4.Sınıf Cümlenin Öğeleri Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tümcelerin hangisinde "anne" özne görevindedir?

A
Anneler günü için hediye aldım.
B
Annemle sahile dolaşmaya gittik.
C
Annem akşamüzeri pazara gitti.
D
Annemi çok seviyorum.
Soru 2
Cümlenin bildirdiği işi, hareketi yapan veya yargının gerçekleşmesine araç olan unsura ne denir?

A
Özne
B
Yüklem
C
Nesne
D
Tümleç
Soru 3
“Kurşun kalemimi az önce buldum.” Cümlesinde hangi sözcük tümleç görevindedir?

A
Kurşun
B
kalemimi
C
az önce
D
buldum
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi cümlede sorulan kim, ne soruları ile bulunur?

A
Özne
B
Yüklem
C
Tümleç
D
Nesne
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi cümlede sorulan neyi,kimi,ne, nereye,ne zaman,nasıl,neyi,niçin soruları ile bulunur?

A
Nesne
B
Tümleç
C
Yüklem
D
Özne
Soru 6
“Buğlem bugün okulda çok ağladı.” cümlesinin öznesi hangisidir?

A
bu gün
B
Buğlem
C
ağladı
D
okulda
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne vardır?

A
Ali topunu sınıfa getirmiş.
B
Yarın sinemaya gideceğiz.
C
Türkler çok çalışkandır.
D
Rüzgâr ağaçların dalını kırdı.
Soru 8
Cümlenin anlamını yer,zaman,yön,biçim,neden yönlerinden tamamlayan kelime ya da kelime gruplarına ne denir?

A
Özne
B
Yüklem
C
Nesne
D
Tümleç
Soru 9
“Annemle bugün erkenden okula gittik.” Cümlesinin yüklemi hangisidir?

A
Annemle
B
gittik
C
okula
D
bugün
Soru 10
“Yarın her zamanki gibi erkenden okula gideceğim.” cümlesinin öznesi hangisidir?

A
okula
B
gideceğim
C
ben
D
yarın
Soru 11
Cümlede işi, hareketi, yargıyı, bildiren sözcüğe ne denir?

A
Yüklem
B
Nesne
C
Özne
D
Tümleç
Soru 12
“Annem odamı dağınık görünce bana çok kızdı.” Cümlesinde hangi sözcük tümleç görevindedir?

A
çok kızdı
B
odamı dağınık görünce
C
bana
D
Annem
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön