5.Sınıf Matematik Ondalık Gösterimler Konu Testi

11 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Tam kısmının en büyük olduğu ondalık gösterim hangisidir?
A) 40 , 275
B) 43, 257
C) 13,57
D) 16, 725
Soru 2
Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin tam kısmı “yirmi üç”, kesir kısmı ise “binde bir” dir?
A) 23,1
B) 23,100
C) 23,001
D) 23,01
Soru 3
“741,985” ondalık gösteriminin ondalık kısmındaki rakamların toplamı tam kısmındaki rakamların toplamından kaç fazladır?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
Soru 4
Aşağıda verilen ondalık gösterimlerden hangisinde 3 rakamının basamak değeri 0,003 tür?
A) 3,761
B) 0,136
C) 0,043
D) 3,547
Soru 5
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Yirmi üç tam yüzde üç = 23,03
B) Yüz dört tam binde yüz dört = 104,104
C) On tam onda bir = 10,1
D) Dokuz tam binde üç yüz doksan beş = 9,0395
Soru 6
16/10 bileşik kesrinin ondalık gösterimi hangisidir?
A) 1,16
B) 0,16
C) 0,6
D) 1,6
Soru 7
“86,15” ondalık gösterimi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kesir kısmındaki rakamların toplamı 6’dır.
B) Tam kısmındaki rakamların toplamı 14’dür.
C) 5 rakamının basamak değeri 0,5’dir.
D) “Seksen altı tam yüzde on beş” şeklinde okunur.
Soru 8
Yüzde birler basamağında “2” rakamının olduğu ondalık gösterimi hangisidir?
A) 16, 725
B) 13,57
C) 43, 257
D) 40 , 275
Soru 9
Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinde bulunan 6 rakamının basamak değeri en küçüktür?
A) 0,146
B) 2,694
C) 6,029
D) 3,067
Soru 10
7 rakamının basamak değeri, hangi ondalık gösterimde en büyüktür?
A) 40 , 275
B) 43, 257
C) 13,57
D) 16, 725
Soru 11
3/5 kesrinin ondalık gösterimi hangisidir?
A) 3,6
B) 0,5
C) 0,3
D) 0,6
Soru 12
“32,087” ondalık gösteriminin okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Üç yüz yirmi tam yüzde seksen yedi
B) Üç yüz yirmi tam binde seksen yedi
C) Otuz iki tam yüzde seksen yedi
D) Otuz iki tam binde seksen yedi