5.Sınıf Çok Anlamlılık Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “sürmek” sözcüğü “devam etmek” anlamında kullanılmıştır?

 

A
Dışarı çıkarken yüzüme güneş kremi sürdüm.
B
Şoför, aracını doğruca köy yoluna sürdü.
C
Bir çiftçi, traktörüyle tarlasını sürüyordu.
D
Yaşlı adamın konuşması bir hikâyeyle sürüyordu.
Soru 2
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?

A
Somut
B
Soygun
C
Soyut
D
Soket
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde koyu yazılı sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 

A
İhtiyarların mutluluğu gözlerine yansımıştı..
B
Ezgi doğum gününü unutan annesine kırılmıştı.
C
hHeyecandan elindeki bardağı yere düşürdü.
D
Güneş, masmavi denizin üstünde parlıyordu.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

 

A
Birden sıkınca tüpteki tutkal sağa sola yapıştı.
B
Ahmet nedense bugün çok durgundu.
C
Bize karşı davranışları oldukça soğuktu.
D
Ben onun hırçınlığını çekemem artık.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “silmek” sözcüğü “ilişkisini koparmak, yok saymak” anlamında kullanılmıştır?

 

A
Deftere bir şeyler yazdı ama hemen sildi..
B
Bayramdan önce evi köşe bucak sildi.
C
Ben onu sildim, bir daha onunla görüşmem.
D
Vazoyu silip masanın üzerine yerleştirdi.
Soru 6

“Yanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “çok üzülmek” anlamında kullanılmıştır?

 

A
Bu yaz tatile gidemeyeceğim, ona yanıyorum.
B
Vaktinde değiştirilmeyen biletler yandı.
C
Akşam oldu, evlerin ışıkları yandı.
D
Çocuk günlerce ateşler içinde yandı.
Soru 7

“Daha” kelimesi, aşağıdakilerin hangisinde “Daha üzerini bile giyinmemişsin.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

 

A
Bugün işe her gün olduğundan daha erken geldi
B
Salonda kaç kişi var, daha öğrenemedim.
C
Görmeyeli saçların biraz daha ağarmış
D
Yemeğinden bir kaşık daha alabildi.
Soru 8

"Bu olayı kurcalayıp gerçekleri ortaya çıkaracağım."cümlesinde koyu yazılı sözcüğün anlamı aaşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Teftiş etmek, kontrol etmek
B
Aradığını bulmak amacıyla elle yoklamak
C
Bir kimseye veya topluluğa sözünü geçirmek
D
Bir konuyu araştırmak, eşelemek
Soru 9

• Neredeyse bürodaki bütün işleri ben çeviriyorum.

• Evin bahçesini örgülü telle çevirmişlerdi.

• Arkadaşımla yürürken bir adam bizi çevirip adres sordu.

Aşağıdakilerden hangisi, “çevirmek” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

 

A
Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak
B
Bir şeyin yönünü değiştirmek
C
Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek
D
Yönetmek, idare etmek
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ince” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

 

A
Kitap ince olduğu için hemen bitmişti.
B
Sahilde ayakkabımıza ince kumlar doldu.
C
Bu gülümseyişte ince bir alay gizliydi.
D
Eline ince bir değnek alıp dolaşmaya başladı.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu yazılı sözcük yay ayraç içindeki tanımla uyuşmamaktadır?

 

A
Eski yapılar birçok depreme, felakete dayanmış. (Varlığını korumak, hasar görmemek)
B
Haklı olduğunu eninde sonunda göstereceğim. (kanıtla inandırmak)
C
Zor durumda kalsa da biriktirdiği paraya hiç dokunmadı.(karıştırmak)
D
Şu parayı şoför beye uzatır mısınız lütfen? (vermek, göndermek)
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim kullanılmamıştır?

A
Telefon bir iletişim aracıdır.
B
Nokta, bitmiş cümlelerin sonuna konur
C
Hücre, canlının en küçük yapı taşıdır.
D
Üçgen geometrik bir şekildir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön