5.Sınıf Canlıları Tanıma Test

17 Ekim 2022 0 By testimiz.com

5.Sınıf Canlıları Tanıma Test

Test Çöz

 

 

 

Soru 1
Aşağıdaki canlıların hangisi eklemli bacaklar grubunda değildir?

A) Arı
B) Sinek
C) Kelebek
D) Salyangoz
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi kökün görevlerinden değildir?

A) Bazı bitkilerin kökleri besin depo eder.
B) Topraktaki su ve mineralleri alır.
C) Bitkinin dik durmasını sağlar.
D) Bitkinin toprağa bağlanmasını sağlar.
Soru 3
Mantarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mantarlar kendi besinlerini üretemezler.
B) Mantarlar bitki değildir.
C) Mantarlarda yeşil renk maddesi bulunmaz.
D) Mantarların yaprak ve çiçekleri vardır.
Soru 4
Kurbağaların yaptığı solunum şekilleri hangisinde doğru verilmiştir?

A) Akciğer – Deri
B) Akciğer-Deri-Solungaç
C) Deri – Solungaç
D) Akciğer
Soru 5
I. Kök II. Gövde III. Yaprak IV. Çiçek Bir bitkiyi kısımlarına ayırırken yukarıdakilerden hangileri bulunur?

A) I-II
B) II-III-IV
C) I-II-III
D) I-II-III-IV
Soru 6
Aşağıdaki canlılardan hangisi denizde yaşayan memelilerden değildir?

A) Yunus Balığı
B) Köpek Balığı
C) Balina
D) Fok Balığı
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda mantarların etkisi yoktur?

A) Temizlik maddesi
B) Peynir yapımında
C) Antibiyotik elde edilmesinde
D) Hamur kabartmada
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenmeye başlamış canlı türü değildir?

A) Su Samuru
B) Kelaynak Kuşu
C) Kara Kaplumbağası
D) Orkide Çiçeği
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi balıkların özelliklerindendir?

A) Solungaç solunumu yaparlar.
B) Hepsi
C) Vücutları pullarla kaplıdır.
D) Yumurta ile ürerler.
Soru 10
Bilim adamlarının canlıları sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırma hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Bitkiler, Hayvanlar, Mikroskobik Canlılar
B) Bitkiler, Hayvanlar, Mantarlar
C) Bitkiler, Hayvanlar, Mantarlar, Mikroskobik Canlılar
D) Bitkiler, Hayvanlar
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvandır?

A) Tavuk
B) Salyangoz
C) Güvercin
D) Kedi
Soru 12
I. Bitkinin dik durmasını sağlar. II. Yapraklardaki besini bitkinin farklı bölümlerine iletir. III. Çiçeği, meyveyi ve yaprağı taşır. Yukarıdaki görevler bitkinin hangi kısmına aittir?

A) Çiçek
B) Yaprak
C) Kök
D) Gövde
Soru 13
Şekilde verilen çiçekte II ve IV numaralı kısımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) dişi organ – erkek organ
B) erkek organ – çanak yaprak
C) erkek organ – taç yaprak
D) çiçek sapı – erkek organ
Soru 14
I. Menekşe II. Sardunya III. Begonya IV. Buğday V. Çam VI. Söğüt Yukarıdakilerden hangileri süsü bitkisi değildir?

A) I-III-V-VI
B) I-II-III
C) IV-V-VI
D) II-V-VI
Soru 15
I. Turp II. Havuç III. Patlıcan IV . Domates Yukarıdaki bitkilerden hangilerinin kökünü besin olarak tüketiriz?

A) I-II
B) I-III
C) II-III-IV
D) III-IV
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi sürüngen grubunda değildir?

A) Timsah
B) Kaplumbağa
C) Yılan
D) Kurbağa
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az gelişmiştir?

A) Kara yosunu
B) Kibrit otu
C) Atkuyruğu
D) Eğrelti otu
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanların özelliği değildir?

A) Vücutları tüylerle örtülü değildir.
B) Memeliler akciğer solunumu yaparlar.
C) Yavrularını doğurur ve sütle beslerler.
D) Memeliler, omurgalı hayvanların içinde en gelişmiş olanlarıdır.
Soru 19
Bitkilerin topraktan emdikleri suyun fazla kısmını yapraklardaki gözeneklerden dışarı atmasına ne denir?

A) Terleme
B) Solunum
C) Fotosentez
D) Büyüme
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisinin yaşama ortamı yanlış belirtilmiştir?

A) Deve – Çöl
B) Kutup Ayıları – Kutup
C) Nilüfer – Karada
D) Solucan – Toprakaltı