4.Sınıf 5 N 1 K Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Nedir bu insanların bu kitaplara düşkünlüğü? Kitaplar, hele romanlar ve şiir kitapları,neden insanların hayatında bu kadar büyük yer alıyor? Bence bunu cevaplandırmak için ''insan niçin okur?'' sorusunu ilkin cevaplandırmak gerekir. Bu metnin başlığı hangisi olabilir?

A
Okumak
B
Kitap
C
Roman ve şiirler
D
İnsanlar
Soru 2
''İnsanın sevinçli ve mutlu günlerinde çok dostu olur. Fakat zor günlerde dost kalmak, üzüntüleri paylaşmak öz veri gerektirir.İşte bu öz veriyi gösteren gerçek dostlardır.'' Paragrafında anlatılan düşünceye aşağıdaki atasözlerinden hangisi uygundur?

A
Dostun attığı taş baş yarmaz
B
Dost kara günde belli olur
C
Dosta başa düşman ayağa batar
D
Dost dostun ayıbını yüzüne söyler
Soru 3
Pazara gitmeyi çok severim. Filemi doldurmadan önce başlarım kalabalığın arasında dolaşmaya. Bir süre böyle pazarlık edenlere bakarım. ''Üzüm kaça?'' ''Aman iyisinden koy!'' ''Yumurtalar taze mi?'' diye peş peşe soranları seyretmeyi, öyle eğlenceli olur ki! Hele satıcıların bağrışları! Alışveriş yapmadan önce yazar ne yaparmış?

A
Pazar yerinin dışında otururmuş
B
Yemek yemiş
C
Kalabalığın arasında dolaşırmış
D
Fiyatlara bakarmış
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin yaptığı konuşmalardan değildir?

A
Aman iyisinden koy!
B
Üzüm kaça?
C
Domates kaç lira?
D
Yumurtalar taze mi?
Soru 5
Eğlenceli olan nedir?

A
Satıcıların bağışlarını dinlemek
B
Alışveriş yapmak
C
Kalabalık arasında dolaşmak
D
Soru soranları seyretmek
Soru 6
Elif bütün bu güzel çiçek kokuları içinde, bu parlak ve yakıcı güneşin altında, bundan sonra öteki insanlar gibi yaşayabileceğini düşünüyordu? Paragrafta aşağıdaki duygulardan hangisi ile ilgili bir bilgi yoktur?

A
Koklama
B
Tatma
C
Görme
D
Dokunma
Soru 7
Bir araştırmada hastanede görev yapan ebeler, hemşireler, pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum , üroloji, genel cerrahi uzmanı hekimler araştırmıştır. Ünvan dağılımları, fiili çalışma ve eğitim durumları incelenmiştir. (7, 8, 9.) sorular bu paragrafa göre cevaplandırılacaktır. Araştırmalarda hangi görevliler yer almamıştır?

A
Genel cerrahi hekimler
B
Hemşireler
C
Pratisyen hekimler
D
Sağlık memurları
Soru 8
Araştırmada aşağıdaki konuşmalardan hangisi incelenmemiştir?

A
Fiili çalışma
B
Eğitim durumları
C
Ünvan dağılımları
D
Ücret dağılımları
Soru 9
Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılmaz?

A
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları hekimleri aynı hastanede görev yapmaktadırlar
B
Bir araştırma yapılmıştır
C
Ünvan yeniden dağıtılmıştır
D
Araştırma konusu hastane personelleridir
Soru 10
İnsanların sosyal destek bulabilmesi, örgütsel yapının '' sosyal çalışma ortamı '' sağlayacak tarzda tasarlanmasına bağlıdır. Sosyal destek ise odaklanma, özel yaşamda mutlu olma, güven hissi, olumsuz düşüncelerden kurtulma genel olarak sorunlara başa çıkma yeteneğini arttırır. Parçaya göre sosyal destekle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Sosyal destek, güven hissi verir
B
Sosyal destek, düşünde yeteneğini arttırır
C
Örgütsel yapı uygun tarzda tasarlanmıştır
D
Sosyal destek sorunla başa çıkma yeteneğini artırır
Soru 11
Bebeğin vücut ve ruh sağlığı için en uygun besin, annenin kendi sütüdür. Her annenin sütü, kendi bebeği için en uygun bileşimdedir. Anne sütüyle beslenen bebeğin D vitamini ve flor dışında hiçbir ek sıvıya, ek besine, vitamine gereksinimi yoktur. İlk altı ay yalnız anne sütüyle beslenen bebekler sağlıklı büyür ve gelişir. Başta ishal olmak üzere mikroplu hastalıklara yakalanmazlar, bebeklik döneminden sonra da daha az hastalanırlar.

( 7, 8, 9, ve 10. soruları yukarıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.)

Bir bebek için en uygun besin aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Meyve suyu
B
Anne sütü
C
Mamalar
D
Hazır sütler
Soru 12
Anne sütüyle beslenen bebeklerin aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı vardır?

A
Kalsiyum
B
D vitamini
C
Şuruplar
D
İlaçlar
Soru 13
Bebekler hangi dönemde yalnız anne sütüyle beslenirse daha sağlıklı olur?

A
İlk altı ay
B
Bir yaş
C
İlk üç ay
D
İki yaş
Soru 14
Anne sütüyle beslenen çocuklar aşağıdaki hastalıklardan hangisine yakalanmazlar?

A
Suçiçeği
B
Öksürük
C
Nezle
D
İshal
Soru 15
İnsanın sosyal destek bulabilmesi, örgütsel yapının, “sosyal çalışma ortamı” sağlayacak tarzda tasarım-lanmasına bağlıdır. Sosyal destek; işe odaklanma, özel yaşamda mutlu olma, güven hissi, olumsuz düşüncelerden kurtulma ve genel olarak sorunlarla başa çıkma yeteneğini artırır.

Parçaya göre sosyal destekle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A
Örgütsel yapı uygun tarzda tasarımlanmalıdır.
B
Sosyal destek, güven hissi verir.
C
Sosyal destek, olumsuz düşünme yeteneğini arttırır.
D
Sosyal destek, sorunlarla başa çıkma yeteneğini arttırır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön