5.Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Konu Testi

13 Ekim 20210Yazar:testimiz.com

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum

5.Sınıf Birey ve Toplum

TEBRİKLER.

5.Sınıf Birey ve Toplum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sosyal bilgiler öğrenme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Sosyal bilgiler ile ülkemiz ve dünyadaki kültürleri daha iyi tanırız.
B
Hak ve sorumluluklarımızı bilmek iyi bir vatandaş olmamıza katkı sağlar.
C
Sosyal bilgiler dersinde yabancı dillere yönelik bilgi ve becerilerimizi geliştiririz.
D
Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi ulusal bilincimizi geliştirir.
Soru 2
Olayların çok boyutluluğu ne anlama gelir?
A
Yaşanan bir olayın hızla yayılması.
B
Yaşana olayların birden çok sebep ve sonucunu olması.
C
Yaşanan olayların kısa sürede unutulması.
D
Yaşanan olayların birden çok kişiyi etkilemesi.
Soru 3
  1. Kültürümüzün,tarihimizin öğrenilmesi ……………….. bilincimizin gelişimine katkı sağlar. 2. Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına …………… göstermeliyiz. 3. Bir olayın çok sayıda ……………….. olabilir.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?
A
Sosyal bilgiler
B
saygı
C
sebebi ve sonucu
D
Ulusal
Soru 4
Okulda üye olduğumuz kulüplerde hangi hakkımızı kullanabiliriz?
A
Eğitim görme
B
Oyun oynama
C
Kendini ifade etme
D
Beslenme ve barınma
Soru 5
  • I. Vatandaş olarak hak ve yükümlülüklerimizi
  • II. Dünya üzerindeki yerimizi
  • III. Ülkemizin tarihi
 Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sosyal bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 6
“Dünyanın birçok yerinde çocuklar salgın hastalıklar ve kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybetmektedir.”Yukarıda verilen bilgiye göre çocuklar hangi haklarını kullanamamışlardır?
A
Yeterli beslenme-sağlık hizmetlerinden yararlanma
B
Oyun oynama-yeterli beslenme
C
Düşüncelerini söyleme-oyun oynama
D
Sağlık hizmetlerinden yararlanma-eğitim alma
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız toplumda sahip olduğumuz roller arasında yer almaz?
A
Çok kitap okumak
B
Öğrenci olmak
C
Kulüp üyesi olmak
D
Başkan olmak
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yakın çevremizde yaşanan bir olay herkesi etkileyebilir.
B
İstediğimiz mesleği seçmek haklarımızdan biridir.
C
Sosyal Bilgiler dersi ile haklarımı öğrenebilirim.
D
Katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir fakat sorumluluklarımızı yerine getirmeyebiliriz.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdandır?
A
İşte çalışmak.
B
Camları silmek.
C
Dersleri dikkatli dinlemek.
D
İş bölümüne katılmak.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı yararlardan biri değildir?
A
Haklarımı öğrenebilirim.
B
Geçmişte yaşanalar ile günümüz arasında bağlantı kurabilirim.
C
Bilimsel araştırma ve tartışmalara katılabilirim.
D
Çevremi ve dünyayı daha iyi tanıyabilirim.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdandır?
A
İş bölümüne katılmak
B
İşte çalışmak
C
Camları silmek
D
Dersleri dikkatli dinlemek
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan birisi değildir?
A
Odamı temiz ve düzenli tutmak
B
Oyun oynamak
C
Evde kendime ait odamın olması
D
Okulda eğitim görmek
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi hem haktır hem de sorumluluktur?
A
Seçimlere katılmak
B
Okula gitmek
C
Kulüp üyesi olmak
D
Askerlik yapmak
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan birisi değildir?
A
Oyuncakları zarar vermeden kullanmak
B
Odamı temiz ve düzenli tutmak
C
Oyun oynamak
D
Okula zamanında gitmek
Soru 15
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmaktadır.
B
Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
C
Tüm çocuklar eşit haklara sahiptir.
D
Çocuklar hem işçi olarak çalışıp hem de okula devam edebilirler.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık sorumluluklarımızdan birisi değildir?
A
Vergi vermek
B
Askerlik yapmak
C
Eğitim görmek
D
Kanunlara uymak
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Sosyal Bilgiler dersinin konusu değildir?
A
Komşularla ilişkiler
B
Vatandaşlık yükümlülüğümüz
C
Bitkilerin büyümesi
D
İş bulma
Soru 18
  1. ……………………….üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir. 2. Her çocuğun yeterli ……………… hakkı vardır. 3. Üyesi olduğumuz gruplarda ……………………………. söyleyebiliriz.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?
A
Beslenme
B
Haklarımız
C
Fikirlerimizi
D
Sorumluluk
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi grup oluşturmaz?
A
Aynı okulda çalışan öğretmenler.
B
Bir sınıftaki öğrenciler.
C
Aynı mahallede oturanlar.
D
Aynı marketten alış-veriş yapanlar.
Soru 20
Sınıf başkanı seçimlerine aday olduğumuzda hangi haklarımızı kullanabiliriz?
A
Takdir edilme
B
Sağlık ve beslenme
C
Seçme ve seçilme
D
Eğitim görme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön