4.Sınıf Türkçe 1.Yazılı Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

         Ailesiyle birlikte küçük bir kulübede yaşayan Simon, ayakkabıcılık yaparak geçiniyordu. Fazla para kazandığı söylenemezdi. Yoksulluktan dolayı iki yakası bir araya gelmiyordu. Yaptığı işten eline geçen parayla karınları ancak doyuyordu. Oturdukları ev bile kendilerine ait değildi.

          Karı koca bütün kış boyunca artık parçalanmaya yüz tutmuş olan koyun derisi paltoyu paylaşmıştı. Simon, iki yıldır yeni bir palto dikmek üzere koyun derisi satın almak istiyordu. Bütün yaz dişinden tırnağından artırarak biraz para biriktirmişti. Karısının para kutusunda üç rublelik bir banknot duruyordu.

İnsan Ne İle Yaşar?-Tolstoy

Aşağıdaki ilk 5 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

Simon ne satın almak istiyordu?  
A
Koyun derisi
B
Koyun
C
Ayakkabı
D
Palto
Soru 2
Simon nerede yaşıyordu?      
A
Küçük bir dükkanda
B
Küçük bir evde
C
Küçük bir kulübede
D
Küçük bir ormanda
Soru 3
Simon ne zaman para biriktirmişti?    
A
Bütün kış
B
İki yıl
C
Bütün yaz
D
Ömür boyu
Soru 4
Simon geçimini nasıl sağlıyordu?      
A
Odunculuk yaparak
B
Boyacılık yaparak
C
Palto satarak
D
Ayakkabıcılık yaparak
Soru 5
Simon kulübede kim ile yaşıyordu?      
A
Tek başına
B
Karısı ile
C
Ailesiyle
D
Hayvanlarıyla
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerden hangisi mecaz anlamlıdır?
A
Bugün hava çok sıcak.
B
Vazoyu istemeden kırdım.
C
Kurabiye çok tatlı olmuş.
D
Selin, tartışmada ağır konuştu.
Soru 7
  1. Önce okulun yanındaki parka gitti.
  2. Akşam olunca eve döndü.
  3. Dersini bitirdi ve bahçeye çıktı.
  4. Kimseyi bulamayınca mahallelerindeki parka gitti.
  5. Bir süre arkadaşlarıyla oynadılar.
Yukarıdaki cümleleri oluş sırasına göre sıralarsak doğru sıralama hangisi olur?    
A
5-4-3-1-2
B
3-2-1-4-5
C
3-5-1-4-2
D
3-1-4-5-2
Soru 8

-Çocuklar bahçede uçurtmalarını uçuruyorlar.

-Uzun bir koridordan geçerek salona girdik.

-Hazırlıkları tamamlayın yarın erkenden gelecekler.

-Zil çalınca hızlı bir şekilde dışarı çıktı.

-Anneler gününde annesine küpe alacakmış.

Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesinde eylemin zamanı geçmiş zamandır?    
A
2
B
3
C
4
D
1
Soru 9

Atatürk ( ) daima zekasıyla övünen birine şu öğüdü vermiştir (  )   (  ) Şunu söylemeliyim ki zekanı unut , daima çalışkan ol. (  )

Yukarıda parantezle belirtilen  yerlere sırasıyla  hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?    
A
( , ) ( ! ) ( “ ) ( . )
B
( , ) ( : ) ( , ) ( . )
C
( , ) ( : ) ( “ ) ( “ )
D
( : ) ( ; ) ( “ ) ( : )
Soru 10
  1. komşu
  2. külüne
  3. muhtaçtır
  4. komşunun
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?    
A
1 – 4 – 2 – 3
B
4 – 2 – 1 – 3
C
2 – 3 – 1 – 4
D
1 – 2 – 3 – 4
Soru 11
(atatürk 19 mayıs 1919da sasuna çıktı) Yukarıdaki cümlenin doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
B
Atatürk 19 mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
C
Atatürk, 19 mayıs 1919 da Samsun’a çıktı.
D
Atatürk, 19 Mayıs 1919 da Samsun’a Çıktı.
Soru 12
Aşağıdaki kelimelerin hangisi hal eki almamıştır?    
A
Sokakta
B
Okulda
C
Oyundan
D
Silgi
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti (!) konur?    
A
Marketin önünde benimle birlikte iki kişi daha bekliyordu
B
Vay canına bu sözleri onun söylediğine inanamıyorum
C
Berna, akvaryumun suyunu ne zaman değiştireceksin
D
Çantasındaki kitabı mı çıkarıp okumaya başladı
Soru 14

“Fır­tı­na ­iki­ gün ­sür­dü.­ Rüz­gâr­ ve ­yağ­mur­ di­nin­ce­ ço­cuk­lar ­kum­lu­ğa ­koştu­lar.­ Kı­yı­ bo­yun­ca ­mar­tı­yı ve­ yu­va­sı­nı ­ara­dı­lar,­ bu­la­ma­dı­lar.”

Gülten DAYIOĞLU

­ Me­tin­den ­han­gi­ so­ru­nun ­ce­va­bı­nı ­alamayız?  
A
Na­sıl ­bak­tı­lar?
B
Ne­re­de ­ara­dı­lar?­
C
Kim­ler­ koş­tu­lar?
D
Ne ­iki­ gün ­sür­dü?­
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep ve sonuç bir arada verilmemiştir?  
A
Kırık bardak elini kesti.
B
Kırmızı kalemini evde unutmuş.
C
Yaramazlıkları herkesi bıktırmıştı.
D
Düşünce dizi yere çarptı.
Soru 16
Aşa­ğı­da­ki­ cüm­le­le­rin ­han­gi­sin­de­ yazım yanlışı­ ya­pıl­mış­tır?  
A
Ya­rış­ma­da­ 1.­ ol­dum.
B
Ka­pı­da­ “ ­Dr.­ Ali­ Yal­çın”­ ya­zı­yor­du.
C
Şi­ir’i­ se­ve­rek ­oku­dum.
D
Ata­türk,­ Amas­ya’ya­ da ­git­miş­tir.
Soru 17
“Ata­türk,­ Türk­ mil­le­ti­ne­ her­ ko­nu­da­ .................­ ol­muş­tur.”­cüm­le­sin­denok­ta­lı­ye­re­aşa­ğı­da­ki­ler­den­han­gi­si­yazılamaz?    
A
yol­ gös­te­ri­ci
B
dev­let ­ada­mı­
C
li­der­ ­
D
ön­der­
Soru 18

­-Kahvaltı için biraz ceviz kırmalısın

-Gezide bir sürü kır çiçeği topladım

-Polis kır saçlı bir suçlu arıyordu

Yukarıdaki cümlelerde farklı anlamlarda kullanılan eş sesli sözcük hangisidir?    
A
kır
B
piknik
C
çiçek
D
kişi
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?    
A
Bu kış hava çok soğuktu.
B
Son karşılaşmamızda çok soğuk davrandı.
C
Evleri o kadar soğuktu ki otururken hep titriyorduk.
D
Soğuk içecekler içtiği için hastalandı.
Soru 20

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver.

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Arif Nihat ASYALI

Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?
A
Vatan sevgisi
B
Atatürk sevgisi
C
Anne sevgisi
D
Bayrak sevgisi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön