4.Sınıf Genel Deneme Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kitaplarımı çok severim.Kıvrılıp bükülmesine dayanamam.Hani kimsenin gülmeyeceğini bilsem hepsini, tek tek pamuğa sarar,öyle kaldırırım. Kitaba değer vermesini ilk annem öğretti bana.Daha 4 yaşımdayken beni kucağına oturtur, güzel güzel masallar okur,bana da resimlerini gösterirdi.Sonra da titizlikle kaldırırdı.Kitabın sayfalarını okşar gibi açmamı,yıpratmamamı söylerdi. Ardından da şu şiiri okurdu, bana da okuturdu. ''KİTAP KÜÇÜK DÜNYADIR,OKUMAKLA GEZİLİR. HAYAT DENEN SAVAŞTA OKUMAYAN EZİLİR.''

Yukarıdaki metinde anlatılmak istenen ana düşünce nedir?

A
Okul sevgisi
B
Çocuk sevgisi
C
Kitap sevgisi
D
Aile sevgisi
Soru 2
Parçada yazara kitaba değer vermesini öğreten kimdir?

A
Annesi
B
Arkadaşı
C
Öğretmeni
D
Komşusu
Soru 3
Yazar kitapla kaç yaşlarındayken tanışmış?

A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmış sözcük vardır?

A
Açlıktan ne bulduysa yedi.
B
Sabahları okula hep geç giderdi.
C
Heyecandan sınavda bayıldı.
D
Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi.
Soru 5
Hangi cümlede, eylemde bildirilen işi yapan varlık, insan değildir?

A
Babam dün geçe eve geç geldi.
B
Kardeşim defterlerini hep düzgün kullanır.
C
Koyun hiç ara vermeden meliyordu.
D
Öğretmenimiz hasta olduğu için gelememiş.
Soru 6
"Halamlar yakında geleceklermiş." Cümlesinde işin ne zaman yapılması planlanmaktadır?

A
Geçmişte
B
Şimdi
C
Gelecekte
D
Her an
Soru 7
“Bahçede tür tür çiçekler vardı ( ) gül( ) karanfil( ) lâle( ) menekşe( )” cümlesinde boş bırakılna yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A
( ; )( ? )( , )( , )( ... )
B
( ; )( . )( , )( , )( . )
C
( ; )( , )( , )( , )( ...)
D
( : )( ; )( , )( , )( , )
Soru 8
Hangi seçenekte, kelimeler arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

A
birey – fert
B
ağır – hafif
C
cahil – bilgisiz
D
cevap – yanıt
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek bir sözcük yoktur?

A
genzi
B
göğsün
C
alnı
D
çatalı
Soru 10
Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

A
tuzluk
B
kitapçı
C
yolculuk
D
simitçi
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "neden - sonuç" ilişkisi yoktur?

A
Maddi imkansızlık yüzünden okuyamamış.
B
Annem tüm yemekleri erkenden yapmış.
C
Saha çamur olduğu için maç ertelenmiş.
D
Çocukların susuzluktan dudakları çatlamıştı.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinde sebeb-sonuç ilişkisi yoktur?

A
Çocukların susuzluktan dudakları çatlamıştı.
B
Saha çamur olduğu için maç ertelenmiş.
C
Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı.
D
İşe gitmek için erken çıktı.
Soru 13
1-yoğun

2-seferler

3-kar yağışı

4-iptal

5-yüzünden

6-edildi

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

A
3-1-2-6-5-4
B
1-4-3-5-2-6
C
1-3-5-2-4-6
D
3-4-2-5-1-6
Soru 14
"Çantasını sıraya arkadaşı koymuş." cümlesinde öğelerin dizilişi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
Tümleç - tümleç - özne - yüklem
B
Özne - tümleç - tümleç - yüklem
C
Tümleç - özne - tümleç - yüklem
D
Tümleç - yüklem - özne - tümleç
Soru 15
"Bahçedeki sarı güller kurumuş." cümlesinde hangisi ön addır?

A
bahçedeki
B
sarı
C
güller
D
kurumuş
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-de -da” nın yazımı yanlıştır?

A
Sana kazak da alacağım.
B
Bize Ahmet de gelecek
C
Sende onun gibisin.
D
Ayşe de mi gelmiş?
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade yoktur?

A
Doğum gününde dağ kadar pasta yaptırmış.
B
Sinemada gülmekten öldük.
C
Yemekler çok lezzetli olmuş.
D
Çocuk ateşler içinde yanıyor.
Soru 18
"Yurtta barış dünyada barış " cümlesinde ''barış'' yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?

A
kazanç
B
savaş
C
sulh
D
sağlık
Soru 19
Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesteşi yoktur?

A
çay
B
yüz
C
gül
D
ağla
Soru 20
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?

A
kitaplık
B
kitapçı
C
yemeklik
D
oduncu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön