5.Sınıf Fen Bilimleri Kuvvetin Ölçülmesi Konu Testi

16 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin yön değiştirme etkisine örnek oluşturur?
A) Lambayı yakmak
B) Çivi çakmak
C) Kavşaktan sola dönen otomobil
D) Vida sökmek
Soru 2
Kuvvetin ölçülmesinde yine kuvvetin etkisinden faydalanılır. Aşağıdakilerden hangisi kuvveti ölçmeye yarayan etkisidir?
A) Yön değiştirme
B) Şekil değiştirme
C) Sallanma
D) Dönme
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir?
A) Derece
B) Kilogram
C) Gram
D) Newton
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisini yapmak için farklı bir kuvvet kullanırız?
A) Su çarkını çevirmek
B) Vidayı sökmek
C) Çiviyi çakmak
D) Tekerleği döndürmek
Soru 5
Duran bir cismi hareket ettirebilen, hareket halindeki bir cismi durdurabilen, cisimlerin hızını, yönünü ve şeklini değiştirebilen etkiye ne denir?
A) Sürtünme
B) Hareket
C) Dinamo
D) Kuvvet
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisini yapmak için daha büyük bir kuvvete ihtiyaç vardır?
A) Bir otomobili itmek.
B) Bir çocuğu kaldırmak.
C) Bir vidayı sıkmak.
D) Bir kapıyı açmak.
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi kuvvet etkisi ile gerçekleşmez?
A) Çekme
B) Yavaşlatma
C) İtme
D) Düşünme
Soru 8
Bir oyuncak arabaya kuvvet uygulanarak arkasından itilip, bırakılıyor. Bu araba en çok hangi zeminde yol alır?
A) Tahta
B) Beton
C) Fayans
D) Toprak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin itme etkisine örnek oluşturur?
A) Topa vurmak
B) Kalecinin topu yakalaması
C) Havaya atılan topu tutmak
D) Frene basmak
Soru 10
I-Kuvvetin büyüklüğü arttıkça yaptığı etki artar.
II-Kuvvetin yönü yaptığı etkiyi etkiler.
III-Bir doğrultuda iki yön vardır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) II ve III
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I ve III
Soru 11
Kuvveti ölçmeye yarayan aletin adı nedir?
A) Termometre
B) Manometre
C) Kilometre
D) Dinamometre
Soru 12
Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kuvvetin şekil değiştirme etkisinden yararlanılarak yapılan araçlara ne ad verilir?
A) Manometre
B) Terazi
C) Dinamometre
D) Termometre
Soru 13
Kuvvetin etkilerinden hangisi yanlıştır?
A) Kuvvet; hareketsiz cisimleri harekete geçirir.
B) Kuvvet; maddenin yapısını değiştirir.
C) Kuvvet; cisimlerin hızını artırır ya da yavaşlatır.
D) Kuvvet; cisimlerin şeklini ve yönünü değiştirir.
Soru 14
Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Hareket eden cismin hareket yönünde etki eder.
B) Ekonomik açıdan zararlı bir etkidir.
C) Hayatımızı her zaman zorlaştırır.
D) Haraketlinin hızını yavaşlatır.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden birisi değildir?
A) Hızlanma ve ya yavaşlama
B) Bozunma
C) Sallanma
D) Şekil değiştirme