4.Sınıf Anlam Bilgisi Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"Söylediklerimi eninde sonunda kabul edecek". cümlesine altı çizili kısmın kattığı anlam aşa-ğıdakilerin hangisinde vardır?

 

A
Arada bir aramanız yeterli olur.
B
Bu hasret er geç bitecek.
C
Denizi boydan boya yüzerek geçti.
D
Aşağı yukarı bir ay sonra varırız.
Soru 2
"Geldi geleli onu görmedim." Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 

A
Kısa boylu, yaşlı adamda ruh yok gibiydi.
B
Bolu bizim komşu şehirlerimizden biridir.
C
O olaydan sonra onu bir kalemde silmişti.
D
Ailesi çocuğu açmak için çabalıyor.
Soru 3
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi deyim olarak kullanılmamıştır?

 

A
Onu yola getirmek için çok uğraştık.
B
Yolu biliyorum, yine de evin yolunu şaşırdım.
C
Tembel arkadaşları çocuğu yoldan çıkardı.
D
Bir yolunu bulup kitapları almalıyız.
Soru 4
I. Oyunu nasıl buldunuz? II. Aranan kişi bulundu. III. Bu gidişle akşamı buluruz. IV. Çantanı nerede buldun. "Bulmak" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

 

A
3
B
2
C
4
D
1
Soru 5
1. yerde 2. duygunun 3. aklın 4. duyulur 5. sesi 6. sustuğu Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

 

A
4-6-3-2-1-5
B
3-5-2-6-4-1
C
2-6-1-4-5-3
D
3-6-1-2-5-4
Soru 6
"Geldi geleli onu görmedim." Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlamaşağıdakilerden hangisinde vardır?

 

A
Durup durup aynı konuları açıyor.
B
Gelip gelip bana çatıyor, moralim bozuluyor.
C
Ağlaya ağlaya gitti, ben ne yapayım.
D
Benimle, işi bittiğinden beri konuşmuyor.
Soru 7
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin eş anlamlısı vardır?

 

A
Kolye
B
Orman
C
Berrak
D
Koltuk
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tutmak" sözcüğü "Bu laf ötekini tutmuyor." cümlesinde-kiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

 

A
Dergideki yazınız iki sütun tutuyor.
B
Burayı özellikle rüzgâr tutuyor.
C
Çantaların renkleri birbirini tutuyor.
D
Şişli'de güzel bir kat tutuyor.
Soru 9
"Düşüncelerimizin en iyi aynası yaşamlarımızın akışıdır." Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleye anlamca en yakındır?

 

A
Düşüncelerimiz tutarlı olmalı ki hayatta başarılı olalım.
B
Bazen yaşadıklarımız düşündüklerimizi yansıtmayabilir.
C
İnsan düşüncesini en iyi yansıtan unsur, onun hayat sahneleridir.
D
İnsan, rolleri belli olan bir sahnede oynamaktadır.
Soru 10
"Derin" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?

 

A
Çok derin bir bilgiye sahip olduğu söyleniyor
B
Vücudundaki bıçak izi çok derindi.
C
Babamın uykusu çok derindir.
D
Bu konuda derin araştırmalar yapıldı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendirl.
10 tamamladınız.