5.Sınıf Türkçe Atasözleri ve Deyimler Konu Testi

10 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
“Başlangıç ve gidişat bir işin nasıl sonuçlanacağı konusunda aşağı yukarı bir fikir verir.” Anlamına gelen atasözü aşağıda kilerden hangisidir?
A) Çıkmadık candan, umut kesilmez.
B) Güzün gelişi yazdan bellidir.
C) Can çıkar huy çıkmaz.
D) Dağına göre kış olur.
Soru 2
Aşağıdaki deyimlerden hangisi bir yerin çok temiz olduğunu anlatır?
A) el atmak
B) elden geçirmek
C) el vermek
D) elden gelmek
Soru 3
“Burun kıvırmak” değimi hangi anlama gelir?
A) Hoşuna gitmek
B) Beğenmemek
C) Memnun olmak
D) Çok beğenmek
Soru 4
”Tutumlu olmak, ölçülü harcamak” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sakla samanı,gelir zamanı.
B) Ayağını yorganına göre uzat.
C) Aç ayı oynamaz.
D) Ak akçe kara gün içindir.
Soru 5
Söyleyeni belli olan bir duygu, bir düşünce anlatan kısa ve özlü sözlere ne ad verilir?
A) Atasözü
B) Deyim
C) Özdeyiş
D) Cümle
Soru 6
“Yanında konuşulan bir şeyi, konu şanlara belli etmeden dinleme” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kulak misafiri olmak
B) eli kulağında olmak
C) Kulak sallamak
D) Kulağı eşikte olmak
Soru 7
“Tembel kişiler zamanla hantallaşırlar ve iş yapma yeteneğini yitirirler. Çalışan kimseler ise gittikçe açılırlar ve daha yararlı işler yaparlar.” Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki anlatıma uygundur?
A) Leyleğin ömrü lak lakla geçer.
B) Dağına göre kış olur.
C) Lafla peynir gemisi yürümez.
D) İşleyen demir pas tutmaz.
Soru 8
“Gönül verip âşık olmak, tutulmak.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) paçayı kaptırmak
B) abayı yakmak
C) beyninden vurulmak
D) kalbine oturmak
Soru 9
Çoğunlukla gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarına ne denir?
A) Deyim
B) Özdeyiş
C) Vecize
D) Atasözü
Soru 10
“Bir kişi,huyu ve davranışları kendisine benzeyenlerle arkadaşlık kurar.Bu nedenle bir kişinin arkadaşını tanırsak o kişi hakkında bilgi edinmiş oluruz.” Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki anlatıma uygundur?
A) Ateş olmayan yerden duman tütmez.
B) Körle yatan şaşı kalkar.
C) At sahibine göre kişner.
D) Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
Soru 11
“Ezgi açık yürekli olduğu için hiçbir şeyi gizlemez.” Cümlesindeki deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gizli konuşmayı sever.
B) Sır saklamaz.
C) Düşündüğünü olduğu gibi söyler.
D) Gevezedir her şeyi söyler.
Soru 12
Aşağıdaki deyimlerden hangisi bir yerin çok temiz olduğu anlamına gelir?
A) baş göz etmek
B) bal döküp yalamak
C) süklüm püklüm olmak
D) el ele vermek