5.Sınıf Türkçe Sayıların Yazımı Konu Testi

31 Ocak 20210Yazar:testimiz.com

 

Sayıların Yazımı

TEBRİKLER.

Sayıların Yazımı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Sıra bildiren sayılar ile ilgili hangisinde yanlışlık yapılmıştır?   
A
onuncu
B
5’nci
C
2’inci
D
8.
Soru 2
Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uygun değildir?   
A
Bir milyon sekiz yüz üç
B
Seksen üç milyon altı yüz bin sekiz
C
Altı yüz elli iki
D
Seksenaltı bin yediyüz yirmi yedi
Soru 3
Aşağıda verilen tarihlerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır ? 
A
23.04.1920'de
B
23 Nisan 1920'de
C
23.IV.1920'de
D
23 nisan 1920'de
Soru 4
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?   
A
Üniversiteyi 1987'de bitirdim.
B
Köprüyü geçince otuz otuzbeş adım at sola dön.
C
30 Ağustos 1922'deki zafer hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor.
D
Mahalle bakkalına yüz elli lira borcum var.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımı ile ilgili verilen bilgi doğru değildir?
A
Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen “bin, milyon, milyar ve trilyon” sözleri harfle yazılabilir.
B
Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.
C
Dört veya daha çok basamaklı sayılar yazıyla yazılırken sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur.
D
Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir.
Soru 6
Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uygun değildir?   
A
Manavdan beş kg patates aldık.
B
Bugün okula saat 08.00’da gideceğiz.
C
Bu yıl turist sayısı %5 arttı.
D
Bir kasada ortalama 25 kg domates vardır.
Soru 7
Para ile ilgili işlemler ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Belgenin türünü belirtmek.
B
Belgenin üzerinde sonradan değişiklik veya ekleme yapılamasını önlemek.
C
Belgenin üzerinde rakamları kullanmaktan kaçınmak.
D
Belgenin üzerinde düzeltme ve değişikliğe izin vermek.
Soru 8
Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?   
A
Bir hafta yedi gündür.
B
1 yıl üç yüz atmış beş gündür.
C
Her yıl on beş gün tatile gideriz.
D
Bir ay ortalama otuz gündür.
Soru 9
Sıra bildiren sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?   
A
1. Kat
B
7'dinci grup
C
3. Blok
D
5. Sınıf
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?   
A
1923'de cumhuriyet ilan edildi.
B
Bizim mahalledeki iftar yemeğine yüzelli kişi katılmış.
C
5'inci çocuk çok başarılı olacak.
D
Sırada bekleyenleri ikişer ikişer içeri aldı.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?       
A
2019 yılı sonunda Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.
B
Türkiye'nin nüfusu seksen üç milyon yüz elli dört bin okuz yüz doksan yedi kişiye ulaştı.
C
Türkiye'nin nüfusu 83154997 kişiye ulaştı.
D
Türkiye'nin nüfusu 83. 154. 997 kişiye ulaştı.
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde tarihin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?   
A
07. Nisan 2020
B
07.04.2020
C
07 Nisan 2020
D
07/04/2020
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uygun değildir?
Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uygun değildir?
Para ile ilgili işlemler ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Aşağıda verilen tarihlerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır ?
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Sıra bildiren sayılar ile ilgili hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Aşağıdakilerin hangisinde tarihin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Sıra bildiren sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımı ile ilgili verilen bilgi doğru değildir?