5.Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Ayırt edici Özellikleri Konu Değerlendirme Testi

22 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Demir çiviyi suya attığımızda batar. Mumu suya atarsak yüzer. Aynı suda bu iki maddeden birinin batarken diğerinin yüzmesinin nedeni maddelerin hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) yoğunluk
B) kaynama noktası
C) kütle
D) hacim
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi katı maddeleri ayırt etmede kesinlikle kullanılabilir?
A) Kütle
B) Renk
C) Hacim
D) Erime noktası
Soru 3
Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
A) Koku – renk
B) Esneklik – renk
C) Sertlik – yumuşaklık
D) Hacim – kütle
Soru 4
“Bir maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesi olayına………; bir maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesi olayına………denir. ” Yukarıdaki boşluklara sıra ile hangileri gelmelidir?

A) buharlaşma-donma
B) buharlaşma-kaynama
C) erime-kaynama
D) erime-donma
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde renkleri aynı olan farklı maddeler verilmiştir?
A) Tuz – şeker
B) Elmas – kömür
C) Altın – demir
D) Su – mürekkep
Soru 6
Kübra: Farklı iki katının erime noktaları farklıdır. Kaan: Saf bir sıvının donma süresince sıcaklığı değişmez. Hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur?
A) Yalnız Kaan’ın verdiği bilgi doğru
B) Yalnız Kübra’nın verdiği bilgi doğru
C) İkisi de doğru
D) İkisi de yanlış
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerindendir?
A) Kütle
B) Öz kütle
C) Esneklik
D) Hacim
Soru 8
Kaynama noktası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kaynama noktası, bütün maddeler için ayırt edici özelliktir.
B) Bütün sıvıların kaynama noktası farklıdır.
C) Isıtılan sıvıların sıcaklıkları kaynama noktasına gelinceye kadar artar.
D) Kaynama noktası kaynama süresince hep aynıdır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliği değildir?

A) kaynama noktası
B) donma noktası
C) erime noktası
D) kütlesi
Soru 10
Kütlesi 175 g olan bir metalin hacmi 25 mL’dir. Buna göre, bu metalin yoğunluğu kaç g/mL’dir?
A) 200
B) 7
C) 150
D) 0,7
Soru 11
“Her maddenin kendine has özellikleri vardır. Bunlara maddenin …………özellik denir.” Cümlesinde boşluğa getirilebilecek en uygun kelime hangisidir?
A) genel
B) temel
C) ortak
D) ayırt edici
Soru 12
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı renkte farklı maddeler olabilir.
B) Aynı maddeler farklı renkte olabilir.
C) Hacimleri aynı olan farklı maddelerin kütleleri farklı olabilir.
D) Maddeler kütlelerine göre birbirinden ayrılabilir.
Soru 13
Bir maddenin birim hacminin kütlesine ne denir?
A) Sıcaklık
B) Uzunluk
C) Ağırlık
D) Yoğunluk
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici bir özelliği değildir?
A) Hacim
B) Donma
C) Erime
D) Kaynama
Soru 15
Kaynama ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kaynama her sıcaklıkta gerçekleşir.
B) Kaynama sırasında sıvının sıcaklığı sabit kalır.
C) Kaynama, sıvının her noktasında olur.
D) Kaynama sıcaklığı, sıvılar için ayırt edici özelliktir.