5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Test

15 Eylül 2023 0 By testimiz.com

5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Test

Test Çöz

5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Test

Soru 1
Çevreye büyük zarar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı doğa olaylarına genel olarak ne ad verilir?
A) Heyelan
B) Doğal afet
C) Sel
D) Yangın
Soru 2
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu oluşmaktadır?
A) Sel
B) Deprem
C) Heyelan
D) Yangın
Soru 3
Depreme karşı alınabilecek en önemli önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Depreme dayanıklı evler yapmak
B) Deprem sığınağı hazırlamak
C) Deprem çantası hazırlamak
D) Deprem bölgelerinden uzak durmak.
Soru 4
Yağmur ve kar sularının sebep olduğu doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erozyon
B) Sel
C) Heyelan
D) Çığ
Soru 5
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür?
A) İç Anadolu Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi
Soru 6
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi kar yağışına bağlı olarak oluşmaktadır?
A) Çığ
B) Erozyon
C) Deprem
D) Heyelan
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi çığ düşmesine neden olan etmenlerden birisi değildir?
A) Arazi eğimi
B) Titreşime neden olan olaylar
C) Bitki örtüsünün olmayışı
D) Yoğun sis ve tipi
Soru 8
Doğal afetler sırasında afetzedelere yardım eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeşilay
B) MTA
C) TEMA
D) Kızılay

5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Test


Soru 9
Sel ve su baskınlarını önlemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmaz?
A) Kanal ve set
B) Kurtarma ekibi
C) Ağaçlandırma
D) Güvenli yerleşim
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi uzun süre yağmur yağmamasından kaynaklanan doğal bir afettir?
A) Çığ
B) Deprem
C) Kuraklık
D) Sel
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet değildir?
A) Erozyon
B) Deprem
C) Trafik kazası
D) Sel
Soru 12
Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde çığ olayı daha çok görülmektedir?
A) Akdeniz Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi
D) Marmara Bölgesi