4.Sınıf Üretim Dağıtım Ve Tüketim Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki hangisi en öncelikli ihtiyaçlarımız arasında yer alır?

A
pantolon
B
defter
C
okul önlüğü
D
ekmek
Soru 2
Belirli bir süre için tasarlanan gelir ve giderlerin tümüne ne denir?

A
Denge
B
Tasarruf
C
Maaş
D
Bütçe
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi karşılanmadıkları zaman yaşamımızı devam ettirmede zorlukla karşılaşacağımız ihtiyaçlardan değildir?

A
ayakkabı
B
kazak
C
ev
D
forma
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İhtiyaçlarımızın birçoğunu parayla satın alırız.
B
Ailemizin kazandığı paralar gider, harcadığı paralar gelir olarak adlandırılır.
C
Ailemizin istek ve ihtiyaçları karşılanırken ailenin gelir ve giderleri göz önünde bulundurulur.
D
Bir kişinin veya bir ailenin belirli bir süre için giderlerini gelirlerine göre ayarlama planına bütçe denir.
Soru 5
Aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi diğerlerinden daha önceliklidir?

A
Spor yapma
B
Beslenme
C
Oyun oynama
D
Seyahat etme
Soru 6
“Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre; her türlü mal ve hizmet güvenilir olmalı, sağlık açı­ sından tüketicileri korumalıdır. Mal ve hizmetlerin, kullanılmaları esnasında insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi gerekir.” İfadesi hangisi ile ilgilidir?

A
Ürün seçebilme hakkı
B
Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı
C
Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı
D
Ürün seçebilme hakkı
Soru 7
Reklamını izlediğimiz bir ürünü satın almamız için gereken en önemli neden aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A
Çok tanınan bir marka olması.
B
İndirimde olması.
C
Güzel görünmesi.
D
İhtiyacımızı karşılıyor olması.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, satın alınan bir ürün bozulduğunda belirli bir süre ücretsiz tamir hakkı sağlar?

A
Fiyat Etiketi
B
Kullanma Kılavuzu
C
Garanti Belgesi
D
Fatura
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ailemizde yapacağımız harcamalar aile bütçesini oluşturur.
B
Alışveriş işlemimizi gerçekleştirebilmek için paraya ihtiyaç duyarız.
C
Bütçe oluştururken gelir ve giderlerimiz planlanmalıdır.
D
İhtiyaçlarımızdan fazla olan parayı biriktirmeye tasarruf denir.
Soru 10
Aldığımız ürün ile ilgili bir sorun yaşadığımızda aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamız yanlış olur?

A
Satıcıya ürünü götürerek değiştirmek.
B
Tüketici Haklarını Koruma Derneklerine başvurmak.
C
Resmi kurumlardan yardım istemek.
D
Ürünü atarak başka yerden yenisini almak.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin ihtiyaçlarımızın belirlenmesinde ve çeşitlenmesinde etkisi yoktur?

A
Yaşadığımız yer
B
Yaşımız
C
İklim
D
Arkadaşlarımızın
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi alışverişten sonra almamız gereken belgelerden birisi değildir?

A
Fatura
B
Liste
C
Garanti belgesi
D
Fiş
Soru 13
Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre; beslenme, barınma, temel sağlık koşul ve hizmetlerinden yararlanabilme, ısınma, aydınlanma, ulaşım, haberleşme gibi haklar hangi hakları oluşturur?

A
Ürün seçebilme hakkı
B
Ürün seçebilme hakkı
C
Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı
D
Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı
Soru 14
Bütün ihtiyaçlarımızın kaynağı para olmayabilir. Örneğin temizlik için gerekli olan en önemli kaynak sudur. Su nasıl bir kaynaktır?

A
Parasal kaynak
B
Yapay kaynak
C
Doğal kaynak
D
Sınırsız kaynak
Soru 15
Para ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Para tasarruflu kullanılmalıdır.
B
Para, sınırsız bir kaynaktır.
C
İnsanlar para kazanmak için çalışırlar.
D
Para ile istek ve ihtiyaçlarını karşılarlar.
Soru 16
Bozuk bir malı satıcı geriye almazsa nereye başvururuz?

A
Mahkemeye
B
Tüketici Koruma Derneğine
C
İnsan Hakları Derneğine
D
Hayvanları Koruma Derneğine
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi aldığımız ürünlerde sorun yaşadığımızda izlememiz gereken yollardandır?

A
Karşılaştığımız sorunu arkadaşlarımızla çözmek.
B
Ürünü tamir etmek.
C
Karşılaştığımız sorunu ürünü aldığımız yere bildirmek.
D
Ürünü atıp yensin satın almak.
Soru 18
“Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre; farklı kalitede ve fiyatta mal ile hizmetlerin tüketiciye sunulması, haksız uygulamalara karşı korunma tüketicinin hakkıdır.”İfadesi hangisi ile ilgilidir?

A
Tazmin edilme (zararın karşılanması) hakkı
B
Bilgilendirilme hakkı
C
Eğitilme hakkı
D
Ürün seçebilme hakkı
Soru 19
Tüketici hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Ürünü satın aldıktan sonra tüketici haklarımızı kaybederiz.
B
Yapılan şikâyet satıcıya zor kullanarak kabul ettirilmelidir.
C
Yasal tüketici haklarımızı kullanmalıyız .
D
Satıcı şikâyetimizi dinlemezse yenisini almamız gerekir.
Soru 20
Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre; satın alınan ürünlerin bozuk, eksik veya hatalı çıkması durumunda zararın ödenmesi hangi tüketici haklarındandır?

A
Ürün seçebilme hakkı
B
Bilgilendirilme hakkı
C
Eğitilme hakkı
D
Tazmin edilme (zararın karşılanması) hakkı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön