4.Sınıf Okuma Kültürü Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kara bir karga, büyük bir peynir parçası bulmuştu. Bir ağaç dalına konmuş, peyniri yiyordu. Oradan geçmekte olan bir tilki, kargayı gördü. Kendi kendine: -Tam bana göre bir yemek dedi. Karnım o kadar acıktı ki! Bu güzel yemeği kargadan güzelce alabilirim. Bana boş yere ‘Kurnaz Tilki’ dememişler, dedi. Aşağıdaki 3 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız. Tilki kargayı nerede gördü?

A
ağacın dalında
B
peyniri çalarken
C
yerde su içerken
D
havada uçarken
Soru 2
Metne göre karganın rengi nasılmış?

A
siyah-beyaz
B
beyaz
C
sarı
D
siyah
Soru 3
Tilkinin düşüncesi nedir?

A
Tilki peyniri kargadan almayı düşünüyor.
B
Tilki kargayı izlemeyi düşünüyor.
C
Tilki, karganın sesinin güzelliğini düşünüyor.
D
Tilki evine gitmeyi düşünüyor.
Soru 4
Tilki çevresinde nasıl bilinirmiş?

A
kurnaz
B
çirkin
C
beceriksiz
D
aptal
Soru 5
(1) sanata ve sanatçıya(2) her zaman (3) olmuştur (4) Atatürk (5) saygılı Yukarıdaki cümle parçacıklarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

A
4-2-5-1-3
B
3-4-1-5-2
C
2-5-1-3-4
D
4-1-2-5-3
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?

A
Taze süt sağlığa yararlıdır.
B
Ahmet sıcak çayı sever.
C
Bazı insanlar çevreyi kirletirler.
D
Yaramaz çocuklar sevilmezler.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi sözlükte önce gelir?

A
okul
B
okur
C
okumak
D
okuyucu
Soru 8
Verilen tümcelerin hangisinde kesme imi (‘) yanlış kullanılmıştır?

A
Sinem 21 Nisan 1998’de doğdu.
B
Ankara’nın caddeleri temizdir.
C
TC’nin temeli kültürdür.
D
Türkiye hem Avrupa’lı hem Asya’lı bir ülkedir.
Soru 9
Hangisinde “şeker’’ kökünden türeyerek yeni anlamda adlar oluşturmuştur?

A
şekerci
B
şekerde
C
şekerler
D
şekere
Soru 10
Hangi cümlede, büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir sözcük vardır?

A
Bayramda balkona bayrağımızı astım.
B
Kardeşim arkadaşlarını çok sever.
C
Ninemin ördüğü kazağı beğendim.
D
Elif bisikletini bana verdi.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlıştır?

A
Ahmet nereye gitti.
B
Eyvah, süt taştı!
C
Dedem bakkala gitti.
D
Öğretmenimiz geldi mi?
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?

A
Ayağını yorganına göre uzat.
B
Sen bu işi bilmiyorsun.
C
Ağaç yaş iken eğilir.
D
Siz gelmeyin şimdi.
Soru 13
Aşağıdaki isimlerden hangisi topluluk ismidir?

A
masa
B
ağaç
C
sürü
D
kalem
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta (.) konulmalıdır?

A
Test parasını getirdin mi
B
Öğretmen dedi ki
C
Okulumu çok seviyorum
D
İmdat, yardım edin
Soru 15
“Sıcak soğuk” arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A
sonbahar-güz
B
talebe-öğrenci
C
siyah-kara
D
uzun-kısa
Soru 16
I- Futbol oynamaya başladılar. II- Mete ve arkadaşları evlerinin karşısındaki boş arsaya gittiler. III- Bağırarak paslaşmaya başladılar. IV- Zaman ilerledikçe oyunun temposu hızlandı. V- Bunun üzerine komşular pencereye çıktı. VI- Olup bitenin farkında bile değillerdi. VII- Oysa kendilerinden öyle bir geçmişlerdi ki... Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturursak doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A
V-VI-VI-III-VII-I-II
B
II-I-III-IV-VI-V-VII
C
V-VI-IV-III-VII-I-II
D
II-I-IV-III-V-VII-VI
Soru 17
“odayı ayvaya - sınıfta” sözcükleri sırasıyla adın hangi hâlindedirler?

A
“-i” durumu, “-ya” durumu, “-de” durumu
B
“-i” durumu, “-e” durumu, “-de” durumu
C
“-i” durumu, “-e” durumu, yalın durumu
D
“-i” durumu, yalın durumu, “-de” durumu
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur?

A
Gelen, gideni aratır, demişler.
B
Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.
C
Sen aşağıda bekle, ben yukarıya çıkacağım.
D
Önce yemek yiyelim, sonra alışverişe çıkalım.
Soru 19
’’Okul servisi okula ‘ yakın ’ bir yerde bizi indiriyor.’’ Cümlesindeki altı “yakın” sözcüğün karşıt (zıt) anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?

A
Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
B
Bizim evin manzarası çok güzeldir.
C
Pek uzun bir süre sayılmaz
D
Kimseye kötülük etmezdi.
Soru 20
“ Yaşlı adam, fakir çocuklara yardım ediyordu.” cümlesinde “yaşlı-fakir” kelimelerin yerine aşağıdakilerden hangileri getirilirse anlam değişmez?

A
ihtiyar-yoksul
B
genç-evsiz
C
genç-fakir
D
iyi-yoksul
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön