5.Sınıf Birey ve Toplum Testi

7 Eylül 2022 0 By testimiz.com

5.Sınıf Birey ve Toplum

5.Sınıf Birey ve Toplum

TEBRİKLER.

5.Sınıf Birey ve Toplum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Çocuklar hem işçi olarak çalışıp hem de okula devam edebilirler.
B
Dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmaktadır.
C
Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
D
Tüm çocuklar eşit haklara sahiptir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık sorumluluklarımızdan birisi değildir?
A
Vergi vermek
B
Askerlik yapmak
C
Kanunlara uymak
D
Eğitim görmek
Soru 3
  1. Kültürümüzün,tarihimizin öğrenilmesi ……………….. bilincimizin gelişimine katkı sağlar. 2. Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına …………… göstermeliyiz. 3. Bir olayın çok sayıda ……………….. olabilir.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?
A
Sosyal bilgiler
B
sebebi ve sonucu
C
saygı
D
Ulusal
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız toplumda sahip olduğumuz roller arasında yer almaz?
A
Başkan olmak
B
Çok kitap okumak
C
Öğrenci olmak
D
Kulüp üyesi olmak
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdandır?
A
Camları silmek.
B
Dersleri dikkatli dinlemek.
C
İş bölümüne katılmak.
D
İşte çalışmak.
Soru 6
“Dünyanın birçok yerinde çocuklar salgın hastalıklar ve kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybetmektedir.” Yukarıda verilen bilgiye göre çocuklar hangi haklarını kullanamamışlardır?
A
Yeterli beslenme-sağlık hizmetlerinden yararlanma
B
Düşüncelerini söyleme-oyun oynama
C
Sağlık hizmetlerinden yararlanma-eğitim alma
D
Oyun oynama-yeterli beslenme
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdandır?
A
İşte çalışmak
B
İş bölümüne katılmak
C
Dersleri dikkatli dinlemek
D
Camları silmek
Soru 8
  • I. Vatandaş olarak hak ve yükümlülüklerimizi
  • II. Dünya üzerindeki yerimizi
  • III. Ülkemizin tarihi
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sosyal bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir?
A
I, II ve III
B
I ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı yararlardan biri değildir?
A
Haklarımı öğrenebilirim.
B
Çevremi ve dünyayı daha iyi tanıyabilirim.
C
Bilimsel araştırma ve tartışmalara katılabilirim.
D
Geçmişte yaşanalar ile günümüz arasında bağlantı kurabilirim.
Soru 10
Olayların çok boyutluluğu ne anlama gelir?
A
Yaşana olayların birden çok sebep ve sonucunu olması.
B
Yaşanan olayların birden çok kişiyi etkilemesi.
C
Yaşanan bir olayın hızla yayılması.
D
Yaşanan olayların kısa sürede unutulması.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan birisi değildir?
A
Oyun oynamak
B
Evde kendime ait odamın olması
C
Odamı temiz ve düzenli tutmak
D
Okulda eğitim görmek
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan birisi değildir?
A
Okula zamanında gitmek
B
Odamı temiz ve düzenli tutmak
C
Oyuncakları zarar vermeden kullanmak
D
Oyun oynamak
Soru 13
Sosyal bilgiler öğrenme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Hak ve sorumluluklarımızı bilmek iyi bir vatandaş olmamıza katkı sağlar.
B
Sosyal bilgiler ile ülkemiz ve dünyadaki kültürleri daha iyi tanırız.
C
Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi ulusal bilincimizi geliştirir.
D
Sosyal bilgiler dersinde yabancı dillere yönelik bilgi ve becerilerimizi geliştiririz.
Soru 14
Okulda üye olduğumuz kulüplerde hangi hakkımızı kullanabiliriz?
A
Beslenme ve barınma
B
Eğitim görme
C
Kendini ifade etme
D
Oyun oynama
Soru 15
  1. ……………………….üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir. 2. Her çocuğun yeterli ……………… hakkı vardır. 3. Üyesi olduğumuz gruplarda ……………………………. söyleyebiliriz.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?
A
Beslenme
B
Haklarımız
C
Sorumluluk
D
Fikirlerimizi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi grup oluşturmaz?
A
Aynı okulda çalışan öğretmenler.
B
Bir sınıftaki öğrenciler.
C
Aynı mahallede oturanlar.
D
Aynı marketten alış-veriş yapanlar.
Soru 17
Sınıf başkanı seçimlerine aday olduğumuzda hangi haklarımızı kullanabiliriz?
A
Seçme ve seçilme
B
Eğitim görme
C
Takdir edilme
D
Sağlık ve beslenme
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi hem haktır hem de sorumluluktur?
A
Kulüp üyesi olmak
B
Seçimlere katılmak
C
Askerlik yapmak
D
Okula gitmek
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Sosyal Bilgiler dersinin konusu değildir?
A
Komşularla ilişkiler
B
İş bulma
C
Vatandaşlık yükümlülüğümüz
D
Bitkilerin büyümesi
Soru 20
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Sosyal Bilgiler dersi ile haklarımı öğrenebilirim.
B
İstediğimiz mesleği seçmek haklarımızdan biridir.
C
Yakın çevremizde yaşanan bir olay herkesi etkileyebilir.
D
Katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir fakat sorumluluklarımızı yerine getirmeyebiliriz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön