5. Sınıf Sayıların Yazımı Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?    
A
30 Ağustos 1922'deki zafer hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor.
B
Köprüyü geçince otuz otuzbeş adım at sola dön.
C
Mahalle bakkalına yüz elli lira borcum var.
D
Üniversiteyi 1987'de bitirdim.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımı ile ilgili verilen bilgi doğru değildir?
A
Dört veya daha çok basamaklı sayılar yazıyla yazılırken sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur.
B
Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen “bin, milyon, milyar ve trilyon” sözleri harfle yazılabilir.
C
Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir.
D
Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde tarihin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?    
A
07 Nisan 2020
B
07. Nisan 2020
C
07.04.2020
D
07/04/2020
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?        
A
Türkiye'nin nüfusu 83. 154. 997 kişiye ulaştı.
B
Türkiye'nin nüfusu 83154997 kişiye ulaştı.
C
2019 yılı sonunda Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.
D
Türkiye'nin nüfusu seksen üç milyon yüz elli dört bin okuz yüz doksan yedi kişiye ulaştı.
Soru 5
Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uygun değildir?
   
A
Bu yıl turist sayısı %5 arttı.
B
Bir kasada ortalama 25 kg domates vardır.
C
Bugün okula saat 08.00’da gideceğiz.
D
Manavdan beş kg patates aldık.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?    
A
5'inci çocuk çok başarılı olacak.
B
1923'de cumhuriyet ilan edildi.
C
Bizim mahalledeki iftar yemeğine yüzelli kişi katılmış.
D
Sırada bekleyenleri ikişer ikişer içeri aldı.
Soru 7
Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
   
A
1 yıl üç yüz atmış beş gündür.
B
Bir hafta yedi gündür.
C
Her yıl on beş gün tatile gideriz.
D
Bir ay ortalama otuz gündür.
Soru 8
Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uygun değildir?
   
A
Altı yüz elli iki
B
Seksenaltı bin yediyüz yirmi yedi
C
Seksen üç milyon altı yüz bin sekiz
D
Bir milyon sekiz yüz üç
Soru 9
Sıra bildiren sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
3. Blok
B
7'dinci grup
C
1. Kat
D
5. Sınıf
Soru 10
Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.
Sıra bildiren sayılar ile ilgili hangisinde yanlışlık yapılmıştır?    
A
onuncu
B
8.
C
2’inci
D
5’nci
Soru 11
Para ile ilgili işlemler ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Belgenin türünü belirtmek.
B
Belgenin üzerinde düzeltme ve değişikliğe izin vermek.
C
Belgenin üzerinde rakamları kullanmaktan kaçınmak.
D
Belgenin üzerinde sonradan değişiklik veya ekleme yapılamasını önlemek.
Soru 12
Aşağıda verilen tarihlerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır ?  
A
23 Nisan 1920'de
B
23.IV.1920'de
C
23 nisan 1920'de
D
23.04.1920'de
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön