Noktalama İşaretleri

TEBRİKLER.

Noktalama İşaretleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Uzun çizginin () kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Tiyatro metinlerinde kişilerin hareketlerini ve durumunu açıklamak için kullanılan kelimelerin başına ve sonuna parantez işareti koyarız.
B
Cümlenin ya da sözcüğün anlamını açıklayan sözleri veya tarihleri belirtmek için sözcüklerin başına ve sonuna parantez işareti koyarız.
C
Cümle içinde bir sözcüğün eş anlamlısını belirtmek için eş anlamlı olan kelimenin başına ve sonuna parantez işareti koyarız.
D
Bir yazıdaki karşılıklı konuşmaları belirtmek için satır başına uzun çizgi koyarız. Konuşan değiştikçe her satır başına parantez işareti koyarız.
Soru 2
Soru işaretinin (?) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Soru bildiren cümlelerin sonuna soru işareti koyarız.
B
Seslenme ve uyarı sözlerinden sonra soru işareti koyarız.
C
Sevinç, korku, acı, heyecan, şaşkınlık, kızgınlık, üzüntü gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna ünlem işareti koyarız.
D
Kesin olarak bilinemeyen veya kesin bilgi olduğundan şüphe edilen tarihlerin ve bilgilerin yanına parantez içinde soru işareti koyarız.
Soru 3
Noktanın (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Matematikte kesirli sayıların arasına nokta koyarız.
B
Bazı kısaltmaların sonuna nokta koyarız.
C
Sayıların daha kolay okunması için sayıların basamakları arasına nokta koyarız.
D
Tarihlerin yazılışında kullandığımız ay, gün ve yıl sayılarının arasına nokta koyarız.
Soru 4
Noktanın (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız.
B
Cümlede art arda sıralanan eş görevli sözcüklerin arasına nokta koyarız.
C
Saati gösteren sayılarda zaman birimlerinin arasına nokta koyarız.
D
Sıra gösteren sayıların sonuna inci – ıncı – uncu – üncü ekinin yerine nokta koyarız.
Soru 5
İki noktanın (:) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Konuşmalı yazılarda konuşma çizgisinden önce üstü üste iki nokta koyarız.
B
Matematikte bölme işareti yerine üstü üste iki nokta koyarız.
C
Başkalarından aktarılan sözleri yazmadan önce üstü üste iki nokta koyarız.
D
Cümle içinde açıklamak istemediğimiz kelimelerin yerine üstü üste iki nokta koyarız.
Soru 6
Kısa çizginin (-) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Başlangıç ve bitiş tarihlerinin arasına kısa çizgi koyarız.
B
Cümle içinde virgülle birbirinden ayrılmış tür ya da takımların arasına kısa çizgi koyarız.
C
Satır sonuna sığmayan sözcüklerin devamı olduğunu belirtmek için kelimenin hecelerinin arasına kısa çizgi koyarız.
D
Birbirleriyle ilişkili sözcüklerin arasına kısa çizgi koyarız.
Soru 7
Kesme işaretinin () kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için isimle ek arasına kesme işareti koyarız.
B
Sözcükleri hecelerine ayırmak için her heceden sonra kesme işareti koyarız.
C
Sayılardan sonra gelen ekleri ayırmak için sayılarla ek arasına kesme işareti koyarız.
D
Kısaltmalardan sonra gelen ekleri ayırmak için kısaltma ile ek arasına kesme işareti koyarız.
Soru 8
Üç noktanın () kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Cümle içinde açıklamak istemediğimiz kelimelerin yerine üç nokta koyarız.
B
Bitmemiş cümlelerin sonuna üç nokta koyarız. Yani daha kelimeler yazacakken yazmadan bitirdiğimiz cümlelerin sonuna üç nokta koyarız.
C
Cümlede sıralanmış olarak yazılan kelimelerin devamının olduğunu belirtmek için üç nokta koyarız.
D
Bir cümlede açıklama yapacağımız zaman ve örnekler vereceğimiz zaman üç nokta koyarız.
Soru 9
Virgülün (,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Uzun cümlelerde özneden yani cümledeki işi yapan kişiden sonra virgül koyarız.
B
Madde numaralandırması için kullandığımız sayılardan ve harflerden sonra virgül koyarız.
C
Mektuplardaki veya tören konuşmalarındaki hitaplardan sonra virgül koyarız.
D
Cümlede art arda sıralanan eş görevli sözcüklerin arasına virgül koyarız.
Soru 10
Tırnak işaretinin () kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Cümle içinde özel olarak belirtmek istediğimiz, dikkat çekmesini istediğimiz sözlerin başına ve sonuna tırnak işareti koyarız.
B
Başka bir kişiden ya da başka bir yazıdan olduğu gibi aktarılan sözcüklerin başına ve sonuna tırnak işareti koyarız.
C
Cümle içindeki kitap, şiir, eser veya dergi adlarını belirtmek için tırnak işareti koyarız.
D
Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için isimle ek arasına tırnak işareti koyarız.
Soru 11
Noktalı virgülün (;) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Birbirlerine ama – fakat – ancak – çünkü – lakin – yoksa gibi kelimelerle bağlanan cümlelerde bu kelimelerden önce noktalı virgül koyarız.
B
Cümle içinde virgülle birbirinden ayrılmış tür ya da takımların arasına noktalı virgül koyarız.
C
Bazı cümlelerdeki sözcüklerin özne mi, sıfat mı olduğunu belirtmek için noktalı virgül koyarız.
D
Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için cümlelerin arasına noktalı virgül koyarız.
Soru 12
Virgülün (,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Yer adlarını tarihlerden ayırmak için yer isimlerinden sonra virgül koyarız.
B
Cümle başında kullanılan onaylama veya reddetme bildiren sözcüklerden sonra virgül koyarız.
C
Matematikte çarpma işlemi yaparken çarpılan sayıların arasına virgül koyarız.
D
Yazıda başkasının ağzından söylenilen sözlerden sonra virgül koyarız.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön