Deyimler

TEBRİKLER.

Deyimler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A
Daldan dala konmak.
B
Dağdan gelip bağdakini kovmak.
C
Çenesi düşük.
D
Güneş balçıkla sıvanmaz.
Soru 2
Aşağıdaki kelimelerden hangisi "göz" sözcüğü ile birlikte kullanılamaz ve bir deyim oluşturamaz?
A
Açtırmamak
B
Doldurmak
C
Kamaştırmak
D
Kaldırmak
Soru 3
"Yaş tahtaya basmak" deyiminin anlamı aşağıdakilerin hangisine uygun düşer?
A
Yaş ağaç kesmek.
B
Zarara katlanmak.
C
Tehlikeden uzak durmak.
D
Tehlikeli işe girişmek.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi deyimdir?
A
El elden üstündür.
B
Balık baştan kokar.
C
Ayıkla pirincin taşını.
D
Vakit nakittir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi "Sakla samanı gelir zamanı." atasözü ile aynı anlama gelen atasözüdür?
A
Bin ölçüp bir biçmeli.
B
İşleyen demir pas tutmaz.
C
Ak akçe kara gün içindir.
D
Ekmekden biçilmez.
Soru 6
" Kara" sözcüğünden sonra aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse bir deyim oluşur?
A
Baş
B
Kol
C
Tahta
D
Cahil
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi deyimdir?
A
Kitabını okumak.
B
Kitapları toplamak.
C
Kitabını yazmak.
D
Kitap almak.
Soru 8
Söyleyeni belli olan güzel söz gruplarına ne denir?
A
Ata sözü
B
Deyim
C
Vecize-(özdeyiş)
D
Tümce
Soru 9
"Eli uzun olmak" deyimi aşağıdakilerden hangisianlatılmak istenmektedir?
A
Hırsızlık
B
Dilencilik
C
Yaramazlık
D
Terbiyesizlik
Soru 10
" Can atmak" deyimi hangi anlama gelmektedir?
A
Önemli olmak
B
Çok istekli olmak
C
Sevmek
D
Çok yorulmak
Soru 11
Sen güle güle git.............;ben ona çok iyi bakarım. Cümlesini en uygun tamamlayan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A
ne hali varsa görsün
B
bir dediğini iki etme
C
gözün arkada kalmasın
D
başını boş bırakma
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A
Saman altından su yürütmek.
B
Tepeden aşağı inmek.
C
Tavşan yürekli olmak.
D
Kulak misafiri olmak.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön