4.Sınıf Gerçek Mecaz Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde gerçek anlam kullanılmamıştır?

A
Eve geç kaldığım için annem öfkesinden kudurdu
B
Dün kaybettiği saatini kütüphanede bulmuş.
C
Biraz sonra toprak bir yola girdik.
D
Yemekleri elektrikli ocakta pişiriyorlardı.
Soru 2
“Sıcak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A
Çukurova’da sıcaklar başladı.
B
Bir kase sıcak çorba içini ısıttı.
C
Çayı sıcakken içmek dişimize zarar verir.
D
Sıcak davranışlarıyla gözümüze girdi.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanılmıştır?

A
Elindekocaman bir paketle içeri girdi.
B
Toprak yolda ilerlemek oldukça zordu.
C
Dağın etekleri baharda yemyeşil olmuştu.
D
Sokaktaki gürültüden dolayı başım ağrıyor.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu renkli sözcük mecaz anlamında kullanılmamıştır?

A
Arkadaşımın söyledikleri beni çok kırdı.
B
Bu konuda oldukça yürekli davrandı.
C
Adam kaba sözleri ile çalışma arkadaşlarını üzdü.
D
Şiirlerini o dönemde duygu yüklü yazmıştı.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

A
Eğer acele edip yetişmezsek biletler yanar.
B
Sobadaki odunların hepsi yanmış.
C
Bavul o kadar ağırdı ki kollarım >b>koptu.
D
Arkadaşlarım beni oldukça sıcak karşıladılar.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerde geçen koyu renkli sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmıştır?

A
Küçük çocuğun kolu kırılmıştı.
B
Adamın yüzünde yara izi vardı.
C
Bugün yürümekten ayaklarım şişti.
D
Çoraplarını dolabın gözüne koydu.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan atasözü mecaz anlamlı değildir?

A
Bir çöplükte iki horoz ötmez.
B
Keskin sirke küpüne zarar.
C
Mum dibine ışık vermez.
D
Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlam vardır?

A
Bu olayda mutlaka onun da parmağı vardır.
B
Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi.
C
Son otobüse yetişemezsem, işte o zaman yandım.
D
Yeni aldığı elbileri hemen giydi.
Soru 9
“Uyumak” kelimesi hangi seçenekte yan anlamda kullanılmamıştır?

A
Bizim iş hala uyuyor.
B
Hasta uyuyunca ameliyata alınacak.
C
Millet kazanırken sen uyudun.
D
Kurnazlar beni uyuttular.
Soru 10
“ileri” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A
Kazanmak için topu daha ileri atmalısın.
B
Şu masayı biraz daha ileri çekelim.
C
Çağdaş olmak, ileri görüşlü olmak demektir.
D
İleri gidersek, sahneyi daha iyi görebiliriz.
Soru 11
“Günün değişik saatlerinde dar sokaklarda başıboş dolaşıyor, vakit öldürüyor.” cümlesindeki hangi sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A
Değişik
B
Dar
C
Dolaşıyor
D
Öldürüyor
Soru 12
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde koyu renkli sözcük yan anlamda kullanılmıştır?

A
Eşyalar sağlam olarak teslim edildi.
B
Bu yaz tatil yapamayacağıma yanıyorum.
C
Bir ricada bulunacak, yardım isteyecekti.
D
Fındık toplayan yorgun kadınlarla konuştu.
Soru 13
''Kara'' sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?

A
Kara haber tez duyulur.
B
Kara günlere kaldık.
C
Kara bir palto giymiş.
D
Kimseye kara çalmamak lazım.
Soru 14
Koyu renkli sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A
Dayımlar bizi çok sıcak karşıladı.
B
Sıcaklar arttıkça buralar çekilmez olur.
C
Çorba çok sıcak.
D
Sıcak havalarda yürüyüşe çıkar.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?

A
Bu hafta bize pahalıya patlayacak.
B
Çok iyi, pamuk gibi biridir.
C
Tatlı tatlı konuştuk onunla.
D
Mavi eteği ona çok yakışmıştı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön