5.Sınıf Sayıların Yazımı Test

23 Mart 2023 0 By testimiz.com

5.Sınıf Sayıların Yazımı Test

Test Çöz

 

Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uygun değildir?
Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uygun değildir?
Para ile ilgili işlemler ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Aşağıda verilen tarihlerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır ?
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Sıra bildiren sayılar ile ilgili hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Aşağıdakilerin hangisinde tarihin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Sıra bildiren sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımı ile ilgili verilen bilgi doğru değildir?