Kurallı Cümle Test

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. duygusunu      
II. ulusal birlik
III. idealimiz       
IV. olmalıdır        
V. geliştirmek
Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak, sıralama nasıl olur?

 

A
I, IV, III, II, V 
B
V, I, III, II, IV
C
II, I, V, III, IV
D
II, I, III, V, IV    
Soru 2

 I. topluma               II. Türk         
III. Ulusumuzun     IV. denir  
V. oluşturduğu                  VI. Toplumu
Yukarıdaki sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturursak, sıralama nasıl olur?

 

A
III– V – 1 – II – IV – VI
B
V – III – 1 – VI – IV – II
C
III – VI – V – 1 – II – IV
D
III – V – 1 – II – VI – IV
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümledir?

 

A
Çok soğudu havalar.
B
Gülümsüyor bana bahar.
C
Günlerdir araştırıyorum bu konuyu.
D
Yarın size geleceğim.
Soru 4

 I. Çok çalışkandır Ayşe.
II. Borç vermekle tükenir.
III.   Dinler misin bu sesi?
IV.  El ele tutuşuyorlar bahçede.
Yukarıdaki hangi cümle, yükleminin yerine göre kurallı bir cümledir?

 

A
I. cümle   
B
 II. cümle
C
III. cümle      
D
IV. Cümle
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, öğelerin dizilişi yönünden devrik (kuralsız) bir cümledir?

 

A
Uçurtma ağacın dalarına takıldı.
B
Atatürk'tü ilk cumhurbaşkanımız
C
Bulanık suda balık avlıyor.
D
O, buraya gelmez.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümle değildir?

 

A
Babam bana bir bilgisayar alsa.
B
Bu kitabı sen de okumalısın.
C
Doktor gecikince, herkes telaşlandı.
D
Yanlış buduyordu ağacın dallarını.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?

 

A
 Aniden kesildi elektrikler.
B
Okula bugün de mi gelmeyeceksin?
C
Tren istasyona yaklaşmıştı.
D
Perdeleri rüzgar havalandırıyordu.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir?

 

A
Ayağını yorganına göre uzat.
B
Sen bu işi bilmiyorsun.
C
Siz gelmeyin şimdi.
D
Ağaç yaş iken eğilir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümledir?

 

A
her şey çok güzeldi bir zamanlar.
B
Anahtar açmaz olur kilidi bir gün.
C
Çöker omuzlarına birden yeryüzü.
D
Yere düşen çocuğa hemen yardım ettim.
Soru 10

I. oluşur            
II. doğaya atılmasıyla   
III. fabrika atıklarının         
IV. çevre kirliliği         
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı kurallı bir cümle elde etmek için sıralama nasıl olmalıdır?

 

A
I-III-II-IV     
B
III-IV-I-II     
C
III-II-IV-I
D
II-IV-I-III  
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön