4.Sınıf Vatandaşlık Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Günün ilk ışıklarıyla birlikte sesler çoğalmaya başladı. Derken her yanı bir gürültü sardı. Bu olağan dışı bir gürültüydü. Çocuk korku içinde yatağından fırladı. Pencereye koştu. Camı açtı. Sokağa baktı. Öteden kocaman bir greyder geliyordu. O zaman anımsadı. Karşıdaki arsada yapı çalışmaları başlayacaktı. Orada bundan sonra top oynayamayacaklardı. Güneş altında fazlaca yandıklarında, koşup zeytin ağacının gölgesine sığınamayacaklardı.
 • (ilk iki soruyu metne göre cevaplayınız.)
  Sesler ne zaman çoğalmaya başladı?

A
Öğle üzeri
B
gece yarısı
C
Gün batımında
D
Günün ilk ışıklarıyla
Soru 2
Çocuğun korkmasının nedeni neydi?

A
Ağacın gürültüsü
B
Çocuk gürültüsü
C
Trenin gürültüsü
D
Greyderin gürültüsü
Soru 3
OYUNCAKÇI AMCA
 • Oyuncakçı amca,
 • Ne çok oyuncakların var;
 • Top, tank, tüfek, tabanca...
 • Gövdem titriyor, Onlara bakınca!
 
 • N'olursun oyuncakçı amca,
 • Bundan böyle bizlere,
 • Oyuncak tüfekler yerine,
 • Ak yelkenli bir gemi,
 • Bir de süslü bebekler getir. Unutma emi?
 
 • Sonra oyuncakçı amca,
 • Senden aldığım tüfekleri
 • Bozarak onlardan kuş yaptım.
 • Bana kızmazsın değil mi?
  Şiirin son bölümünde çocuğun, tüfekleri kuş yapmasının sebebi nedir?

A
Barıştan yana olması
B
Oyuncağının çok olması
C
Çok yaramaz olması
D
Savaşa özlem duyması
Soru 4
Şiirin bütününde verilmek istenen mesaj nedir?

A
Erkek çocuklar silahla oynamayı
B
Bazı çocuklar oyuncakları
C
Çocuklar savaş değil oyun ister
D
Çocuk için oyuncaklar faydalıdı
Soru 5
Şiirde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi sadece isim kökü olarak kullanı­labilir?

A
Var
B
Ak
C
Kuş
D
AI
Soru 6
 • N'olursun oyuncakçı amca ...
Koyu yazılı sözcükteki kesme işaretinin (') yerine hangi harf getirilebilir?

A
e
B
i
C
a
D
o
Soru 7
 • Unutma emi?
Koyu Yazılı sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisini getirebiliriz?

A
öyle mi?
B
böyle mi?
C
değil mi?
D
tamam mı?
Soru 8
Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıra­landığında hangisi en sonda yer alır?

A
Tabanca
B
Tank
C
Tüfek
D
Top
Soru 9
 • Senden aldığım tüfekleri Bozarak onlardan kuş yaptım.
yukarıdaki sözcüklerden hangisi ”tüfek” sözcüğünün yerini tutmuştur?

A
senden
B
kuş
C
bozarak
D
onlardan
Soru 10
"Oyun" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hile" anlamında kullanılmış­tır?

A
En sevdiğim oyun saklambaçtı
B
Bir oyunla tarlasına el koydular.
C
Müzik eşliğinde oyun oynadı
D
Halk oyunu ekibi birinci oldu.
Soru 11
"Baş" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde deyim içerisinde kullanılmamıştır?

A
Atılan taşlardan biri başıma değdi.
B
Başı dara düşene yardım eder.
C
Her güçlükle başa çıkar.
D
Artık aklını başına topla.
Soru 12
"Getir" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıda­kilerin hangisinde kullanılmıştır?

A
O arkadaşını bize getirme.
B
Elindeki kitapları masaya bırak.
C
Kıyafetleri odana götür.
D
Hava kararmadan eve git.
Soru 13
Aşağıdaki ayraç içindeki sözcüklerden hangisi daha genel anlamlıdır?

A
-Leyleklerin- göç mevsimi yaklaştı.
B
Çocukken sapanla –kuş- avlardı.
C
Besle –kargayı- oysun gözünü.
D
-Kartallar- yüksek uçar.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?

A
Ödevlerimi daha bitiremedim.
B
O hepimizden daha başarılıydı.
C
Çantada daha neler var?
D
Bir daha buralara uğrama.
Soru 15
 • Bu çocuk tüm ömrünü ailesine adadı.
Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangi­sinin cevabı yoktur?

 

A
Neyi
B
Kim
C
Kime
D
Nasıl
Soru 16
"Kanat - kuş" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A
Yelken - gemi
B
Yüzgeç-balık
C
Pervane-helikopter
D
Yorgan-yastık
Soru 17
"-de / -da" eki aşağıdaki sözcüklerden hangisine getirildiğinde "-te / -ta" ya dönüşmez?

A
Bebek
B
Kitap
C
Ağaç
D
Yelken
Soru 18
 • Gelen() Dr() Yusuf muydu()
Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi nok­talama işaretleri getirilmelidir?

A
(,)(.)(?)
B
(,)(.)(.)
C
(.)(.)(.)
D
(,)(,)(?)
Soru 19
"-çı" ekini alan aşağıdaki sözcüklerden hangisi meslek adı değildir?

A
Aşçı
B
Oyuncakçı
C
Sanatçı
D
İnatçı
Soru 20
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi çalış­mayı öğütlememektedir?

A
Kör yılanın nasibi ayağına gelir.
B
Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
C
Emek olmadan yemek olmaz.
D
İşleyen demir ışıldar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön