Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çevremizde çıplak gözle göremediğimiz çok sayıda canlı yaşar. Çok küçük olan bu canlıları ancak mikroskop yardımı ile görebiliriz. Bu nedenle bu canlılara mikroskobik canlılar denir.

Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların yaşam alanlarından birisidir?

A
Su ve hava
B
Toprak
C
Canlı vücudu
D
Hepsi
Soru 2

Mikroskobik canlılardan tarımda, denizlerdeki petrol atıklarının arıtımında, ilaç yapımında ve gıda üretiminde faydalanılmaktadır. Hamurun mayalanmasında, sütün peynire ve yoğurda dönüştürülmesinde mikroskobik canlılardan yararlanılır. Bu canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürürken biz de bu faaliyetlerden faydalanırız. Bu şekilde faydalarını gördüğümüz mikroskobik canlılara yararlı bakteriler denir.

Bakterilere göre daha gelişmiş olan ve mikroskobik canlılara ne ad verilir?

A
Virüs
B
Protozoa
C
Bakteri
D
Mantar
Soru 3

Sadece mikroskop altında görülebilen mikroskobik canlılar, diğer canlıların vücutlarında, toprakta, havada, suda, besinlerde kısacası her yerde yaşayabilirler.

Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlı değildir?

A
Öglena
B
Amip
C
Mantar
D
Terliksi hayvan
Soru 4

Bakteriler birçok yerde yaşayabilirler. Öyle ki Dünya üzerinde bulunmadıkları yer yoktur.

Bakteriler en çok hangi ortamda bulunur?

A
Vücut
B
Su
C
Toprak
D
Hava
Soru 5

Bozulan yiyecek ve içeceklerin içerisindeki mikroskobik canlılar kendiliğinden üremezler. Bu canlılar yiyeceklerin içerisine havadan karışır.

Bunu kanıtlayan bilim insanı hangisidir?

A
Marie Curie
B
Galileo Galilei (Galile)
C
Pasteur(Pastör)
D
Robert Hooke
Soru 6
Bakterilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bakteriler çok soğuk ve çok sıcak ortamlarda yaşayamazlar.
B
Bakteriler en çok atıkların bulunduğu yerlerde ve sularda yaşarlar.
C
Bakteriler basit yapılı canlılardır.
D
Bakteriler diğer canlıların vücutlarında yaşayabilen canlılardır.
Soru 7

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin nedeni bakteriler değildir?

A
Verem
B
Kolera
C
Grip
D
Zatürre
Soru 8
Mikroskobik canlıların en basit yapılı olanlarına ne ad verilir?

A
Protozoa
B
Küf mantarı
C
Bakteri
D
Mikrop
Soru 9
Çıplak gözle görülemeyen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen canlılar nasıl adlandırılır?

A
Mantarlar
B
Protozoa
C
Tek Hücreliler
D
Mikroskobik Canlılar
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin yararlarından değildir?

A
Yoğurdun süte dönüşmesi.
B
Atık maddelerin çürümesi.
C
Yemeklerin bozulması.
D
Hamurun mayalanması.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön