Yunanlılarla mücadele eden ordumuzun komutanı hangisidir?

A
İsmet Paşa
B
Fevzi Paşa
C
Ali Fuat Paşa
D
Kazım Karabekir Paşa
Soru 20
Aşağıdaki savaşlardan hangilerinde M.Kemal orduyu başkomutan olarak yönetmiştir?  

 

A
2.İnönü
B
1.İnönü
C
Başkomutanlık Meydan Muharebesi
D
Sakarya Meydan Muharebesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön