5.Sınıf Türkçe Çok Anlamlılık Konu Testi

10 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “sürmek” sözcüğü “devam etmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Dışarı çıkarken yüzüme güneş kremi sürdüm.
B) Şoför, aracını doğruca köy yoluna sürdü.
C) Bir çiftçi, traktörüyle tarlasını sürüyordu.
D) Yaşlı adamın konuşması bir hikâyeyle sürüyordu.
Soru 2
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?
A) Somut
B) Soygun
C) Soyut
D) Soket
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde koyu yazılı sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) İhtiyarların mutluluğu gözlerine yansımıştı..
B) Ezgi doğum gününü unutan annesine kırılmıştı.
C) hHeyecandan elindeki bardağı yere düşürdü.
D) Güneş, masmavi denizin üstünde parlıyordu.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Birden sıkınca tüpteki tutkal sağa sola yapıştı.
B) Ahmet nedense bugün çok durgundu.
C) Bize karşı davranışları oldukça soğuktu.
D) Ben onun hırçınlığını çekemem artık.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “silmek” sözcüğü “ilişkisini koparmak, yok saymak” anlamında kullanılmıştır?

A) Deftere bir şeyler yazdı ama hemen sildi..
B) Bayramdan önce evi köşe bucak sildi.
C) Ben onu sildim, bir daha onunla görüşmem.
D) Vazoyu silip masanın üzerine yerleştirdi.
Soru 6
“Yanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “çok üzülmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Bu yaz tatile gidemeyeceğim, ona yanıyorum.
B) Vaktinde değiştirilmeyen biletler yandı.
C) Akşam oldu, evlerin ışıkları yandı.
D) Çocuk günlerce ateşler içinde yandı.
Soru 7
“Daha” kelimesi, aşağıdakilerin hangisinde “Daha üzerini bile giyinmemişsin.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bugün işe her gün olduğundan daha erken geldi
B) Salonda kaç kişi var, daha öğrenemedim.
C) Görmeyeli saçların biraz daha ağarmış
D) Yemeğinden bir kaşık daha alabildi.
Soru 8
“Bu olayı kurcalayıp gerçekleri ortaya çıkaracağım.”cümlesinde koyu yazılı sözcüğün anlamı aaşağıdakilerden hangisidir?

A) Teftiş etmek, kontrol etmek
B) Aradığını bulmak amacıyla elle yoklamak
C) Bir kimseye veya topluluğa sözünü geçirmek
D) Bir konuyu araştırmak, eşelemek
Soru 9
• Neredeyse bürodaki bütün işleri ben çeviriyorum.

• Evin bahçesini örgülü telle çevirmişlerdi.

• Arkadaşımla yürürken bir adam bizi çevirip adres sordu.

Aşağıdakilerden hangisi, “çevirmek” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

A) Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak
B) Bir şeyin yönünü değiştirmek
C) Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek
D) Yönetmek, idare etmek
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ince” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Kitap ince olduğu için hemen bitmişti.
B) Sahilde ayakkabımıza ince kumlar doldu.
C) Bu gülümseyişte ince bir alay gizliydi.
D) Eline ince bir değnek alıp dolaşmaya başladı.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu yazılı sözcük yay ayraç içindeki tanımla uyuşmamaktadır?

A) Eski yapılar birçok depreme, felakete dayanmış. (Varlığını korumak, hasar görmemek)
B) Haklı olduğunu eninde sonunda göstereceğim. (kanıtla inandırmak)
C) Zor durumda kalsa da biriktirdiği paraya hiç dokunmadı.(karıştırmak)
D) Şu parayı şoför beye uzatır mısınız lütfen? (vermek, göndermek)
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim kullanılmamıştır?
A) Telefon bir iletişim aracıdır.
B) Nokta, bitmiş cümlelerin sonuna konur
C) Hücre, canlının en küçük yapı taşıdır.
D) Üçgen geometrik bir şekildir.