Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Tüm insanlar sevgi, saygı merhamet gibi ortak duygular taşır.
B
Hiç kimse başkalarının farklılıklarını kabul etmek zorunda değildir.
C
Duygu ve düşüncelerimiz zamanla değişir.
D
Bireysel farklılıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar.
Soru 2
Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın başarısı bizde nasıl bir duygu uyandırmalıdır?

A
sevinç
B
şaşkınlık
C
kıskançlık
D
üzüntü
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz?

 

A
Başkalarının fikirlerine saygı göstermek
B
Yapıcı eleştirileri kabul etmek
C
Hatalı davranışlarda bulunan arkadaşlarımızı uyarmak
D
Hatalı davranışları görmemezlikten gelmek
Soru 4
Başkalarının sevinç ve üzüntülerini; kısacası duygularını paylaşmak Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?

 

A
hoşgörüdür
B
Duyarlılıktır
C
iyi niyettir
D
İyimserliktir
Soru 5
Zeynep, önceleri başarısız olduğu matematik dersini özverili bir şekilde çalışarak geçmiştir. Bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?  

 

A
Bir konudaki becerilerimizi çok çalışarak geliştirebiliriz.
B
İnsanlar, cinsiyet ve yaşları yönünden birbirinden farklıdır.
C
İnsanların çeşitli temel ihtiyaçları vardır.
D
Farklılıklar, insanları birbirinden ayırır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bazı olaylar karşısında hissettiğimiz duygulara örnek olamaz?

A
Elektrikler kesildiğinde karanlıktan korkmak
B
Arkadaşlarımızın başarılarına sevinmek
C
Muhtaç birini gördüğümüzde ona acımak
D
Öğretmenin sorduğu soruya en doğru cevabı vermek
Soru 7
İnsanların tümünde rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir?

 

A
İyi dercede piyano çalabilme
B
Futbol oynamaktan hoşlanma
C
Resim çizmekten hoşlanma
D
Beslenme ihtiyacı
Soru 8
Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

 

A
Öfkelenmiş birine öfkeyle karşılık vermek
B
Kendi hatamızı kabul etmek
C
Farklılıkları anlayışla karşılamak
D
Arkadaşlarımızın duygularını paylaşmak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir duygudur?

A
Hoşgörü
B
Sevinç
C
kıskançlık
D
şaşkınlık
Soru 10
"Kadir çok güzel gitar çalıyor. Kardeşi ise gitardan pek hoşlanmıyor. Çünkü gitar çalmayı beceremiyor. Ama çok güzel resim yapıyor." Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisini çıkarabiliriz?  

 

A
İstersek hepimiz yeteneklerimizi geliştirebiliriz.
B
Kardeşlerden birinin yapabildiğini diğeri de yapabilir.
C
Herkesin fiziksel yetenekleri birbirinden farklıdır.
D
Herkes farklı yeteneklere sahiptir.
Soru 11
“Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen doğal afetler, başka ülkelerde yas ilan edilmesine neden olabiliyor. Bu durum, insanların ............... davrandıklarını gösterir.” Bu metin aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

 

A
hoşgörülü
B
Duyarlı
C
önyargılı
D
tedbirli
Soru 12
“Eğer bir konuda bizden farklı düşünen arkadaşımıza saygı duyarsak, bu durum bizim, insanlara karşı ..................olduğumuzu gösterir. “ Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı hale getirebiliriz?

A
Duyarsız
B
hoşgörülü
C
Temkinli
D
duyarlı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön