5.Sınıf Maddenin Ayırt edici Özellikleri Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Demir çiviyi suya attığımızda batar. Mumu suya atarsak yüzer. Aynı suda bu iki maddeden birinin batarken diğerinin yüzmesinin nedeni maddelerin hangi özelliğiyle ilgilidir?

A
yoğunluk
B
kaynama noktası
C
kütle
D
hacim
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi katı maddeleri ayırt etmede kesinlikle kullanılabilir?

A
Kütle
B
Renk
C
Hacim
D
Erime noktası
Soru 3
Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

A
Koku – renk
B
Esneklik – renk
C
Sertlik – yumuşaklık
D
Hacim – kütle
Soru 4
“Bir maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesi olayına………; bir maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesi olayına………denir. ” Yukarıdaki boşluklara sıra ile hangileri gelmelidir?  

 

A
buharlaşma-donma
B
buharlaşma-kaynama
C
erime-kaynama
D
erime-donma
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde renkleri aynı olan farklı maddeler verilmiştir?

A
Tuz – şeker
B
Elmas – kömür
C
Altın – demir
D
Su – mürekkep
Soru 6
Kübra: Farklı iki katının erime noktaları farklıdır. Kaan: Saf bir sıvının donma süresince sıcaklığı değişmez. Hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur?

A
Yalnız Kaan’ın verdiği bilgi doğru
B
Yalnız Kübra’nın verdiği bilgi doğru
C
İkisi de doğru
D
İkisi de yanlış
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerindendir?

A
Kütle
B
Öz kütle
C
Esneklik
D
Hacim
Soru 8
Kaynama noktası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kaynama noktası, bütün maddeler için ayırt edici özelliktir.
B
Bütün sıvıların kaynama noktası farklıdır.
C
Isıtılan sıvıların sıcaklıkları kaynama noktasına gelinceye kadar artar.
D
Kaynama noktası kaynama süresince hep aynıdır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliği değildir?  

 

A
kaynama noktası
B
donma noktası
C
erime noktası
D
kütlesi
Soru 10
Kütlesi 175 g olan bir metalin hacmi 25 mL’dir. Buna göre, bu metalin yoğunluğu kaç g/mL’dir?

A
200
B
7
C
150
D
0,7
Soru 11
“Her maddenin kendine has özellikleri vardır. Bunlara maddenin …………özellik denir.” Cümlesinde boşluğa getirilebilecek en uygun kelime hangisidir?

A
genel
B
temel
C
ortak
D
ayırt edici
Soru 12
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Aynı renkte farklı maddeler olabilir.
B
Aynı maddeler farklı renkte olabilir.
C
Hacimleri aynı olan farklı maddelerin kütleleri farklı olabilir.
D
Maddeler kütlelerine göre birbirinden ayrılabilir.
Soru 13
Bir maddenin birim hacminin kütlesine ne denir?

A
Sıcaklık
B
Uzunluk
C
Ağırlık
D
Yoğunluk
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici bir özelliği değildir?

A
Hacim
B
Donma
C
Erime
D
Kaynama
Soru 15
Kaynama ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kaynama her sıcaklıkta gerçekleşir.
B
Kaynama sırasında sıvının sıcaklığı sabit kalır.
C
Kaynama, sıvının her noktasında olur.
D
Kaynama sıcaklığı, sıvılar için ayırt edici özelliktir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön