5.Sınıf Üçgen Test

1 Şubat 2023 0 By testimiz.com

5.Sınıf Üçgen Test

Test Çöz

İndir

 

Soru 1
Yandaki üçgenin çeşidi hangisidir?

A) Çok kenar üçgen
B) Eş kenar üçgen
C) Çeşitkenar üçgen
D) İkizkenar üçgen
Soru 2
Yukarıdaki üçgenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 2 Çeşitkenar üçgen
B) 3 İkizkenar üçgen
C) 1 İkizkenar üçgen
D) 4 Çokkenar üçgen
Soru 3
Şekildeki üçgenin açılarına göre çeşidi hangisidir?

A) Geniş açılı üçgen.
B) İkiz açılı üçgen.
C) Dik açılı üçgen.
D) Dar açılı üçgen.
Soru 4
Farklı olan açısı 80 derece olan bir ikizkenar üçgenin diğer açılarından biri kaç derecedir?

A) 100
B) 90
C) 50
D) 60
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi açılarına göre bir üçgen çeşidi değildir?

A) İkiz açılı üçgen.
B) Dar açılı üçgen.
C) Geniş açılı üçgen.
D) Dik açılı üçgen.
Soru 6
Aşağıdaki üçgenlerden hangisi çizilemez?

A) Hem ikizkenar hem dar açılı üçgen
B) Hem ikizkenar hem dik açılı üçgen
C) Hem eşkenar hem geniş açılı üçgen
D) Hem çeşitkenar hem dik açılı üçgen
Soru 7
Şekildeki üçgenin açılarına göre çeşidi hangisidir?

A) Dik açılı üçgen.
B) Geniş açılı üçgen.
C) Dar açılı üçgen.
D) İkiz açılı üçgen.
Soru 8
Eşkenar üçgenlerin bir açısı kaç derece olur?

A) 60
B) 50
C) 180
D) 90
Soru 9
Üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir?

A) 360
B) 480
C) 90
D) 180
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kenarlarına göre bir üçgen çeşidi değildir?

A) Eşkenar üçgen.
B) Dik açılı üçgen.
C) İkizkenar üçgen.
D) Çeşitkenar üçgen.
Soru 11
Şekillerdeki üçgenlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 4 Dar açılı üçgen
B) 2 Dik açılı üçgen
C) 1 Dar açılı üçgen
D) 3 Geniş açılı üçgen
Soru 12
Şekildeki üçgenin açılarına göre çeşidi hangisidir?

A) Dar açılı üçgen.
B) Dik açılı üçgen.
C) İkiz açılı üçgen.
D) Geniş açılı üçgen.