5.Sınıf Fen Bilimleri Mikroskobik Canlıları Tanıma Konu Testi

12 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların yaşam alanlarından birisidir?
A) Su ve hava
B) Toprak
C) Canlı vücudu
D) Hepsi
Soru 2
Bakterilere göre daha gelişmiş olan ve mikroskobik canlılara ne ad verilir?
A) Virüs
B) Protozoa
C) Bakteri
D) Mantar
Soru 3
Öglena, amip, terliksi hayvan, sıtma mikrobu gibi örnekleri bulunan küçük canlıların ortak adı nedir?
A) Bakteri
B) Virüs
C) Protozoa
D) Mikrop
Soru 4
Bakteriler birçok yerde yaşayabilirler. Öyle ki Dünya üzerinde bulunmadıkları yer yoktur. Bakteriler en çok hangi ortamda bulunur?
A) Vücut
B) Su
C) Toprak
D) Hava
Soru 5
Bozulan yiyecek ve içeceklerin içerisindeki mikroskobik canlılar kendiliğinden üremezler. Bu canlılar yiyeceklerin içerisine havadan karışır. Bunu kanıtlayan bilim insanı hangisidir?
A) Marie Curie
B) Galileo Galilei (Galile)
C) Pasteur(Pastör)
D) Robert Hooke
Soru 6
Bakterilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bakteriler çok soğuk ve çok sıcak ortamlarda yaşayamazlar.
B) Bakteriler en çok atıkların bulunduğu yerlerde ve sularda yaşarlar.
C) Bakteriler basit yapılı canlılardır.
D) Bakteriler diğer canlıların vücutlarında yaşayabilen canlılardır.
Soru 7
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin nedeni bakteriler değildir?
A) Verem
B) Kolera
C) Grip
D) Zatürre
Soru 8
Mikroskobik canlıların en basit yapılı olanlarına ne ad verilir?
A) Protozoa
B) Küf mantarı
C) Bakteri0 yorum denetimde
D) Mikrop
Soru 9
Çıplak gözle görülemeyen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen canlılar nasıl adlandırılır?
A) Mantarlar
B) Protozoa
C) Tek Hücreliler
D) Mikroskobik Canlılar
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin yararlarından değildir?
A) Yoğurdun süte dönüşmesi.
B) Atık maddelerin çürümesi.
C) Yemeklerin bozulması.
D) Hamurun mayalanması.